Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XI thành công tốt đẹp

Thứ hai - 08/07/2013 22:42 1.341 0
Trong 3 ngày, từ 28 đến 30/3/2013, Công đoàn tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013 – 2018. Dự đại hội có các đồng chí: Lê Hữu Phúc, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các Ban Đảng, các sở, ban ngành, huyện, thị xã, thành phố và 265 đại biểu chính thức đại diện cho gần 6 vạn cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh.
Đồng chí Lê Hữu Phúc, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh cho Công đoàn tỉnh -Ảnh: THÀNH DŨNG
Đồng chí Lê Hữu Phúc, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh cho Công đoàn tỉnh -Ảnh: THÀNH DŨNG
Báo cáo của BCH LĐLĐ tỉnh khóa X trình bày tại đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các cấp công đoàn trong tỉnh đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, tạo được chuyển biến mới trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn, góp phần vào sự ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. 

Các cấp công đoàn đã bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh đề ra để tổ chức thực hiện. Nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đã từng bước được đổi mới, phong phú và đa dạng hơn, đi vào chiều sâu và tập trung hướng về cơ sở; hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Nổi bật là vai trò đại diện của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được đặt lên hàng đầu và xuyên suốt trong mọi tổ chức hoạt động. Công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực cả về nội dung, phương thức và đối tượng. Phong trào thi đua yêu nước thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. 

Trong 5 năm, đã có hàng trăm công trình, sản phẩm, việc làm có ý nghĩa đã được các cấp công đoàn thực hiện; có 17.593 sáng kiến, đề tài, giải pháp, trong đó có 12.000 đề tài, sáng kiến cải tiến và giải pháp của đoàn viên, người lao động được áp dụng vào thực tế, làm lợi và tiết kiệm được trên 20 tỷ đồng. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đạt được những kết quả tích cực. Tính đến hết năm 2012, toàn tỉnh đã phát triển mới 9.750 đoàn viên, tăng so với đầu nhiệm kỳ trên 8.573 đoàn viên; thành lập mới 117 CĐCS, nâng tổng số CĐCS của toàn tỉnh lên 1.053 đơn vị với 35.036 đoàn viên. Cùng với sự lớn mạnh về số lượng và chất lượng, hoạt động xã hội của các CĐCS ngày càng được đẩy mạnh, tạo ấn tượng sâu sắc trong cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động và nhân dân đối với tổ chức công đoàn. 

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, với khẩu hiệu hành động “Vì đoàn viên và người lao động, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị giàu đẹp”, Công đoàn tỉnh Quảng Trị đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức để nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn. Tích cực, chủ động tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức tư tưởng, chính trị gắn với đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ... 

Trong nhiệm kỳ phấn đấu phát triển mới 7.000 đoàn viên; có trên 90% cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, 50% CNLĐ trong các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế được tuyên truyền, học tập các chủ trương, đường lối của Đảng , các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của tổ chức công đoàn. Phấn đấu 70% doanh nghiệp, đơn vị có đủ điều kiện theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam thành lập được công đoàn cơ sở và có trên 50% công nhân lao động ở các doanh nghiệp, đơn vị đó gia nhập công đoàn. Hàng năm có trên 80% CĐCS đạt tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh, không có CĐCS yếu kém, trong đó có 20% CĐCS đạt vững mạnh xuất sắc; phấn đấu trong nhiệm kỳ giới thiệu 5.000 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp... 

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Hữu Phúc, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành quả mà đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đặc biệt Công đoàn các cấp đã thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Những kết quả đạt được của công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn trong tỉnh đã khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao. 

Để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, các cấp công đoàn trong tỉnh cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động phát triển toàn diện. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn; chăm lo xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, làm tốt công tác phát triển đoàn viên, nhất là trong các loại hình doanh nghiệp. 

Đồng chí cũng đề nghị các tổ chức Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và kịp thời phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến để nhân rộng. Các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, tạo điều kiện để công đoàn hoạt động có chất lượng, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Hữu Phúc, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng Công đoàn tỉnh bức trướng mang dòng chữ: “Công đoàn tỉnh Quảng Trị đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị giàu đẹp”. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng Công đoàn tỉnh Quảng Trị Cờ dẫn đầu Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Đại hội đã bầu BCH LĐLĐ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2013- 2018 gồm 39 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí và bầu đoàn đại biểu gồm 7 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI sắp tới. Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI đã họp phiên thứ nhất bầu đồng chí Nguyễn Thế Lập, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa X giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; bầu 3 đồng chí: Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Thị Hoài Lê, Trần Văn Bến giữ chức vụ Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2013- 2018.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây