PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH

Chủ nhật - 30/07/2017 20:40 1.225 0
Đồng chí NGUYỄN THẾ LẬP - TỈNH ỦY VIÊN, CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH
Cùng với truyền thống Cách mạng 88 năm của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) và tổ chức Công đoàn Quảng Trị  từ ngày thành lập đến nay đã qua 11 kỳ Đại hội, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, trong từng thời kỳ lịch sử đã hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình. Trong những năm 1930-1931 tổ chức Công hội Đỏ Quảng Trị, Đông Hà đã ra đời đi vào hoạt động, cùng với nhân dân trong tỉnh tổ chức xây dựng lực lượng tham gia kháng chiến, góp phần với nhân dân cả nước làm nên chiến thắng vĩ đại của cuộc cách mạng Tháng 8/1945. Trong 2 cuộc kháng chiến vệ quốc, tổ chức Công đoàn Quảng Trị đã cùng với nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh nhà kháng chiến, đấu tranh giải phóng quê hương, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc.
Hơn 40 sau ngày nước nhà được độc lập và bước vào thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, tổ chức Công đoàn Quảng Trị luôn vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chủ động sáng tạo, đổi mới tổ chức, hoạt động, thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo CNVCLĐ và hành động sát thực hơn, ý nghĩa hơn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; tích cực vận động, tập hợp và chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào việc quản lý, kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, tăng cường tham gia giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ  ở cơ sở vận động CNVCLĐ tích cực tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Thường xuyên tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề nảy sinh, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của đoàn viên và người lao động.
 Các phong trào thi đua yêu nước đã được công đoàn triển khai, mang lại hiệu quả cao, giúp CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ trong sản xuất, kinh doanh và trong quản lý cơ quan, đơn vị; tạo động lực thúc đẩy quá trình nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị, tư tưởng được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo được sức lan toả, kịp thời tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo CNVCLĐ, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức, am hiểu pháp luật, hình thành tác phong công nghiệp, giữ vững bản chất giai cấp, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. 
Việc chăm lo đời sống cho người lao động đã được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động và việc làm thiết thực, hiệu quả, tiêu biểu là chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” hoạt động “Tháng công nhân”, “Tết Sum vầy” trong những năm gần đây đã thực sự là ngày hội, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, ủng hộ, được các cấp, các ngành và người lao động đánh giá cao, các chương trình phúc lợi cho đoàn viên đã thực sự hướng về người lao động, đem lại nhiều lợi ích thiết thực.
 Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, gắn với công tác tham gia phát triển đảng trong khu vực doanh nghiệp có những bước tiến tích cực; chất lượng hoạt động CĐCS và năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp ngày càng được nâng cao. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp công đoàn tiến hành thường xuyên.
Với những bước đi, hành động thiết thực, những chuyển biến mạnh mẽ và vững chắc thời gian qua, cùng sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền, sự tin tưởng, gắn bó của CNVCLĐ đã khẳng định tổ chức Công đoàn Quảng Trị đang và tiếp tục phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình.
Trước thềm đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức Công đoàn đứng trước nhiều thời cơ và thách thức trong giai đoạn nước ta hội nhấp sâu với quốc tế, những tiêu chuẩn về trình độ, năng lực làm việc, nhu cầu và lợi ích của người lao động đòi hỏi ngày một cao hơn, phạm vi ngày càng rộng, tính chất ngày càng đa dạng; quan hệ lao động, việc làm và của người lao động đang còn nhiều vấn đề bức xúc phải quan tâm giải quyết…Những yêu cầu đó, đòi hỏi các cấp công đoàn trong tỉnh phải có sự chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động. Vì vậy, hoạt động công đoàn thời gian tới cần tập trung một số vấn đề sau:
Phát huy vai trò tích cực, tính chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền để triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập của đất nước. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, luôn trung thành với Đảng, với Nhà nước XHCN, nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật và rèn luyện tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật lao động cho công nhân lao động. Kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ; chủ động đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước có những chủ trương, cơ chế chính sách nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động.
Đổi mới, đa dạng hoá hoạt động ở các cấp công đoàn, bảo đảm gắn bó, sâu sát với đoàn viên và người lao động. Làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ. Chủ động phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách liên quan đến người lao động.  Đẩy mạnh thương lượng, ký kết, giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể, xây dựng và thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp; tăng cường hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý
Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên đông đảo CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ, đi đầu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội. Thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức các phong trào thi đua cho phù hợp với đặc điểm từng đơn vị, địa phương sao cho thực chất, hiệu quả, đồng thời quan tâm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động “Tháng công nhân”, “Tết Sum vầy” hàng năm gắn với thực hiện tốt các chương trình phúc lợi dành cho CNVCLĐ.
Đổi mới hoạt động các cấp công đoàn theo hướng lấy đoàn viên làm trung tâm để xác định nhiệm vụ của các cấp công đoàn, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, mang lại nhiều lợi ích tốt hơn cho đoàn viên, người lao động. Tập trung thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các loại hình doanh nghiệp gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Chú trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, cải tiến lề lối làm việc và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới.
 Phát huy truyền thống của tổ chức Công đoàn trong 88 năm qua, tin tưởng rằng với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, tạo điều kiện phối hợp của các cấp chính quyền, tổ chức Công đoàn Quảng Trị sẽ làm tốt hơn nữa chức năng của mình, góp phần xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh./.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây