Tờ trình Về việc đề nghị khen thưởng 10 năm thực hiện nghị quyết...

Tờ trình Về việc đề nghị khen thưởng 10 năm thực hiện nghị quyết 6b/NQ-BCH Tổng LĐLĐ VN và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"


  • 404/TTr-LĐLĐ
  • Tờ trình
  • Hành chính
  • -
  • 09/04/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 17/4/2020(15:12): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 20/4/2020(16:31): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 20/4/2020(16:33): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Thị Hoài Lê,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Đ/C Hà PCT chỉ đạo cụ thể Ngày: 21/4/2020(8:52): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 21/4/2020(9:23): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 21/4/2020(10:48): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 21/4/2020(15:10): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản. Ngày: 21/4/2020(16:1): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 22/4/2020(10:9): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 22/4/2020(10:11): Nguyễn Thị Thu Hà --> Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: K/c Ban CTCS tổng hợpNgày: 23/4/2020(8:21): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây