Hội Nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, khóa XVI: Tạo chuyển biến về thực hiện nghị quyết trung ương 4 - Đổi mới mô hình tăng trưởng - Tái cơ cấu nông nghiệp và nông thôn Quảng Trị

Thứ tư - 19/04/2017 21:03 770 0
Ngày19/4/2017, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, khóa XVI. Các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các vụ địa phương tại Đà Nẵng…
Quang cảnh Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, khóa XVI
Quang cảnh Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, khóa XVI
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng,  Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa, BTV Tỉnh ủy triệu tập Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9 để thảo luận, quyết định về: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái vềtư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII “Về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết “Về đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025”.
Đồng chí cũng gợi ý những nội dung cần tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh để việc triển khai  thực hiện các nghị quyết nêu trên đạt hiệu quả cao nhất.
Tiếp đó, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các dự thảo Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình hành động trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9.
Đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng, nêu rõ mục đích, yêu cầu; xác định 5 nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện và phân công trách nhiệm cho các tổ chức, đơn vị liện quan.
Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII “Về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”, đề cập tới các nội dung như: Tình hình và nguyên nhân; quan điểm, mục tiêu; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.
Đồng chí Phạm Đức Châu cũng báo cáo tóm tắt dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Trị “Về đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025”. Trong đó tập trung đánh giá tình hình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thời gian qua.
Xác định quan điểm, mục tiêu; nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Hội nghị lần này đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tập trung thảo luận ở tổ, ở hội trường về những vấn đề có liên quan. Trong phần thảo luận ở tổ có 41 ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình hội nghị. Có 19 lượt ý kiến tham gia vào Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; 27 lượt ý kiến tham gia Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5; 22 lượt ý kiến tham gia vào Nghị quyết về đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đa số ý kiến nhất trí với nội dung văn bản do BTV Tỉnh ủy chuẩn bị trình hội nghị lần này.
Các dự thảo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, kết cấu nội dung chặt chẽ, bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đề ra các giải pháp mới, có tính đột phá trong chỉ đạo phát triển nông nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng; trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Bên cạnh đó có ý kiến cho rằng để củng cố lòng tin của dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, cần xử lý dứt điểm nguyên nhân gốc rễ của tình trạng “tự chuyển hóa”, “ tự diễn biến”. Về giải pháp: Phải thực sự dân chủ ở cơ sở để tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên; phải quy định rõ hơn trình tự kiểm điểm, kiểm tra việc khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm. Đề nghị bổ sung việc tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, phản ánh của báo chí, bổ sung thêm nhiệm vụ thanh tra công vụ…
Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII, có ý kiến đề nghị tập trung gia tăng sức cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng, cần hội nhập sâu vào các nước ASEAN. Phải phát triển liên kết vùng, tạo môi trường tốt nhất cho nhà đầu tư, phát huy tính tự lực, tự cường.
Kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ  quốc phòng - an ninh ở các tuyến biên giới. Cần tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển; nhà nước có cơ chế, chính sách để phát triển chế biến sâu, tăng hàm lượng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, nhất là vay vốn tín dụng, tư vấn pháp luật, chuyển giao công nghệ.
Về Nghị quyết đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025, có ý kiến cho rằng chỉ tiêu đến năm 2020 đảm bảo cấp nước tưới cho 85 - 90% diện tích đất canh tác với tần suất trên 85% là cao, cần tính toán lại.
Việc phát triển ngành thủy sản cần chú trọng môi trường và nâng cao chất lượng chế biến sản phẩm. Ổn định những cây trồng chủ lực như cà phê, cao su, đồng thời xem xét những cây vượt quy hoạch như sắn…
Thảo luận ở hội trường một số đại biểu đã làm rõ những căn cứ, cơ sở thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Có ý kiến đề nghị tập trung sản xuất lúa hàng hóa, hữu cơ, tăng cường độ che phủ rừng, tăng diện tích trồng rừng theo chứng chỉ FSC. Quan tâm xây dựng các sản phẩm chủ lực, khai thác thế mạnh của các vùng, miền; phải rà soát khi chuyển đổi sản xuất.
Đối với việc thành lập HTX kiểu mới cần có cơ chế, chính sách phù hợp. Nghiên cứu thành lập Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh để góp phần nhân rộng các mô hình; đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng cho các xã ở miền núi. Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cần coi trọng xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong quan hệ với người dân.
Đề nghị cấp ủy, chính quyền cần rà soát những việc đã làm được, chưa làm được, khắc phục những vấn đề bức xúc. Cần có diễn đàn để phát huy vai trò chi bộ, phân định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng công việc, thực hiện chuyển đổi các chức danh dễ xảy ra sai phạm.
Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận về các biện pháp đến cuối năm 2020 có trên 50 HTX nông nghiệp kiểu mới; 50% số xã đạt chuẩn NTM, có ít nhất một huyện đạt chuẩn NTM, không có huyện chưa có xã đạt chuẩn NTM, không còn xã đồng bằng đạt dưới 10 tiêu chí, không có xã miền núi đạt 5 tiêu chí NTM…
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng,  Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Các nội dung triển khai tại hội nghị lần này là những chủ trương lớn, quan trọng, cần thiết và cấp bách, thể hiện tầm nhìn và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ. Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã kế thừa các nghị quyết Trung ương khóa trước, nhưng đề cập cụ thể hơn các dấu hiệu suy thoái của cán bộ, đảng viên để mỗi người tự soi và tự sửa.
Sau khi nghị quyết ra đời, bằng việc học tập, triển khai thực hiện cho thấy tinh thần, ý thức, thái độ của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Quảng Trị đã chọn một số việc, một số điểm để thực hiện nghị quyết này. Qua thảo luận cho thấy cần tiếp thu nhóm giải pháp chính trị tư tưởng, đề cao vai trò chi bộ trong việc tổ chức giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên.
Về bộ máy cần sắp xếp  theo hướng tinh gọn, bảo đảm tính đồng bộ giữa Đảng và Nhà nước. Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, hầu hết các đại biểu nhất trí với nội dung dự thảo. 
Qua thảo luận có đại biểu băn khoăn về nhân tố tổng hợp trong tăng trưởng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng cần nghiên cứu xây dựng một số cơ chế phù hợp với quy định của Trung ương, tập trung khuyến khích đầu tư, kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; phát triển doanh nghiệp và khu vực kinh tế tư nhân, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.
Về dự thảo Nghị quyết đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025, thực tế Quảng Trị đang là tỉnh thuần nông, việc ban hành nghị quyết lần này là cần thiết.
Qua thảo luận cho thấy cần bổ sung 2 trụ cột lớn đó là nhân lực và khoa học công nghệ. Đồng chí đề nghị tổng rà soát để nắm lại quỹ đất nông nghiệp, nghiên cứu và ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật, đổi mới và phát triển các tổ chức nông nghiệp, xây dựng các HTX kiểu mới, trong giai đoạn 2017 - 2020 phấn đấu mỗi huyện có từ 2 - 5 HTX kiểu mới; thực hiện tốt vai trò liên kết 4 nhà; thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, coi đây là một trong những khâu đột phá phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa…
Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Thời gian tới, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh sẽ phát huy vai trò của mình cùng với tập thể cấp ủy lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ này.

Tác giả bài viết: Hoàng Nam Bằng

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây