Chủ động đổi mới hoạt động công đoàn thích ứng trong tình hình mới

Thứ tư - 23/02/2022 19:45 805 0
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC LĐLĐ TỈNH
                                                                                                       NGUYỄN ĐĂNG BẢO

Ngày 27/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Chương trình hành động số 23-CTHĐ/TU về thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, đây là cơ sở chính trị và định hướng quan trọng để các cấp công đoàn hoạt động khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và phê chuẩn các công ước về lao động của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).
 
nh trn dim

Mục tiêu chương trình hành động của Tỉnh ủy là: Xây dựng các cấp công đoàn trong tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện, có đủ năng lực đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ); có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của các cấp ủy, chính quyền địa phương; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa các cấp ủy, chính quyền với công nhân, NLĐ; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết công nhân và NLĐ; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Quảng Trị ngày càng lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển KT - XH, giữ vững QP - AN của tỉnh.

Chương trình hành động của Tỉnh ủy đặt ra các mục tiêu cụ thể về công tác phát triển tổ chức công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên và ổn định quan hệ lao động với mục tiêu hướng đến năm 2045 hầu hết NLĐ tại cơ sở là đoàn viên Công đoàn Việt Nam, 100% doanh nghiệp (DN) có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể. Các giải pháp để thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy đó là: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, xây dựng các chương trình kế hoạch thực hiện; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn; hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội với công đoàn; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, NLĐ, tăng cường phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở (CĐCS); tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức công đoàn thích ứng với tình hình thực tiễn; xây dựng nguồn lực tài chính để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Với tinh thần chủ động, thích ứng, đổi mới theo tinh thần nghị quyết của Đảng; năm 2022 chủ đề hoạt động của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đặt ra là: “Chăm lo việc làm, đời sống cho NLĐ; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị”, công đoàn các cấp thực hiện tốt các nội dung sau: Tiếp tục đổi mới về nội dung và phương pháp hoạt động, hình thành tư duy mới thích ứng với pháp luật về lao động và công đoàn trong quá trình hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 để đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, NLĐ; xây dựng được niềm tin, tạo sự gắn kết giữa NLĐ với tổ chức công đoàn. Tích cực phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với tinh thần “ở đâu có NLĐ, ở đó có tổ chức công đoàn”.

Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, nhất là CĐCS khu vực DN mới được thành lập; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và LĐLĐ tỉnh có các giải pháp cụ thể hỗ trợ cho CĐCS thực hiện tốt chức năng đại diện cho đoàn viên, NLĐ. Bám sát các chức năng trung tâm của tổ chức công đoàn để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, tập trung nhiệm vụ chủ yếu là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, NLĐ.

Chủ động phối hợp với người sử dụng lao động trong tổ chức thương lượng, đối thoại; linh hoạt, sáng tạo trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ để tổ chức giám sát thỏa ước lao động tập thể, quy chế dân chủ, giải quyết và kiến nghị giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân, NLĐ; tích cực trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại cơ quan, đơn vị, DN.

Chú trọng việc tuyển chọn cán bộ công đoàn, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động để tập hợp và thu hút được NLĐ gia nhập tổ chức công đoàn; đặc biệt là kỹ năng đối thoại, thương lượng, năng lực đại diện trong quan hệ lao động để đoàn viên, NLĐ tin tưởng, gắn bó với tổ chức công đoàn; loại bỏ tư duy “công chức công đoàn” để cán bộ công đoàn các cấp thích ứng tình hình mới.


Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; ứng dụng công nghệ và đào tạo cán bộ tuyên truyền có có kỹ năng thuyết trình để chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với công nhân, NLĐ theo phương pháp mới, hình thức giao lưu trong tuyên truyền, hạn chế hình thức “giảng bài trên lớp” để gần gũi đoàn viên, NLĐ...

Tổ chức các phong trào thi đua trong đoàn viên, NLĐ theo hướng thiết thực, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống, thu nhập cho NLĐ. Chú trong việc biểu dương, khen thưởng cho đoàn viên, NLĐ trực tiếp; người sử dụng lao động chăm lo tốt chế độ, chính sách cho NLĐ. Quan tâm dành nguồn lực chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ, tư vấn cho đoàn viên, NLĐ về chính sách lao động, việc làm …

Với sự chủ động triển khai nghị quyết Đảng của các cấp công đoàn, sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tin tưởng rằng tổ chức công đoàn sẽ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình mới, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và NLĐ trong tỉnh.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây