Nỗ lực thực hiện chủ đề Năm “Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS”

Thứ tư - 08/06/2016 21:00 3.081 0
Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã lấy Chủ đề “Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở” là nhiệm vụ xuyên suốt trong tổ chức và hoạt động công đoàn toàn tỉnh. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch cụ thể để triển khai chương trình, với chỉ tiêu phấn đấu năm 2016 toàn tỉnh phát triển mới 3.100 đoàn viên và thành lập 110 CĐCS.
Đ/c Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng các CĐCS mới thành lập thuộc LĐLĐ huyện Triệu Phong
Đ/c Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng các CĐCS mới thành lập thuộc LĐLĐ huyện Triệu Phong
Ngay từ đầu năm, các cấp công đoàn đã tập trung bám sát Chủ đề "Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS” của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; xây dựng các giải pháp, biện pháp triển khai thực hiện. Các cấp công đoàn đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ ban hành chỉ thị, lãnh đạo chuyên môn ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, sự chỉ đạo của chuyên môn đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ chuyên trách công đoàn toàn tỉnh để quán triệt và bàn các giải pháp triển khai thực hiện, xác định chủ đề là quyết tâm chính trị của hệ thống tổ chức công đoàn tỉnh nhà trong năm 2016 và giai đoạn tiếp theo. Bằng các giải pháp tích cực như: tổ chức Hội nghị chuyên đề để giao chỉ tiêu cho các Liên đoàn Lao động huyện, Công đoàn ngành; chỉ đạo các cấp công đoàn tiến hành khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn; phân công cán bộ các ban chuyên đề cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh cùng với cán bộ các Liên đoàn Lao động huyện, Công đoàn ngành tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; phân loại doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập công đoàn để bám sát tuyên truyền vận động; thành lập Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở cấp tỉnh; phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được giao theo từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách; đặt chỉ tiêu phấn đấu trong dịp Tháng Công nhân, bình quân mỗi huyện, ngành thành lập được 02 CĐCS.
Việc triển khai công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tuy trước mắt còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn các cấp, nên bước đầu đã có những đổi mới trong triển khai thực hiện. Thường trực LĐLĐ tỉnh đã tăng cường phân công cán bộ các ban chuyên đề tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh cùng với các Liên đoàn Lao động huyện, Công đoàn ngành bám các doanh nghiệp để tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS gắn với đôn đốc thu kinh phí công đoàn. Trong 6 tháng đầu năm, đã tuyên truyền, vận động trên 200 doanh nghiệp; tổ chức 30 lớp tuyên truyền cho 2.014 công nhân lao động về các văn bản pháp luật liên quan đến lao động và Công đoàn để cung cấp thêm nhận thức hiểu biết về quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng nhằm thu hút người lao động gia nhập tổ chức công đoàn; phát hành 5000 tờ gấp tuyên truyền với nội dung ngắn gọn, súc tích, tuyên truyền về quyền lợi của người lao động khi gia nhập tổ chức Công đoàn và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với người lao động; những lợi ích của chủ doanh nghiệp và người sử dụng lao động khi có CĐCS tại doanh nghiệp. Với sự chỉ đạo tích cực, quyết liệt của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, tính đến ngày 30/5/2016 toàn tỉnh đã kết nạp mới 1.191 đoàn viên, thành lập mới 18 CĐCS, nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh lên 35.912 đoàn viên, với 1.191 CĐCS. Đa số các cấp công đoàn đã chủ động thực hiện kế hoạch, điển hình một số đơn vị triển khai tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đạt kết quả tốt như: LĐLĐ thành phố Đông Hà, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị....Bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị chưa thực sự chủ động để đưa ra các giải pháp tích cực quyết liệt triển khai thực hiện kế hoạch, chưa đặt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là nhiệm vụ hàng đầu nên chưa hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
Để thực hiện đạt chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS mà Nghị Quyết Ban Chấp hành lần thứ 8 đề ra, trong thời gian tới các cấp công đoàn trong tỉnh cần tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau: Tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền cùng cấp ban hành văn bản chỉ đạo để tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp theo Công văn số 410/UBND-NC ngày 03/02/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; tiếp tục khảo sát tình hình công nhân lao động, doanh nghiệp, phân loại lao động để làm cơ sở cho việc tuyên truyền, vận động; bám sát các doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập CĐCS để tuyên truyền, vận động. Phấn đấu trong dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/2016), mỗi huyện, ngành thành lập được ít nhất 02 CĐCS tại các doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật Lao động; Luật công đoàn đến CNLĐ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS nhằm thu hút đoàn viên tham gia sinh hoạt công đoàn, thu hút công nhân lao động vào tổ chức công đoàn; hướng dẫn nghiệp vụ công đoàn cho các CĐCS mới thành lập hoạt động có hiệu quả; gắn công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS với việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS, thực hiện xây dựng CĐCS vững mạnh; hướng dẫn CĐCS từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Với phương châm "Ở đâu có công nhân, ở đó có công đoàn” để hoạt động công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc đại diện bảo vệ quyền lợi cho người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh./.

Tác giả bài viết: Lương Thị Hồng Thanh - Phó ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây