Tờ trình Về việc đề nghị xét trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm...

Tờ trình Về việc đề nghị xét trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2020


  • 64/TTr-CĐN
  • Tờ trình
  • Hành chính
  • -
  • 24/05/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 25/5/2020(14:7): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 25/5/2020(15:41): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 25/5/2020(15:42): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Đ/C Hà PCT chỉ đạo Ngày: 26/5/2020(7:27): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 26/5/2020(7:28): Nguyễn Thị Thu Hà --> Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Kính chuyển Ban CTCS tổng hợp tham mưu đề xuất Ngày: 26/5/2020(9:56): Lê Thị Thu Trang đã đọc văn bản. Ngày: 27/5/2020(13:37): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 27/5/2020(13:38): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây