Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt...

Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ và Kết luận 147/KL-TLĐ, giai đoạn 2010-2020


  • 02/TTr-LĐLĐ
  • Tờ trình
  • Hành chính
  • -
  • 13/04/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 17/4/2020(15:16): Văn thư -> : Nguyễn Đăng Bảo Ngày: 20/4/2020(16:33): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 20/4/2020(16:34): Nguyễn Đăng Bảo chuyển văn bản cho: Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thế Lập,Nguyễn Thị Hoài Lê,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC nhận để biết. Nội dung bút lục: Đ/C Hà PCT chỉ đạo cụ thể Ngày: 20/4/2020(16:45): Nguyễn Đăng Bảo --> Nguyễn Thị Thu Hà,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Đ/C Hà chỉ đạo cụ the Ngày: 21/4/2020(8:54): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 21/4/2020(9:25): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 21/4/2020(15:14): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản. Ngày: 22/4/2020(10:3): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 22/4/2020(10:5): Nguyễn Thị Thu Hà --> Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: K/c Ban CTCS tổng hợp Ngày: 22/4/2020(10:20): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản.Ngày: 23/4/2020(8:20): Trương Thị Quảng Sơn đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây