Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Chỉ thị về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chủ nhật - 15/05/2022 23:58 778 0
Ngày 12/5/2022, Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, trong đó yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới, trọng tâm là Kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Chỉ thị số 52-CT/TW, ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất và Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. 
2. Chỉ đạo ban chấp hành công đoàn các cấp trong tỉnh chuẩn bị tốt nội dung đại hội. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng hoạt động công đoàn, đội ngũ đoàn viên, người lao động 5 năm qua; trên cơ sở đó, khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Việc xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải căn cứ tình hình thực tiễn, bám sát các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng cùng cấp và theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.
3. Lãnh đạo thực hiện công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Nhân sự ban chấp hành khoá mới phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín; quan tâm những đồng chí trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn các cấp; có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Coi trọng xây dựng và tạo nguồn cán bộ công đoàn các cấp, tập trung xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở, nhất là ở khu vực doanh nghiệp. Thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ công đoàn các cấp, cán bộ chuyên trách không đủ tuổi tái cử.
4. Chỉ đạo chính quyền các cấp tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động, hạn chế mức thấp nhất vấn đề vi phạm pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội... giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, những kiến nghị, đề xuất của công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn, như: Thu nhập, việc làm, nhu cầu về nhà ở, nhà trẻ, các thiết chế văn hóa cho công nhân lao động; quan tâm đến công tác phát triển đảng ở khu vực doanh nghiệp, đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân lao động.
Các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành phối hợp, đảm bảo tốt các điều kiện thuận lợi để công đoàn các cấp tổ chức thành công đại hội.
5. Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn đại hội công đoàn các cấp theo kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phối hợp với ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo công đoàn cấp huyện, ngành xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội đúng quy định. Lựa chọn hình thức tổ chức đại hội phù hợp với tình hình tại đơn vị, ngành, địa phương và diễn biến của dịch bệnh Covid-19.
Thời gian tiến hành đại hội: cấp cơ sở hoàn thành trước 31/5/2023; cấp huyện, thị, thành phố, công đoàn ngành hoàn thành trước ngày 31/7/2023; cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 31/10/2023.
6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước, trong và sau đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với các hoạt động của tổ chức công đoàn; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đángcủa đoàn viên, người lao động. Lãnh đạo công đoàn các cấp phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, có nhiều công trình, phần việc chào mừng đại hội công đoàn các cấp; biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong doàn viên, người lao động.
7. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi việc thực hiện Chỉ thị.

Tác giả bài viết: Anh Nhi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây