V/v đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh...

V/v đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường


  • 3944/UBND-NC
  • Công văn
  • Nội chính
  • UBND tỉnh Quảng Trị
  • 26/08/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 27/8/2020(13:57): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 27/8/2020(15:22): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 27/8/2020(15:24): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Đ/c Hà chỉ đạo thực hiện Ngày: 28/8/2020(9:10): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 28/8/2020(10:36): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 28/8/2020(10:36): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 31/8/2020(10:11): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 1/9/2020(16:12): Hồ Tuấn Bình đã đọc văn bản. Ngày: 4/9/2020(10:24): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 4/9/2020(10:27): Nguyễn Thị Thu Hà --> Nguyễn Tài Minh,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: K/c Ban CTCS tham mưu VB chỉ đạo cơ sở.Ngày: 7/9/2020(7:7): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây