Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng,...

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hoàng Nam về thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTCP ngày 27/3/2020 và Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ (Chú ý: các cơ quan có thành viên BCĐ đề nghị lấy trên đường truyền)


  • 40/TB-UBND
  • Thông báo
  • Văn xã
  • UBND tỉnh Quảng Trị
  • 03/04/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 7/4/2020(14:19): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 9/4/2020(8:8): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 9/4/2020(8:13): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Hồ Tuấn Bình,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC,LĐLĐ Thành phố Đông Hà,LĐLĐ huyện Hướng Hóa,LĐLĐ huyện ĐaKrông,LĐLĐ huyện Cam Lộ,LĐLĐ huyện Triệu Phong,LĐLĐ huyện Gio Linh,LĐLĐ Thị xã Quảng Trị, LĐLĐ Huyện Vĩnh Linh,CĐ ngành Công Thương,CĐ ngành Y tế,CĐ ngành Giáo dục,CĐ ngành Xây dựng,Công đoàn VC tỉnh. Nội dung: Đ/C Hà PCT Ban chỉ đạo tỉnh nghiên cứu chỉ đạo Ngày: 9/4/2020(8:15): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 9/4/2020(8:19): Nguyễn Đăng Bảo chuyển văn bản cho: , Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Hồ Tuấn Bình,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC,LĐLĐ Thành phố Đông Hà,LĐLĐ huyện Hướng Hóa,LĐLĐ huyện ĐaKrông,LĐLĐ huyện Cam Lộ,LĐLĐ huyện Triệu Phong,LĐLĐ huyện Gio Linh,LĐLĐ Thị xã Quảng Trị, LĐLĐ Huyện Vĩnh Linh,CĐ ngành Công Thương,CĐ ngành Y tế,CĐ ngành Giáo dục,CĐ ngành Xây dựng,Công đoàn VC tỉnh nhận để biết. Nội dung bút lục: Ngày: 9/4/2020(8:45): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 9/4/2020(8:57): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 9/4/2020(8:57): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 9/4/2020(9:11): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 9/4/2020 Nguyễn Thị Thu Hà đưa văn bản vào công việc: BCĐ Covid19 Ngày: 9/4/2020: Nguyễn Thanh Hải lập HSCV và chuyển văn bản vào HS 'VB de biet 2020' Ngày: 10/4/2020(7:44): Hồ Tuấn Bình đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây