Giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam gương mẫu đi đầu đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ hai - 16/08/2021 04:30 2.373 0
Sáng 16.8, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang có bài tham luận về chủ đề "Giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam quyết tâm, gương mẫu đi đầu đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống". BBT trân trọng giới thiệu toàn văn bài tham luận:
Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng!
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!
Kính thưa các quý vị đại biểu!
Kính thưa các cụ, các vị và các đồng chí tham dự Hội nghị!
Lời đầu tiên, thay mặt Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tôi xin trân trọng gửi tới đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các quý vị đại biểu, các cụ, các vị, các đồng chí và toàn thể Hội nghị lời chúc mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

Kính thưa Hội nghị!
Sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cùng với các tầng lớp nhân dân, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam rất phấn khởi, hào hứng, sớm bắt tay vào nhiệm vụ tuyên truyền, học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.
Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ 4, trực tiếp tấn công vào lực lượng công nhân và các khu công nghiệp từ Bắc vào Nam, quán triệt tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo của Nghị quyết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn có sự điều chỉnh linh hoạt các hoạt động nhằm thích ứng với bối cảnh dịch bệnh. Theo đó, các cấp công đoàn đã cắt giảm những hoạt động chưa cấp thiết, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch, tích cực đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động để đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động.
Tổng Liên đoàn đã kiến nghị, đề xuất với Chính phủ một số chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Đồng thời sớm ban hành các chính sách, các gói hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tổng số tiền đến nay là gần 1.200 tỉ đồng, cho trên 1 triệu lượt người lao động được thụ hưởng; phát động chương trình “Vaccine cho công nhân”, đến nay đã thu được hơn 256 tỉ đồng đóng góp vào Quỹ vaccine phòng COVID-19; các cấp công đoàn đã ủng hộ công tác phòng chống dịch qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 220 tỉ đồng; ban hành chính sách lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn cho các doanh nghiệp, miễn đóng đoàn phí cho đoàn viên có thu nhập thấp.
Lãnh đạo công đoàn các cấp kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch; các cán bộ công đoàn đã lăn lộn cùng với cả hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở tiếp tục tập trung cao độ, thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay.
Công nhân lao động cả nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam xin được trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp đã dành cho công nhân, viên chức, lao động cả nước và tổ chức Công đoàn sự quan tâm chăm lo thiết thực, kịp thời trong thời gian chống dịch vừa qua.

Kính thưa Hội nghị!
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng định hướng xây dựng giai cấp công nhân và lãnh đạo tổ chức Công đoàn Việt Nam được thể hiện ở bốn nội dung cơ bản quan trọng. Thứ nhất đó là xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thứ hai, tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho giai cấp công nhân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhà ở và phúc lợi xã hội cho công nhân; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân; thứ ba, đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn phù hợp với cơ cấu lao động, nhu cầu, nguyện vọng của công nhân và yêu cầu hội nhập quốc tế; tập trung làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, tập thể công nhân; thứ tư, định hướng, quản lý tốt sự ra đời, hoạt động của các tổ chức của công nhân tại doanh nghiệp ngoài tổ chức công đoàn hiện nay.
Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 12.6.2021, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” thể hiện quan điểm nhất quán và sự quan tâm của Đảng trong lãnh đạo xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, nhất là trong bối cảnh Công đoàn Việt Nam phải đối mặt với những thách thức to lớn, chưa có tiền lệ. Để triển khai thống nhất, đồng bộ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và giảm tải văn bản cho cơ sở, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thảo luận, thống nhất ban hành Chương trình hành động chung để thực hiện cả 2 nghị quyết, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu; với 20 chỉ tiêu hằng năm và các chỉ tiêu cụ thể theo từng giai đoạn; tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ, 39 giải pháp.
Đồng thời cụ thể hóa bằng 28 văn bản sẽ được ban hành kèm theo để triển khai thực hiện. Trong đó, đề xuất với Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành 6 văn bản gồm chỉ thị, đề án, dự án Luật, hướng dẫn; Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ ban hành 22 văn bản gồm các chiến lược, đề án, kế hoạch, phương án, dự án, quy chế, hướng dẫn.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt ra yêu cầu chung đối với các cấp công đoàn là phải nghiêm túc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền để thẩm thấu những tư tưởng chủ đạo, nội dung chủ yếu, tinh thần cốt lõi của Nghị quyết; đối với những nội dung về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn cần phải nghiên cứu kỹ để triển khai thực hiện. Căn cứ tình hình cụ thể, đặc thù của địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động khả thi, thiết thực, hiệu quả.
Phải tuyên truyền, vận động, huy động được đông đảo công chức, viên chức, công nhân lao động cả nước nắm và thực hiện Nghị quyết, tạo thành sức mạnh giai cấp để cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện khát vọng dân tộc, đưa Nghị quyết nhanh vào cuộc sống, góp phần làm thay đổi cuộc sống của nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn.
Các nhiệm vụ và giải pháp được đề cập trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sẽ được tổ chức thực hiện toàn diện, tổng thể, trong đó các cấp công đoàn tập trung, ưu tiên thực hiện quyết liệt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm cơ bản, đó là: (1) Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; (2) Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; (3) Đề xuất với Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các địa phương, cùng tham gia phối hợp để thực hiện việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, phúc lợi xã hội cho công nhân lao động; (4) Tham gia phối hợp giám sát để quản lý tốt sự ra đời và hoạt động của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.
Các nhiệm vụ này liên quan và tác động qua lại với nhau, thực hiện tốt nhiệm vụ này là tiền đề để triển khai hiệu quả nhiệm vụ kia. Giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn; giúp người lao động nhận thức rõ vai trò, vị trí, truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam so với tổ chức khác của người lao động để có sự lựa chọn chính xác và tự nguyện tham gia. Công đoàn Việt Nam được đổi mới về tổ chức và hoạt động sẽ thu hút, tập hợp người lao động đông đảo hơn, hiệu quả hơn, thúc đẩy sự trưởng thành của giai cấp công nhân về mọi mặt.

Như vậy, thời gian tới, các cấp công đoàn sẽ cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể:
Một là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.
Hai là, tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.
Ba là, tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho công nhân; từng bước xây dựng văn hóa công nhân Việt Nam.
Bốn là, đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn phù hợp với số lượng, cơ cấu lao động, nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động và yêu cầu hội nhập quốc tế; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm là, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.
Sáu là, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thi đua học tập, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Bảy là, xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Kính thưa Hội nghị!
Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, bằng tất cả tinh thần và sự cố gắng của mình, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới để xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Một lần nữa, Tôi xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư cùng các cụ, các vị, các đồng chí mạnh khỏe!
Xin trân trọng cám ơn!

Tác giả bài viết: Nguồn: Trang TTĐT Tổng LĐLĐ Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây