Các cấp công đoàn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Thứ tư - 30/06/2021 03:51 2.346 0
Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng bằng nhiều mô hình, giải pháp đem lại hiệu quả thiết thực. Sự chung tay, góp sức của đông đảo công nhân, viên chức, lao động đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần tạo sự thay đổi diện mạo nông thôn gắn với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.
mo hinh clb
CBCCVC, đoàn viên Sở NN&PTNT tỉnh tích cực chuyển giao mô hình phát triển nông nghiệp cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh
Với chức năng, vai trò của mình, các cấp công đoàn đã tập hợp, khuyến khích, vận động đoàn viên, CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát huy tính chủ động, sáng tạo, gương mẫu tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới. Cùng với việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai tới các công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính cách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CNVCLĐ hiểu được mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của phong trào xây dựng NTM; Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 và Chương trình phối hợp số 1799-CTPH/MTTQ-TCTV ngày 26/4/2016 giữa Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và Liên minh Hợp tác xã về tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020.  
Hằng năm, các cấp công đoàn tỉnh luôn khuyến khích, vận động đoàn viên, CNVCLĐ trong các cơ quan, doanh nghiệp phát huy tính chủ động sáng tạo, gương mẫu tham gia phong trào xây dựng NTM; đẩy mạnh phong trào CNVCLĐ thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa –  hiện đại hóa. CNVCLĐ thực sự là lực lượng đi đầu trong phong trào “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”; tích cực lao động sáng tạo, tham gia cải cách hành chính nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh. Các phong trào thi đua, như: “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ… được triển khai thường xuyên, liên tục. Qua các phong trào đã có hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được thực hiện trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chế biến, quản lý lâm sản, thủy lợi… Nhiều đề tài, sáng kiến có giá trị được CNVCLĐ nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả như: “Ứng dụng quy trình canh tác hữu cơ trong liên kết sản xuất lúa chất lượng cao”; đề tài “Ứng dụng quy trình sản xuất lúa hữu cơ bằng việc sử dụng phân bón Obi-Ong biển và không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học trong suốt quá trình canh tác” có giá trị làm lợi 13 tỷ đồng; đề tài “Ứng dụng hệ thống cảm biến trong điều khiển, theo dõi, giám sát từ xa quá trình chăm sóc cây nông nghiệp”; đề tài “Một số giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả nuôi tôm thương phẩm” có giá trị làm lợi khoảng 1,5 tỷ đồng; đề tài “Dự án liên kết sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu chanh leo phục vụ xuất khẩu” có giá trị làm lợi 16,5 tỷ đồng… Hàng năm, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh và các Phòng NN&PTNT cấp huyện tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân các xã, thị trấn. Nổi bật là, LĐLĐ huyện Cam Lộ đã thành lập và duy trì, nâng cao hiệu quả, đồng thời, nhân rộng mô hình CLB chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp, đồng hành cùng bà con nông dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất như: CLB tiêu Mai Đàn - Thiết Xá, CLB tiêu Mai Lộc 1 xã Cam Chính, CLB ném ở xã Cam An…. LĐLĐ huyện Hải Lăng triển khai mô hình nuôi tôm hai giai đoạn tại xã Hải Khê, nuôi vịt biển tại xã Hải An, Hải Khê. LĐLĐ huyện Triệu Phong phối hợp thực hiện mô hình sản xuất nước mắm công nghệ sạch tại thôn Gia Đẳng, xã Triệu Lăng… đã góp phần tích cực trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho bà con nông dân.
 
tham gia ntm 1
Đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, vận động, huy động CNVCLĐ tham gia hưởng ứng công tác giảm nghèo nhanh và bền vững; hỗ trợ các hộ trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú; trong đó, cán bộ, CNVCLĐ là lực lượng chủ yếu trong các đợt vận động quyên góp, ủng hộ, xây dựng các quỹ của tỉnh, như: Quỹ “Vì người nghèo”; quỹ tình nghĩa, chương trình Mái ấm công đoàn, chương trình mỗi cơ quan, đơn vị gắn với một địa chỉ nhân đạo; ủng hộ các gia đình bị thiệt do thiên tai, hỏa hoạn… Từ năm 2019 -2020 đến nay đã  hỗ trợ cho 76 nhà Mái ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa có nhà ở với tổng số tiền 2,83 tỷ đồng. LĐLĐ Hải Lăng, Đông Hà, Đakrông: huy động xây dựng, xoá nhà tạm cho 05 hộ nghèo trị giá 200tr đồng. Công đoàn Viên chức tỉnh tặng 10 sổ tiết kiệm cho đối tượng chính sách. LĐLĐ huyện Cam Lộ xây dựng 9 cổng chào tại 9 thôn, LĐLĐ thị xã Quảng Trị xây dựng 1 cổng chào, xây dựng 1 nhà cho người nghèo trị giá 120tr đồng . LĐLĐ huyện Vĩnh Linh đầu tư hệ thống thiết chế thể thao nơi công cộng phục vụ rèn luyện TDTT cho CNVCLĐ và người dân. Công đoàn ngành Y tế, Xây dựng, Công thương: đầu tư sân tập Cầu lông cho CNVCLĐ, khu vệ sinh, khu giải trí phức hợp tại doanh nghiệp, Công đoàn ngành Giáo dục xây dựng Nhà công vụ cho giáo viên ở Cửa Việt…   Đặc biệt, trong 2 năm trở lại đây, đời sống của bà con nhân dân và CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai lũ lụt năm 2020, các cấp công đoàn đã tập trung tuyên truyền vận động CNVCLĐ ủng hộ bằng nhiều hình thức như tin nhắn qua điện đoại, ủng hộ bằng tiền mặt, bằng hiện vật, ngày công…, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng Liên đoàn, Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng và các cấp công đoàn trong cả nước  nhằm tiếp sức, đồng hành cùng các cấp động viên đội ngũ y bác sỹ, chiến sỹ tuyến đầu phòng, chống dịch; hỗ trợ giúp đỡ doanh nghiệp; thăm hỏi và động viên bà con nông dân, đoàn viên, CNVCLĐ với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. 
Trong thời gian tới, để tiếp tục tham gia có hiệu quả phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”; trên cơ sở nội dung chương trình phối hợp giữa Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội, Liên minh Hợp tác xã về tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp công đoàn trên toàn tình cần tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quảng Trị chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tiếp tục chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phối hợp thực hiện các mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp cho bà con nông dân. Tích cực hướng dẫn hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các đề tài, giải pháp trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2021-2025). Tiếp tục huy động, hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở... góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Hà - PCT LĐLĐ tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây