Sẵn sàng cho Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thứ năm - 03/08/2023 21:00 270 0
Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9/2023. Để hiểu rõ hơn về những kết quả đạt được của các cấp công đoàn trong nhiệm kỳ qua cũng như công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị sắp đến, phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thế Lập, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị.
120230803162629

PV: Nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công đoàn tỉnh Quảng Trị đang dần khép lại với nhiều kết quả nổi bật và được cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội ghi nhận. Vậy, đồng chí có đánh giá như thế nào về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua?

Đồng chí Nguyễn Thế Lập: Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào sự ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cấp công đoàn đã bám sát các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội để tổ chức thực hiện. Nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đã từng bước được đổi mới, phong phú và đa dạng hơn, đi vào chiều sâu và tập trung hướng về cơ sở, làm rõ chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động (NLĐ).

Đặc biệt, các cấp công đoàn đã đa dạng hóa hoạt động đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và NLĐ, phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ, đoàn viên tham gia xây dựng chính sách pháp luật; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tranh chấp lao động; đối thoại, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

Nhiệm vụ chăm lo đoàn viên, NLĐ được các cấp công đoàn tập trung vào các lợi ích lâu dài, xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cơ sở, phát huy hiệu quả tối đa, góp phần giảm bớt khó khăn, tạo được sự gắn bó của đoàn viên đối với tổ chức Công đoàn, được cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ hưởng ứng, đẩy mạnh nghiên cứu về ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động của đoàn viên và NLĐ, tạo được phong trào thi đua lao động, sáng tạo sôi nổi ngay từ cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đến nay, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XII đề ra cơ bản đã hoàn thành, cụ thể như: Chỉ tiêu về phát triển đoàn viên đạt 133%; chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đạt 116%; chỉ tiêu xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” đạt 110%; chỉ tiêu thành lập ban nữ công quần chúng ở công đoàn cơ sở doanh nghiệp đạt 100%; các chỉ tiêu về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiểm tra, giám sát, quy chế dân chủ cơ sở… đều đạt chỉ tiêu đề ra.

PV: Đến nay, công tác triển khai tổ chức đại hội công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hoàn thành, đồng chí có đánh giá như thế nào về công tác này?

Đồng chí Nguyễn Thế Lập: Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU, về việc triển khai tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, công đoàn các cấp và cấp ủy chính quyền đã tập trung triển khai, chỉ đạo đại hội, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Tính đến ngày 31/5/2023, đại hội công đoàn cơ sở đã hoàn thành; đến ngày 31/7/2023, đã có 14/14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thành công đại hội theo đúng quy định đề ra, đạt tỷ lệ 100%.

Nhìn chung, đại hội công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh. Văn kiện trình đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, chất lượng. Công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, khách quan, dân chủ, đúng quy trình. Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện, các phong trào thi đua được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ hưởng ứng.

Qua đó cho thấy rằng, đại hội công đoàn các cấp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa đối với đoàn viên. Thông qua đại hội, đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi về tinh thần, vật chất của chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để đại hội công đoàn các cấp hoàn thành tốt nội dung, chương trình theo kế hoạch.

 
22220230803162633

PV: Để chuẩn bị tốt cho Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị tỉnh lần thứ XIII sắp đến, xin đồng chí cho biết công tác triển khai đến nay đã được thực hiện như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Thế Lập: Song song với việc chỉ đạo đại hội công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã tập trung triển khai quyết liệt, chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Để chuẩn bị tốt cho đại hội, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã sớm ban hành Quyết định thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban nội dung, tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban phục vụ để chuẩn bị các nội dung đại hội; phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên. Các tiểu ban cũng đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII.

Đối với dự thảo báo cáo chính trị, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 02 cuộc hội thảo lấy ý kiến các đồng chí cán bộ công đoàn chủ chốt đã nghỉ hưu, xin ý kiến các Ban Đảng của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ công đoàn chuyên trách cấp tỉnh. Dự thảo đến nay đã thông qua 5 lần chỉnh sửa và tiếp tục xin ý kiến Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam để hoàn thiện thông qua.

Về công tác nhân sự được chú trọng thực hiện theo Hướng dẫn số 56/HD-TLĐ ngày 20/4/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản lý của Tổng LĐLĐ Việt Nam để tham mưu xây dựng dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành đảm bảo quy định và cơ cấu; công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, hiệu quả; công tác hậu cần đang được tích cực triển khai để chuẩn bị tốt cho Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII.

Dự kiến, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9/2023.

PV: Trong nhiệm kỳ mới 2023 - 2028, Công đoàn tỉnh Quảng Trị sẽ có những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm gì để tận dụng thời cơ và vượt qua những khó khăn, thách thức, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thế Lập: Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, cùng với tiến trình đổi mới, hội nhập kinh tế của đất nước; tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) về thực hiện các công ước quốc tế về lao động có tác động lớn về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Luật pháp về lao động và công đoàn được sửa đổi để tương thích với các công ước quốc tế về lao động có tác động lớn đến hoạt động của tổ chức Công đoàn, nhất là việc cho phép thành lập tổ chức đại diện của người lao động tại doanh nghiệp ngoài tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đối với địa phương, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các dự án trọng điểm được triển khai mạnh, số lượng công nhân lao động ở địa phương tăng để phục vụ các dự án trọng điểm; hoạt động công đoàn tiếp tục mở rộng và chuyển mạnh sang khu vực ngoài nhà nước.

Với những dự báo đó, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị xác định, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới là xây dựng tổ chức Công đoàn Quảng Trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; làm tốt vai trò cầu nối giữa đoàn viên, NLĐ với cấp ủy, chính quyền, góp phần mang lại đời sống tốt hơn cho đoàn viên, NLĐ; xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Quảng Trị ngày càng lớn mạnh, lực lượng tiên phong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của tỉnh.

Đặc biệt, chú trọng thực hiện 02 khâu đột phá: Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở; tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, trọng tâm là đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Để tận dụng thời cơ và vượt qua những khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ mới, Ban Thường vụ đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới phong trào thi đua yêu nước; xây dựng công đoàn vững mạnh và chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng; xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn; đổi mới hoạt động công đoàn thích ứng với bối cảnh, tình hình mới.

Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!

Tác giả bài viết: Trường Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây