Kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14...

Kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn từ năm 2020-2024


  • 3735/KH-UBND
  • Kế hoạch
  • Văn xã
  • UBND tỉnh Quảng Trị
  • 13/08/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 17/8/2020(7:47): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 18/8/2020(8:14): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 18/8/2020(8:16): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Trần Công Thành,Trương Thị Quảng Sơn,Trần Văn Tuyến,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Lương Thị Hồng Thanh,Nguyễn Thị Na,Hoàng Thị Thủy,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang,Văn thư Ban Tuyên Giáo NC. Nội dung: Đ/c Bảo, Đ/c Hà chỉ đạo. Ban Công tác cơ sở tham mưu thực hiện Ngày: 18/8/2020(8:59): Nguyễn Thị Thu Hà đã đọc văn bản. Ngày: 18/8/2020(9:6): Nguyễn Thị Thu Hà --> Nguyễn Tài Minh,Trương Thị Quảng Sơn,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: K/c Ban CTCS tham mưu thực hiện KH, nội dung tham mưu hoàn thành vào quý I/2021. Ngày: 18/8/2020(10:10): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 18/8/2020(10:12): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản. Ngày: 18/8/2020(10:17): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 18/8/2020(14:22): Lương Thị Hồng Thanh đã đọc văn bản. Ngày: 18/8/2020(14:22): Lương Thị Hồng Thanh đã đọc văn bản. Ngày: 19/8/2020(7:53): Nguyễn Thanh Hải đã đọc văn bản. Ngày: 19/8/2020 Nguyễn Thanh Hải đưa văn bản vào HSCV: VB don doc 2 Ngày: 19/8/2020(8:8): Trần Văn Tuyến đã đọc văn bản. Ngày: 19/8/2020(8:36): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 19/8/2020(8:36): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản. Ngày: 19/8/2020(8:48): Nguyễn Thị Hoài Lê đã đọc văn bản. Ngày: 19/8/2020: Nguyễn Đăng Bảo lập HSCV và chuyển văn bản vào HS 'trienkhaiboluatlaodong' Ngày: 20/8/2020(10:58): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 20/8/2020(10:58): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 20/8/2020(10:59): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây