Thông báo ý kiến kết luận của UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại cuộc họp...

Thông báo ý kiến kết luận của UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh


  • 117/TB-UBND
  • Thông báo
  • Văn xã
  • UBND tỉnh Quảng Trị
  • 24/08/2020
  • -
  • -
  • -
  • Không xác định
Nội dung
Ngày: 26/8/2020(7:38): Văn thư -> : Nguyễn Thế Lập Ngày: 26/8/2020(8:50): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 26/8/2020(8:52): Nguyễn Thế Lập --> Nguyễn Thị Thu Hà,Nguyễn Thế Lập, Nguyễn Đăng Bảo,Nguyễn Thị Hoài Lê,Trần Công Thành,Trần Văn Tuyến,Nguyễn Tài Minh,Nguyễn Thanh Hải,Nguyễn Thị Na,Hoàng Văn Tuân,Lê Thị Thu Trang. Nội dung: Đ/c Hà chỉ đạo thực hiện Ngày: 26/8/2020(8:52): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 26/8/2020(8:52): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 26/8/2020(8:52): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 26/8/2020(8:52): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 26/8/2020(8:52): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 26/8/2020(8:52): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 26/8/2020(8:52): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 26/8/2020(8:52): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 26/8/2020(8:52): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 26/8/2020(8:52): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 26/8/2020(8:52): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 26/8/2020(8:52): Nguyễn Thế Lập đã đọc văn bản. Ngày: 26/8/2020(9:19): Nguyễn Tài Minh đã đọc văn bản. Ngày: 27/8/2020(7:43): Trần Văn Tuyến đã đọc văn bản. Ngày: 28/8/2020(9:19): Nguyễn Đăng Bảo đã đọc văn bản.Ngày: 7/9/2020(7:6): Hoàng Văn Tuân đã đọc văn bản.
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây