Thành tựu sau 30 năm lập lại tỉnh là kết tinh sức mạnh đoàn kết, ý chí phấn đấu, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên

Thứ ba - 25/06/2019 21:35 2.634 0

Thành tựu sau 30 năm lập lại tỉnh là kết tinh sức mạnh đoàn kết, ý chí phấn đấu, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên

Ba mươi năm lập lại tỉnh là một giai đoạn lịch sử có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nhà; đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh. Trên cơ sở phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên và bền bỉ phấn đấu, tỉnh Quảng Trị đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh những thành tựu về kinh tế, xã hội thì công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã có nhiều đột phá, cách làm sáng tạo từ công tác cán bộ đến kiểm tra, giám sát và công tác dân vận...Nhân kỉ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị, Website Công đoàn Quảng Trị giới thiệu bài phỏng vấn của Báo Quảng Trị với UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng về đánh giá những thành tựu nổi bật của tỉnh trong chặng đường 30 năm qua.
- Thưa đồng chí! Ngày 1/7/1989, tỉnh Quảng Trị được trở về với tên gọi thân thương của mình. Cũng từ thời điểm quan trọng đó, toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đã đoàn kết phấn đấu, chung sức chung lòng để vượt qua mọi khó khăn thử thách, gặt hái được những thành tựu quan trọng. Năm 2019 đánh dấu chặng đường 30 năm tỉnh nhà lập lại, đề nghị đồng chí đánh giá những thành tựu nổi bật của tỉnh trong chặng đường 30 năm qua?
 
- Ba mươi năm lập lại tỉnh là một giai đoạn lịch sử có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nhà; đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh. Giữa bộn bề khó khăn của những ngày đầu lập lại tỉnh, tôi càng thấm thía câu ca dao “Đừng than phận khó ai ơi! Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”. Trong khó khăn mới đánh thức được ý chí và nghị lực vốn là cốt cách của người Quảng Trị. Trên cơ sở phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên và bền bỉ phấn đấu, tỉnh Quảng Trị đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
 
Tăng trưởng nền kinh tế đạt mức khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; huy động và sử dụng vốn đầu tư toàn xã hội có hiệu quả; kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư. Văn hóa xã hội có nhiều điểm sáng, là tỉnh luôn nằm trong tốp đầu của cả nước về các chỉ tiêu văn hóa xã hội; đặc biệt là phát huy được các giá trị tinh hoa của vùng đất hiếu học; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đô thị phát triển. Quốc phòng an ninh được giữ vững, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Sức mạnh khối đại đoàn kết trong Đảng và toàn dân được tăng cường. Nhân dân tin tưởng vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng; sự đồng thuận xã hội được củng cố. Nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, định hướng và kế hoạch phát triển của tỉnh đã thực sự đi vào cuộc sống và được hiện thực hóa.
 
Có thể khái quát và đúc kết lại 10 thành tựu nổi bật của tỉnh nhà sau 30 năm lập lại. Trong đó đáng chú ý vào một số thành tựu cơ bản như tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân mỗi năm đạt 7,8%; quy mô nền kinh tế tăng đáng kể, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2018 đạt 27.503 tỉ đồng (gấp 188 lần so với năm 1989). Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 43,6 triệu đồng/ năm. Sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp phát triển ổn định và khá toàn diện; nông nghiệp và kinh tế nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa. Từ chỗ thường xuyên thiếu lương thực, đến nay không những đảm bảo được an ninh lương thực mà còn hình thành vùng chuyên canh gắn với công nghiệp chế biến, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Sản lượng lương thực có hạt từ 11,3 vạn tấn (1989) tăng lên 29 vạn tấn (2018). Một số loại cây công nghiệp chủ lực như cao su, cà phê, hồ tiêu phát triển ổn định, trở thành mặt hàng nông sản quan trọng xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Sản lượng khai thác thủy sản đạt 24.191 tấn, tăng 4,9 lần so với năm 1989. Công tác bảo vệ và phát triển rừng được triển khai hiệu quả. Tỉ lệ độ che phủ rừng từ 19,5% (1989) nâng lên 50,1% (1998). Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả toàn diện và thiết thực. Đến nay đã có 52/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy nền kinh tế tỉnh nhà phát triển theo hướng CNH, HĐH. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân mỗi năm đạt 14%. Sau 30 năm, số cơ sở sản xuất công nghiệp tăng 4,7 lần, số lao động tăng 2,1 lần và giá trị sản xuất tăng hơn 40 lần. Đặc biệt trong những năm gần đây trên cơ sở khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh đã thu hút được nhiều dự án công nghiệp đi vào hoạt động có hiệu quả như sản xuất gỗ ván MDF, bia Hà Nội-Quảng Trị, may Hòa Thọ và các nhà máy thủy điện, điện gió… Nhiều sản phẩm công nghiệp sản xuất trong tỉnh đã xác lập được uy tín và thương hiệu ở thị trường trong và ngoài nước. Hiện nay đang chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm nhiệt điện Quảng Trị với 2 nhà máy 1.320 MW và phát triển tổ liên hợp điện khí hình thành khu phức hợp năng lượng kết nối với các nước Lào, Thái Lan; các dự án phát triển năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) và chế biến vật liệu xây dựng thủy tinh từ nguồn cát có trữ lượng lớn, hàm lượng silic cao…
 
Ngoài những thành tựu về kinh tế còn phải nhắc đến những kết quả nổi bật về xây dựng kết cấu hạ tầng; công tác an sinh xã hội và nâng cao đời sống văn hóa cho người dân. Có thể nói hạ tầng về giao thông đã được đầu tư khá toàn diện. Khi lập lại tỉnh chỉ có vài con đường kiên cố, 15 xã chưa có đường về trung tâm xã. Đến nay hạ tầng về giao thông có bước phát triển vượt bậc. Toàn tỉnh hiện có 7.141,81 km đường bộ; hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện được nhựa hóa. Một số tuyến đường chiến lược được xây dựng mới tạo điều kiện khai thác tiềm năng, thế mạnh và tăng cường liên kết giữa các vùng trong tỉnh.
 
- Bên cạnh những thành tựu về kinh tế, xã hội thì công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã có nhiều đột phá, cách làm sáng tạo từ công tác cán bộ đến kiểm tra, giám sát và công tác dân vận...Đồng chí có thể đánh giá lại những điểm nổi bật về công tác xây dựng Đảng trong những năm qua?

- Tôi thật sự tâm đắc về câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Ngoài lợi ích của Tổ quốc của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác”. Vì vậy, nhiệm vụ xây dựng Đảng chính là tham gia lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội; xây dựng nghị quyết, thực hiện sáng tạo các nhiệm vụ đặt ra mà yếu tố con người đóng vai trò then chốt. Đảng làm công tác tổ chức để đội ngũ cán bộ mạnh lên, biết suy nghĩ, trăn trở; Đảng tăng cường công tác kiểm tra để tích cực chỉ đạo việc thực hiện; Đảng làm công tác dân vận để vận động nhân dân tích cực triển khai các chủ trương, chính sách. Đây chính là những điểm mới thể hiện rõ nét vai trò của Đảng trong bám sát quan điểm chỉ đạo, điều hành. Vậy thì ai làm công việc này nếu không phải là cán bộ, bởi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc” trên cơ sở phát huy vai trò nêu gương và tính chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
kha 3287
 Điện mặt trời, nguồn lực mới thúc đẩy tỉnh nhà phát triển
Từ trách nhiệm chính trị, trách nhiệm pháp lí của người lãnh đạo, bắt buộc phải đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, cụ thể, quyết liệt và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó phải biết khơi nguồn, truyền lửa, truyền cảm hứng cho cấp dưới, tạo sự đồng thuận, lan tỏa trong tư duy và hành động của cả hệ thống chính trị nên không còn chỗ cho sự chây ỳ, trì trệ hay trốn tránh, buông lỏng. Người cán bộ lãnh đạo nói phải đi đôi với làm, phải vào cuộc quyết liệt, đứng mũi chịu sào, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, thậm chí “bắt tay chỉ việc”, đồng hành với cấp dưới, với cơ sở bằng các hành động cụ thể như “Ngày thứ 7 tình nguyện” vì xây dựng nông thôn mới hay tháo gỡ vướng mắc cho những công trình, dự án trọng điểm trong thời gian qua đã có sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sốt sắng với công việc, tạo dựng được niềm tin, sự quý mến trong quần chúng nhân dân và cộng đồng xã hội.
 
Sự thành công rõ nét nhất trong công tác xây dựng Đảng chính là công tác đánh giá cán bộ, nhất là đánh giá năng lực lãnh đạo, quản lí của người đứng đầu được tổ chức hằng năm thông qua thang điểm đánh giá. Trên bình diện đánh giá cán bộ đã đi vào thực chất hơn, công tâm, khách quan và minh bạch. Từ chỗ đánh giá đúng năng lực, sở trường của từng cán bộ, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch để bố trí, điều động, luân chuyển công tác một cách phù hợp, giúp cán bộ tiếp cận nhanh, hòa nhập với môi trường công tác mới tận tâm, say sưa với công việc, phát huy tối đa năng lực, sở trường của bản thân.
 
Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát và giữ nghiêm kỉ luật đảng luôn được chú trọng và tăng cường. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn ngừa được tình trạng tham nhũng, hối lộ; ngăn chặn các biểu hiện cửa quyền, hách dịch của một số cán bộ không thực hiện đúng chức trách là “công bộc” của dân. Mặc dù ở tỉnh ta không có các vụ án tham nhũng lớn xảy ra, chỉ là một số vụ việc nhỏ hay ở đâu đó vẫn còn có “con sâu làm rầu nồi canh” nhưng vẫn phải xử lí nghiêm minh để răn đe, giáo dục nhằm tránh tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, xử lí nghiêm “đúng người, đúng việc” đối với các trường hợp vi phạm.
 
Ngoài phương châm “thượng tôn pháp luật” thông qua công tác kiểm tra giám sát thì công tác dân vận được triển khai toàn diện, tạo được sức mạnh từ lòng dân; niềm tin của dân được củng cố và xây dựng. Kết nối kênh thông tin chặt chẽ với dân; bình quân mỗi năm tiếp nhận khoảng 800 tin người dân góp ý về xây dựng Đảng, về phát triển kinh tế-xã hội. Dân dựa vào Đảng, Đảng nắm bắt và xử lí kịp thời các tâm nguyện của dân, nhờ đó đã giải quyết thấu tình đạt lí những bức xúc từ cơ sở, những điểm nóng về tranh chấp đất đai, tháo gỡ khó khăn về thu hút đầu tư...Đảng lãnh đạo dựa trên sự đồng thuận của dân, vì quyền lợi của dân chính là những minh chứng sinh động nhất về cách làm sáng tạo, điểm mới trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua.
 
- Mong muốn và khát vọng vươn lên thì mạnh mẽ, tuy nhiên do dư địa kinh tế không được thuận lợi tạo ra những cản trở không nhỏ đối với sự phát triển của tỉnh nhà. Vì vậy, theo đồng chí tỉnh Quảng Trị phải làm gì và làm như thế nào để đạt được mục tiêu là tỉnh có trình độ phát triển trung bình của cả nước?
 
- Cần phải nghiêm túc nhìn nhận trong tổng thể về công tác lãnh đạo, khát vọng cống hiến, vươn lên trong đói nghèo tùy nơi, tùy lúc còn ở mức độ chưa cao. Tư tưởng ỷ lại, dựa dẫm còn tồn tại trong nhận thức của một bộ phận cán bộ, người dân. Công tác cán bộ còn hụt hẫng do những năm trước chưa chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng. Vì vậy, muốn tăng tốc phát triển Quảng Trị cần phải định vị các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về kinh tế để thu hút đầu tư, tăng tốc phát triển.
 
Trên cơ sở khai thác các yếu tố lợi thế của Hành lang kinh tế Đông-Tây để trong tương lai gần đề xuất hình thành khu kinh tế chung Việt Nam-Lào. Tiến hành sắp xếp lại hoạt động của Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo. Đẩy mạnh đầu tư, khai thác có hiệu quả Cửa khẩu quốc tế La Lay nối liền với cảng biển Mỹ Thủy hiện đang ráo riết khởi động bằng dự án đầu tư. Phải chú trọng kết nối về Biển Đông nên đường xuyên Á phải hướng về biển mà cảng biển Mỹ Thủy là trọng tâm phát triển.
kha 0830
Ứng dụng thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại trồng dưa lưới trong nhà kính đem lại giá trị kinh tế cao
Tập trung biến những khó khăn bất lợi của tự nhiên thành lợi thế và động lực phát triển. Nếu như trước đây người ta biết về Quảng Trị chỉ là gió Lào cát trắng thì hiện nay biến gió Lào khắc nghiệt thành nguồn điện gió, biến nắng gắt như quạt lửa thành điện mặt trời hay đưa những bãi cát trắng vào chế biến thủy tinh. Đó là những nét chấm phá đầu tiên để từng bước phấn đấu trở thành trung tâm điện năng ở khu vực, đưa lại nguồn thu cho ngân sách tỉnh nhà.
 
Giữ vững nền nông nghiệp ổn định; tập trung hướng đến xây dựng một nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; đẩy mạnh các mô hình liên kết để tăng giá trị sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó là gắn với công nghiệp chế biến. Với lợi thế là nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng, Quảng Trị đang phát triển mạnh về công nghiệp chế biến gỗ, xuất khẩu gỗ ra thế giới.
 
Khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế về du lịch biển đảo, du lịch sinh thái và du lịch hoài niệm…Để du lịch phát triển mạnh cần có sự liên kết với hai tỉnh lân cận là Quảng Bình và Thừa Thiên-Huế. Phải nghĩ đến kế hoạch phát triển dài hơi như xây dựng thị xã Quảng Trị trở thành Thành phố hòa bình. Hợp tác liên kết với thành phố Hiroshima của Nhật Bản để khơi dậy khát vọng hòa bình vì có sự tương đồng về những mất mát đau thương do chiến tranh. Nếu Nhật Bản chọn con hạc giấy làm biểu tượng an lành hòa bình thì đèn hoa đăng trên dòng Thạch Hãn của Quảng Trị là biểu tượng sinh động nhất về khát vọng hòa bình và dựng xây. Phát triển mạnh du lịch cần dựa trên nền tảng chiến tranh, di tích chiến tranh để khai thác các giá trị đạo đức, nhân văn và hướng thiện. Từ đó mới thu hút được khách du lịch muốn tìm hiểu, khám phá về mảnh đất, con người Quảng Trị kể cả trong quá khứ lẫn hiện tại.
 
Muốn Quảng Trị phát triển, Quảng Trị giàu mạnh thì không ai khác ngoài con người Quảng Trị phải hợp trí, hợp lực, chung sức, chung lòng, phải biết vượt lên chính mình. Trước hết phải khắc phục tư duy cầu toàn, anh hùng trong chiến đấu nhưng bằng lòng với hiện tại. Học hỏi tiền nhân, luôn nhớ về tiền nhân, biết quý trọng máu xương và mồ hôi công sức của bao thế hệ người đi trước nhưng phải có khát vọng cống hiến. Yêu cầu đặt ra lúc này về công tác cán bộ phải có tính kế thừa; mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ vì đây là thế hệ được đào tạo bài bản, có kiến thức và hơn hết là khát khao được cống hiến, biết nuôi dưỡng khát vọng và ước mơ. Phải phát huy cao độ cốt cách tinh hoa của người Quảng Trị cần cù và thông minh, từ đó xây dựng nên một thế hệ người Quảng Trị có ý chí và khát vọng dựng xây quê hương. Chính vì thế mà những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh đạt được trong 30 năm qua là cơ sở, nền tảng, sức mạnh và động lực thúc đẩy tỉnh nhà bứt phá, vươn lên tiếp cận và hòa mình vào sự phát triển chung của cả nước.
 
- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây