Về vciệc trưng bày ảnh tại Đại hội thi đua yêu nước

Về vciệc trưng bày ảnh tại Đại hội thi đua yêu nước


  • 39/HĐTĐKT
  • Công văn
  • Hành chính
  • -
  • 13/09/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 15/9/2020(9:19): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 15/9/2020(9:23): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 15/9/2020(9:24): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hồ Tuấn Bình,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: Đ/c Hà chỉ đạo thực hiện Ngày: 15/9/2020(9:25): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 15/9/2020(9:28): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 15/9/2020(9:31): Nguyễn Thị Thu Hà --> Nguyễn Tài Minh,Trương Thị Quảng Sơn,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Kính chuyển Ban CTCS tham mưu ảnh hoạt động công đoàn, phối hợp với VP xây dựng pano ảnh theo yêu cầu. Nội dung đề xuất hoàn thành trước ngày 18/9/2020 để xin ý kiến các đ/c thường trực. Ngày: 15/9/2020(10:53): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 15/9/2020(10:53): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 15/9/2020(13:15): Hồ Tuấn Bình đã đọc văn bản. Ngày: 16/9/2020(7:33): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 16/9/2020(7:44): Nguyễn Thị Na đã đọc văn bản. Ngày: 16/9/2020(7:47): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 16/9/2020(7:51): Lê Thị Thu Trang đã đọc văn bản. Ngày: 16/9/2020(7:51): Lê Thị Thu Trang đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây