UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg

Thứ năm - 29/07/2021 00:20 2.278 0
Nhằm thực hiện có hiệu quả các định hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng, Nhà nước về đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức sống cho công nhân lao động trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp, ngày 28/7/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Theo đó, Kế hoạch xác định công tác đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động là nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, các địa phương và sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và các địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện; tập trung chỉ đạo, rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động. Đồng thời, trong Kế hoạch này, UBND tỉnh đã đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.

Trong phần tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao LĐLĐ tỉnh những nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nhất là quan tâm chăm lo trong các dịp Tết Nguyên Đán hằng năm cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, dân tộc thiểu số.
- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” được phê duyệt tại Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 01/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ
- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp công đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
- Nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS nhất là ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước nơi tiềm ẩn phức tạp trong quan hệ lao động.
- Kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị hoàn thiện, chính sách pháp luật của công nhân lao động với các cấp có thẩm quyền.
- Phối hợp với Sở VHTTDL về xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động
- Triển khai xây dựng hệ thống dữ liệu về công nhân lao động, công đoàn làm cơ sở cho việc nắm bắt, phát hiện, giải quyết và dự báo các biến động về việc làm, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động.
- Tăng cường chỉ đạo các cấp công đoàn, nhất là CĐCS trong doanh nghiệp nâng cáo tính thực chất của các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT, đặc biệt về tiền lương của người lao động gắn với năng suất lao động và kết quả thực hiện công việc phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động.
- Phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực thi chính sách pháp luật về lao động, việc làm, ATVSLĐ; triển khai thực hiện chuyên đề kiểm tra giám sát về quan hệ lao động; vận động công nhân lao động nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19.
- Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh và các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành quy chế Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động tỉnh Quảng Trị” để khen thưởng, động viên các doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ, chính sách cho người lao động.

Tác giả bài viết: Ly Na

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây