Lịch sử hình thành

Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Quảng Trị 1930 - 2003
Chương I. Phong trào công nhân, lao động Quảng Trị trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 Chương III. Phong trào công nhân, lao động và hoạt động Công đoàn Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 -3/1976) Chương IV. Phong trào của công nhân, lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn Quảng Trị trong thời kỳ hợp nhất tỉnh Bình – Trị - Thiên (1976-1989) Chương V. Phong trào công nhân, lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn Quảng Trị từ ngày lập lại tỉnh (1/7/1989 – 6/2003)
Chương I. Phong trào công nhân, lao động Quảng Trị trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945
I. Quảng Trị dưới thời Pháp thuộc, sự hình thành đội ngũ công nhân lao động (1885-1929)
II. Công nhân, lao động và Công hội Quảng Trị trong quá trình đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)

Chương II. Phong trào công nhân, lao động và hoạt động Công đoàn Quảng Trị trong thời kỳ chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ 1945 -1954
I. Năm đầu xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (8/1945-12/1946), củng cố tổ chức tập hợp công nhân, viên chức và lao động ở Quảng Trị tiến tới thành lập tổ chức Công đoàn
II. Phong trào công nhân, lao động và hoạt động công đoàn Quảng Trị (19/12/1946 – 20/7/1954)
 
Chương III. Phong trào công nhân, lao động và hoạt động Công đoàn Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 -3/1976)
I. Giai đoạn 1954 -1960
II. Giai đoạn 1961 – 1965
III. Giai đoạn 1965 – 1968
IV. Giai đoạn 1969 – 1973
V. Giai đoạn 1973 – 1975; VI. Thời kỳ khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định cuộc sống (19/3/1975 – 3/1976)
 
Chương IV. Phong trào của công nhân, lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn Quảng Trị trong thời kỳ hợp nhất tỉnh Bình – Trị - Thiên (1976-1989)
I. Đại hội đại biểu Công đoàn Bình – Trị  - Thiên lần thứ nhất
II. Đại hội đại biểu Công đoàn Bình – Trị  - Thiên lần thứ II
I. Đại hội đại biểu Công đoàn Bình – Trị  - Thiên lần thứ III
I. Đại hội đại biểu Công đoàn Bình – Trị  - Thiên lần thứ IV
 Tải về Chương IV 

Chương V. Phong trào công nhân, lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn Quảng Trị từ ngày lập lại tỉnh (1/7/1989 – 6/2003)
  Hình ảnh sau ngày lập lại tỉnh

I. Những năm đầu lập lại tỉnh (7/1989 – 6/1993)
II. Đại hội đại biểu Công đoàn Quảng Trị lần thứ VII
III. Phương trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (6/1993 – 3/1998)
IV. Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII và phong trào CNVCLĐ giai đoạn 1998-2003
V. Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Quảng trị lần thứ IX (nhiệm kỳ 2003 -2008)

Các lãnh đạo chủ chốt của Công đoàn tỉnh Quảng Trị qua các thời kỳ và thời kỳ hợp nhất tỉnh Bình - Trị - Thiên

Danh sách Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa IX ( Nhiệm kỳ 2003 -2008)
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây