Sửa quy định về hồ sơ, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19

Thứ tư - 21/10/2020 22:35 1.895 0
Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tương ứng với các nội dung sửa đổi, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Sửa quy định về hồ sơ, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19
Cụ thể, về nội dung hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, Quyết định  32/2020/QĐ-TTg sửa đổi khoản 3 Điều 1 về điều kiện người lao động được hỗ trợ như sau: Làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo  đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ  sở, trung học phổ thông (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục) không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi  đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các  nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục) do ảnh  hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện cũng được sửa đổi. Cụ thể, doanh  nghiệp, cơ sở giáo dục lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao  động, nghỉ không hưởng lương bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 1  Quyết định này; đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan bảo  hiểm xã hội xác nhận Danh sách này.

Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo đề nghị của doanh nghiệp,  cơ sở giáo dục, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội  của người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này và  gửi doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

Doanh nghiệp, cơ sở giáo dục gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện  nơi đặt trụ sở. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ  sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân  cấp tỉnh. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày  nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định  phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi  trả hỗ trợ.

Về hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động, Quyết định 32/2020/QĐ-TTg sửa khoản 1,2 Điều 13 điều kiện vay vốn như sau: Có người lao động đang  tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục  trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020; Người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở  lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu của quý liền kề trước thời  điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục vay, phê duyệt cho vay và tổ chức giải ngân được sửa đổi như sau:

Hồ sơ đề nghị vay theo mẫu biểu kèm theo Quyết định này. Người sử dụng lao  động tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác,  trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng  điều kiện vay theo quy định tại Quyết định này.
Chậm  nhất ngày 05 hằng tháng, người sử dụng lao động gửi hồ sơ vay đến Ngân  hàng Chính sách xã hội nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện,  địa điểm kinh doanh  hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân) của người sử dụng lao  động.

Khi  nộp Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ, người sử dụng lao động cung  cấp bản gốc các giấy tờ sau để ngân hàng kiểm tra, đối chiếu:
 a) Giấy tờ  phù hợp với loại hình  hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký  Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có  thẩm quyền (nếu có); Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ  hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh  có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng  nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước  ngoài);
b) Giấy ủy quyền (nếu có);
c) Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa  người sử dụng lao động với người lao động.
Trong  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn của người  sử dụng lao động, Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay. Trường  hợp không cho vay thì  thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động.
Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện đến hết ngày 31/1/2021.

 

Tác giả bài viết: CTCS

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây