Thông báo V/v đính chính thông tin lịch trình của bệnh nhân số...

Thông báo V/v đính chính thông tin lịch trình của bệnh nhân số 833 và 904


  • 102/TB-SYT
  • Thông báo
  • Hành chính
  • SỞ Y TẾ
  • 13/08/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 14/8/2020(16:11): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 18/8/2020(8:18): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 18/8/2020(8:19): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: Đ/c Hà để thưc hiện Ngày: 18/8/2020(9:11): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 18/8/2020 Nguyễn Thị Thu Hà đưa văn bản vào công việc: BCĐ Covid19 Ngày: 19/8/2020(7:58): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 19/8/2020(8:55): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 19/8/2020(8:56): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản.Ngày: 20/8/2020(10:58): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây