LỊCH TUẦN

Thứ hai, ngày 7/12/2020
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
7h30 Dự họp HĐND tỉnh HĐND tỉnh Đ/c Lập-Chủ tịch
Xe 00304
7h30 Chào cờ, sinh hoạt Ngày pháp luật Hội trường CBCC,LĐ cơ quan; CĐ Viên chức tỉnh
14h Thăm gia đình CNLĐ ở QT bị nạn
tại Thủy điện Rào Trăng
Gio Linh, TP Đ/c Hà – PCT, đ/c Tuân, đ/c Trang. Xe 0540
Thứ ba, ngày 8/12/2020
7h30 Dự họp HĐND tỉnh HĐND tỉnh Đ/c Lập-Chủ tịch
Xe 00304
8h Giám sát sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Công đoàn tại Công đoàn ngành Công Thương CĐ ngành Công Thương Đ/c Bảo - PCTTT
TP khác Theo KH
Xe 0540
Thứ tư, ngày 9/12/2020
7h30 Dự họp HĐND tỉnh HĐND tỉnh Đ/c Lập-Chủ tịch
Xe 00304
14h Giám sát sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Công đoàn tại LĐLĐ huyện Cam Lộ LĐLĐ huyện
Cam Lộ
Đ/c Hà – PCT
TP khác Theo KH
Xe 0540
Thứ năm, ngày 10/12/2020
8h Giám sát sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Công đoàn tại CĐ ngành Xây dựng CĐ ngành
Xây dựng
Đ/c Lê – PCT
TP khác Theo KH
Xe 0540
8h Họp kiểm điểm CBCC Văn phòng năm 2020 Phòng họp Đ/c Bảo - PCTTT
CBCC Văn phòng
7h30 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại LĐLĐ huyện
Triệu Phong
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Ban CTCS
14h Dự Hội nghị bình xét thi đua Khối Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh Hội Nông dân tỉnh Đ/c Hà-PCT
Xe 00304
Thứ sáu, ngày 11/12/2020
  Dự Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 Hà Nội Đ/c Lập-Chủ tịch
7h30 Dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hội trường
Tỉnh ủy
Đ/c Hà-PCT
7h30 Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra,
giám sát công đoàn
Hội trường  TP theo kế hoạch
14h Giao ban Khối Công đoàn ngành CĐ Viên chức tỉnh Đ/c Bảo – PCTTT
Đại diện lãnh đạo các Ban
14h Giám sát sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Công đoàn tại LĐLĐ huyện Vĩnh Linh LĐLĐ huyện
Vĩnh Linh
Đ/c Lê – PCT
TP khác Theo KH
Xe 00304
14h Trao quà cho đoàn viên Công đoàn trường TH&THCS Gio Hải Trường TH&THCS Gio Hải Đ/c Hà-PCT
Xe 0540
Thứ bảy, ngày 12/12/2020
  Dự Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 Hà Nội Đ/c Lập-Chủ tịch
10h Trao quà cho CNVCLĐ huyện Gio Linh và Đakrông Theo kế hoạch Đ/c Hà-PCT, 
TP khác theo kế hoạch
Xe 0540
14h Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá 10 năm thực hiện
Kết luận 61-KL/TW ngày 02/12/2009 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng
UBND tỉnh Đ/c Tuân-Phó ban CTCS
Chủ nhật, ngày 13/12/2020
14h Dự Diễn đàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh với Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Trị năm 2020 do Tỉnh đoàn tổ chức HĐND tỉnh Đ/c Sơn-Phó ban CTCS

 
 

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây