Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HHĐND tỉnh tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Thứ hai - 29/07/2019 05:18 1.525 0
Ngày 26/7/2019, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019). Trang thông tin điện tử Công đoàn Quảng Trị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Lễ kỷ niệm.
a3 3
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Kính thưa quý vị đại biểu!
Thưa toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn tỉnh!
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hôm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và biểu dương điển hình tiên tiến. Đây là dịp để chúng ta cùng ôn lại truyền thống của tổ chức Công đoàn, vinh danh những cán bộ công đoàn và công nhân, viên chức, lao động đã có những đóng góp tiêu biểu cho hoạt động công đoàn; đồng thời, cũng là dịp để các thế hệ cán bộ công đoàn qua các thời kỳ giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công tác công đoàn.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Công đoàn qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp.
Kính thưa các đồng chí!
Nhìn lại chặng đường lịch sử qua 90 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam đã luôn tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam, với mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, đại diện bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân, phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; tổ chức, vận động đoàn viên, người lao động đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Suốt chiều dài lịch sử 90 năm, Công đoàn Việt Nam đã chứng tỏ là tổ chức duy nhất, có đủ bản lĩnh và năng lực đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.
Phát huy bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp đó, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Quảng Trị luôn gắn liền với từng giai đoạn lịch sử phát triển của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh nhà. Trải qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển quê hương Quảng Trị, tổ chức Công đoàn Quảng Trị luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu cùng với Nhân dân viết nên trang sử vẻ vang, truyền thống cách mạng của quê hương Quảng Trị anh hùng.
Các cấp Công đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp để tập trung xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đề cao vai trò, trách nhiệm của mình, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên. Tích cực phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động. Với phương châm hướng về cơ sở, các cấp công đoàn đã luôn sâu sát, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm của CNVC-người lao động, tình hình hoạt động doanh nghiệp; qua đó, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tháo gỡ khó khăn. Công đoàn đã có những sáng tạo và tổ chức được nhiều chương trình hoạt động mới đem lại hiệu quả thiết thực cho người lao động như: Chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, các hoạt động “Đồng hành vì người lao động có hoàn cảnh khó khăn”, vận động thành lập quỹ “Mái ấm công đoàn”,  “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”.., góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền tỉnh nhà thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
Bằng nhiều hoạt động thiết thực, công đoàn đã tập hợp, động viên đông đảo CNVC, người lao động tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất; thi đua lao động sáng tạo, cải tiến khoa kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm; cải cách hành chính; tích cực, đi đầu trong việc xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
Qua các hoạt động và phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện ngày càng nhiều những nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, những bông hoa đẹp trong vườn hoa ngàn việc tốt để góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Việt Nam.
Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao và chúc mừng những thành tích đạt được của các cấp công đoàn trong thời gian qua. Xin nhiệt liệt biểu dương 30 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu trong lao động, sản xuất, kinh doanh, xin biểu dương 30 cán bộ công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn được vinh danh tại lễ kỷ niệm này.
a2 1
Kính thưa quý vị đại biểu!
Thưa các đồng chí!
 Thời gian tới, trong bối cảnh đất nước ta đang hội nhập quốc tế sâu rộng, việc thực hiện các cam kết về lao động, công đoàn khi Việt Nam ký kết Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái bình Dương và các hiệp định thương mại khác; sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới tạo ra nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức cho hoạt động của công đoàn. Đối với tỉnh ta, dự báo Khu kinh tế Đông Nam, các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh bước đầu có sự phát triển sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư, số lượng doanh nghiệp và CNVC-LĐ sẽ tăng nhanh, trong xu thế người lao động trong các doanh nghiệp được quyền lựa chọn người đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng… Trước tình hình đó, tổ chức Công đoàn muốn giữ vững và phát huy tốt hơn vai trò của mình thì cần phải đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa, nhất là phương thức hoạt động
Lãnh đạo tỉnh tin tưởng rằng, với những thành tựu và truyền thống trong 90 năm của Công đoàn sẽ là hành trang, là thực tiễn phong phú, tạo nền tảng để chúng ta bước vào một giai đoạn mới của hội nhập và phát triển, không gian được mở rộng, yêu cầu ngày càng cao sẽ giúp Công đoàn có nhiều cơ hội để thể hiện và khẳng định chức năng, vị thế của mình, đồng thời, cũng phải đối mặt với những thách thức mới, đòi hỏi tổ chức công đoàn nói chung và mỗi cán bộ công đoàn nói riêng phải luôn vững vàng, khẳng định và phát huy được vai trò, bàn chất giai cấp công nhân Việt Nam.
Vì vậy, để hoàn thành sứ mệnh lịch sử cao cả đó đòi hỏi tổ chức công đoàn phải đổi mới nhận thức, nỗ lực sáng tạo trong nội dung và phương pháp hoạt động đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đa dạng hóa hình thức tập hợp đoàn viên, người lao động tham gia hoạt động thuộc các thành phần kinh tế một cách thiết thực và hiệu quả.
Muốn vậy cần xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tỉnh Quảng Trị vững mạnh, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ công nhân, nhất là công nhân trẻ có học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cao, có lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, có ý chí vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong thực hiện đường lối đổi mới. Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; thể hiện được vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và công nhân, viên chức, lao động. Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời, công đoàn cần có kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp đào tạo nghề có chọn lọc, kỹ năng quản trị, ...cho cán bộ, người lao động, nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của quá trình phát triển.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó lưu ý, các phong trào, các cuộc vận động phải được chọn lọc kỹ, có nội dung phù hợp với điều kiện cụ thể của công nhân, viên chức, lao động Quảng Trị và phải có các yêu cầu gắn với sản phẩm cụ thể; Mặt khác, Công đoàn các cấp cần có giải pháp hỗ trợ, cổ vũ và chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền có cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho mọi hoạt động sáng tạo, sáng kiến của công nhân, lao động. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước nói chung và các phong trào do Công đoàn phát động.
 Tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm tình hình đời sống, việc làm, thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh, không để xảy ra điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ người lao động. Xây dựng quan hệ hài hòa trong doanh nghiệp; phối hợp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp duy trì ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.
Nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, công chức. Triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa phát động. Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó cần tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 
Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, theo hướng rõ nhiệm vụ, rõ quyền hạn, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Coi trọng công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, chú trọng phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, nhất là ở những doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa có đảng viên, chưa có tổ chức Đảng gắn với triển khai thực hiện Đề án “Phát triển tổ chức Đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016-2020” mà Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là nòng cốt trong khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Kính thưa quý vị đại biểu
Thưa tất cả các đồng chí!
Lãnh đạo tỉnh tin tưởng sâu sắc rằng, với bản chất cách mạng và truyền thống vẻ vang 90 năm qua của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, trong thời gian tới, Công đoàn các cấp trong tỉnh sẽ có bước phát triển mới, toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi kính chúc quý vị đại biểu, các điển hình tiên tiến lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây