Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với tinh thần “Trách nhiệm, kỉ cương, tăng tốc, phát triển”, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2019

Thứ ba - 19/03/2019 20:34 1.111 0

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với tinh thần “Trách nhiệm, kỉ cương, tăng tốc, phát triển”, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2019

Những năm qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, phong trào thi đua yêu nước luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm và được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Các phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực quan trọng, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Nhân dịp UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước và kí kết giao ước thi đua năm 2019, Website Công đoàn Quảng Trị giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
        
2 1
                                           Lãnh đạo tỉnh chứng kiến kí kết giao ước thi đua năm 2019
           Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí!  
Trong những ngày này cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh đang khẩn trương, tích cực tổ chức các hoạt động thi đua kỉ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị 1/7 (1989-2019) và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2019. Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị -xã hội sâu sắc, khẳng định quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua của các tổ chức và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi đến đồng bào, đồng chí, cán bộ và chiến sĩ trong toàn tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
          Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí!
Công tác thi đua, khen thưởng có vai trò và ý nghĩa hết sức to lớn, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm và được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Các phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực quan trọng, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo tinh thần của Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, đất nước ta vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức: Tình hình thế giới và trong nước đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới, phức tạp hơn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Trong đó lợi thế về lao động không còn là lợi thế vượt trội và đang gặp bất lợi do tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cuộc cách mạng 4.0); nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nên chịu tác động nhiều từ tình hình kinh tế thế giới; thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp đã gây ra những tổn thất cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản... Song, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị cùng sự hỗ trợ giúp đỡ thiết thực của Trung ương, các tổ chức quốc tế, tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh đã đạt được những thành tựu khá toàn diện, có nhiều nét mới và điểm nhấn trên các lĩnh vực; đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức 24/24 chỉ tiêu đạt theo kế hoạch, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt; cơ sở vật chất kĩ thuật, hạ tầng kinh tế, xã hội được tập trung đầu tư, từng bước hình thành các khu kinh tế, khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ - du lịch, nhiều sản phẩm đã từng bước đứng vững trên thị trường; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục - đào tạo ngày càng được nâng cao; công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân được chú trọng; các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn", công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm tiếp tục thu được nhiều kết quả tốt; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt.
Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn định và thuận lợi cho việc phát triển sản xuất, kinh doanh. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng cao. Các phong trào thi đua yêu nước như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới" gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh; văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; thi đua thực hiện "12 điều y đức"; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; "Thi đua quyết thắng", "Vì an ninh Tổ quốc"... được đông đảo cán bộ, chiến sĩ, doanh nhân, công nhân, nông dân và các tầng lớp khác trong xã hội tham gia tích cực, đem lại hiệu quả cao. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.
       Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí!
    Năm 2019 là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020). Năm 2019 là năm tỉnh ta kỉ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị, đây là dịp để chúng ta tổng kết, khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng- an ninh sau 30 lập lại tỉnh; rút ra bài học kinh nghiệm, định vị rõ hơn tiềm năng, thế mạnh và khó khăn, thách thức của tỉnh để xác định những định hướng lớn về phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới. Đồng thời, đây là dịp để chúng ta quảng bá về hình ảnh, nâng cao vị thế, uy tín của tỉnh Quảng Trị; khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập, quyết tâm vượt qua thách thức, xây dựng quê hương Quảng Trị tiến nhanh, tiến mạnh trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.
Phát huy những kết quả đạt được, tạo cơ sở cho việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI đề ra; hưởng ứng những định hướng thi đua năm 2019 do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019, với các nội dung như sau:
       1. Cán bộ, nhân dân, người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ gia đình trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông và thương mại dịch vụ hãy đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Phong trào lập thân, lập nghiệp”, “Phong trào khởi nghiệp sáng tạo”, ra sức khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh nghiên cứu và đề xuất, áp dụng nhiều sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, đổi mới công tác quản lí, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, mạnh dạn đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh để sản xuất và cung ứng nhiều hàng hóa cho xã hội và xuất khẩu, phấn đấu làm ra nhiều của cải có giá trị, đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, tập thể và cá nhân; làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Đặc biệt cần đổi mới mạnh mẽ, chủ động nghiên cứu, cập nhật các xu hướng phát triển và kinh nghiệm của thế giới về xử lí các tác động không mong muốn của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là các vấn đề liên quan đến việc làm, thất nghiệp và biến đổi xã hội để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
        2. Cán bộ công nhân và viên chức trong các ngành: Văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - kỹ thuật, văn học nghệ thuật, thông tin-truyền thông hãy đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng chương trình làm việc sâu sát, thực tế, sáng tạo, tâm huyết với nghề nghiệp, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thi đua đảm nhận các đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, sáng tác, sáng tạo nhiều công trình, tác phẩm có giá trị thực tiễn, có tính nghệ thuật và nhân văn sâu sắc xứng đáng với tầm vóc quê hương, đất nước, phục vụ kịp thời công cuộc đổi mới, góp phần tuyên truyền và thông tin kịp thời gương người tốt, việc tốt, ra sức xây dựng, bồi dưỡng nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực có sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội; thi đua xây dựng bệnh viện kiểu mẫu, trường học đạt chuẩn quốc gia và phong trào học tốt, dạy tốt, phong trào khuyến học, khuyến tài, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao có chất lượng cao, phấn đấu có nhiều cá nhân đạt giải trên đấu trường quốc gia, quốc tế và khu vực.
       3. Cán bộ công chức hành chính, sự nghiệp trong các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng người cán bộ công chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo; đẩy mạnh phong trào: “Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”; kiên định phương châm: “Lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ”; các cháu thiếu niên nhi đồng ra sức thi đua học tập, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể làm tốt chức năng tham mưu, ban hành các văn bản có nội dung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, có tính thực tiễn cao; đề xuất nhiều giải pháp, chương trình làm việc thiết thực; ra sức rèn luyện nghiệp vụ chuyên môn; thi đua thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và thực hiện lề lối làm việc có tính chuyên nghiệp cao, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, của doanh nghiệp, gắn với tăng cường kỉ luật, kỉ cương hành chính; thi đua xây dựng chi bộ, Đảng bộ, chính quyền cơ sở và các đoàn thể mặt trận trong sạch vững mạnh, đảm bảo năng lực lãnh đạo và điều hành thực thi nhiệm vụ có kết quả trong giai đoạn mới. Mặt trận và đoàn thể các cấp tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp thường xuyên tổ chức các đợt thi đua hướng vào thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Thực hiện phương châm hành động của Tỉnh ủy “Trách nhiệm, kỉ cương, tăng tốc, phát triển”.
       4. Các tổ chức và chức sắc tôn giáo, các tầng lớp nhân dân, vì mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", ra sức thi đua sống tốt đời, đẹp đạo; lao động vì tình thương và lẽ phải; cùng nhau đoàn kết và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục mọi khó khăn trong cuộc sống và sinh hoạt, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước, của dân tộc và chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng mà cùng nhau đóng góp sức lực, trí tuệ của mình để làm giàu, làm đẹp cho mình và cho xã hội. 
        5. Cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Quân đội, Công an, Biên phòng đẩy mạnh phong trào "Thi đua quyết thắng", phong trào "Vì an ninh Tổ quốc", “Vì chủ quyền và an ninh biên giới, hải đảo", ra sức xây dựng các cụm, tuyến, địa bàn an toàn làm chủ, địa bàn không có tội phạm, đảm bảo trật tự an ninh và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân; thi đua làm tốt công tác tuyển quân, huấn luyện tân binh, đào tạo nghiệp vụ; thi đua phấn đấu đạt danh hiệu quyết thắng, chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ tiên tiến nhằm góp phần xây dựng lực lượng Quân đội, Công an chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.
        6. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2019. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, gắn các phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo không khí thi đua sôi nổi xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị trong sạch - vững mạnh toàn diện.
       7. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích cao nhất kỉ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh, với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, ấn tượng, tiết kiệm và an toàn với phương châm: Hướng về cơ sở; gắn với kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2019, đặc biệt kỉ niệm 50 năm Ngày thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thi đua phấn đấu để mỗi xã, phường, thị trấn, mỗi huyện, thị xã, thành phố có 1 công trình được khởi công, khánh thành. Riêng tỉnh sẽ chọn 30 công trình có tổng mức đầu tư mỗi công trình trên 100 tỉ đồng để khởi công và khánh thành chào mừng kỉ niệm 30 năm Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị.
      8. Trong công tác khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn làm thước đo để khen thưởng. Chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp ở cơ sở, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Chú ý khen thưởng, vinh danh các nhà khoa học, các cá nhân có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động, góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Quan tâm khen thưởng, tôn vinh doanh nghiệp có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế, xã hội, đóng góp nhiều cho ngân sách, cộng đồng, khen thưởng để khuyến khích phong trào khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển. Việc khen thưởng, tôn vinh đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy định.
Để thực hiện đạt các nhiệm vụ thi đua trên, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực thi đua yêu nước bằng các chương trình, hành động cụ thể, năng động sáng tạo; với tinh thần: “Trách nhiệm, kỉ cương, tăng tốc, phát triển” với quyết tâm cao nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2019.
Cuối cùng, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi tới đồng bào, đồng chí, cán bộ và chiến sĩ trong toàn tỉnh lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, chúc đồng bào, đồng chí hạnh phúc và gặt hái nhiều thắng lợi mới.
           Trân trọng cảm ơn!
 

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây