Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thứ sáu - 15/07/2022 01:42 1.048 0
Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết số 02-NQ/TW) được ban hành vừa kịp thời, vừa là điều kiện thuận lợi, tạo động lực mạnh mẽ để tổ chức Công đoàn tỉnh Quảng Trị không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, xứng đáng đại diện cho đoàn viên và người lao động. Sau một năm triển khai thực hiện, LĐLĐ tỉnh đã có những cách làm đổi mới, sáng tạo, thiết thực, phù hợp với tình hình của địa phương, bước đầu đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
         Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 23-CTHĐ/TU ngày 27/9/2021 về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, đề xuất với Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh, đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW và các văn bản của Tỉnh ủy.  
        LĐLĐ tỉnh ban hành Kế hoạch số 77/KH-LĐLĐ ngày 30 tháng 11 năm 2021, thực hiện Chương trình hành động số 02/Ctr-BCH ngày 20/7/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam Chương trình hành động số 23-CTHĐ/TU ngày 27/9/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW. Tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ chuyên trách công đoàn để học tập quán triệt Nghị quyết. Qua 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn đã tổ chức 212 lớp tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW … cho 13.580 cán bộ CĐCS chủ chốt, CNVCLĐ.
      Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các công đoàn chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đồng thời xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện ở cấp mình. Kết quả đến nay 100% cấp ủy cấp huyện, đảng bộ, chi bộ các ngành và 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đều ban hành kế hoạch thực hiện.
      Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh ký kết quy chế phối hợp với ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn, trong đó tập trung vào các nội dung chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, lãnh đạo về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở…
       Nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu trong Nghị quyết và Chương trình hành động số 23-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy đề ra, các cấp công đoàn tập trung nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. LĐLĐ tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên ở cấp tỉnh, phối hợp với Sở Kế hoạch & đầu tư tổng hợp các doanh nghiệp đủ điều kiện để phân cấp cho các huyện, ngành và các ban LĐLĐ tỉnh đi khảo sát thực tế. Quá trình khảo sát vừa nắm số liệu, vừa tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Tại phiên Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đầu năm, LĐLĐ tỉnh giao chỉ tiêu với số lượng cụ thể, có kèm theo danh sách doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại của giám đốc doanh nghiệp cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đồng thời tổ chức ký cam kết trách nhiệm để thực hiện.
        Ngoài ra, tại cơ quan LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tiếp tục giao chỉ tiêu vận động thành lập công đoàn cơ sở cho các ban chuyên đề, hướng đến sẽ tiếp tục giao trách nhiệm cho từng cá nhân cụ thể. Định kỳ LĐLĐ tỉnh tổ chức giao ban chuyên đề phát triển đoàn viên đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và kịp thời bàn giải pháp, tháo gỡ cho cơ sở. Đây cũng là tiêu chí quan trọng để Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm.
          Đối với bộ máy Thường trực, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, gắn trách nhiệm cá nhân với các địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách; đơn vị, địa phương nào thực hiện không tốt công tác phát triển đoàn viên, đồng chí phụ trách phải chịu trách nhiệm trước; đối với một số doanh nghiệp cố tình né tránh, không tạo điều kiện thành lập công đoàn, các đồng chí trong thường trực, ban thường vụ phải chủ động đi cơ sở để cùng với cấp dưới tuyên truyền vận động.
Chỉ đạo LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy đảng, UBND cấp xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động công nhân lao động, chủ doanh nghiệp trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia tổ chức công đoàn.
        Thông qua công tác truyền thông, hoạt động xã hội, tình nghĩa của công đoàn, các hoạt động trong Tháng Công nhân, chương trình Tết Sum vậy, chương trình phúc lợi đoàn viên tạo được ấn tượng tốt cho doanh nghiệp, người lao động góp phần thuận lợi cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.
         Kết quả, năm 2021 phát triển 2.273 đoàn viên, đạt 151%, thành lập được 22 CĐCS, đạt 110% chỉ tiêu cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2022, phát triển mới 1.901 đoàn viên, đạt 96%, thành lập 31 công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp, đạt 155% chỉ tiêu cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022.
        Đối với công tác đối thoại, thương lượng ký kết TƯLĐTT, công đoàn chú trọng tổ chức các cuộc đối thoại giữa người lao động với người sử dụng lao động, giữa người lao động với chính quyền, cấp ủy địa phương. LĐLĐ tỉnh tổ chức 2 cuộc đối thoại giữa người lao động và chủ doanh nghiệp của Công ty CP May Quảng Trị về nợ đọng BHXH kéo dài, dẫn đến 91 trường hợp lao động không được giải quyết các chế độ BHXH theo quy định, sau các phiên đối thoại doanh nghiệp đã thực hiện trả nợ 1 phần để giải quyết cho các trường hợp trên, cam kết sẽ khắc phục các vi phạm trong năm 2022. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức 12 cuộc đối thoại với doanh nghiệp, nội dung chủ yếu giải quyết chế độ chính sách cho người lao động, LĐLĐ huyện Triệu Phong tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với đoàn viên và người lao động.
        LĐLĐ tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức thương lượng để ký kết 2 thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp.  Ở cấp huyện, ngành tập trung hướng dẫn CĐCS tổ chức thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể ở các doanh nghiệp mới thành lập công đoàn cơ sở và các doanh nghiệp chưa có TƯLĐTT, kết quả có 33 bản TƯLĐTT được ký kết, đến nay 96% CĐCS khu vực doanh nghiệp có 10 lao động trở lên đều có TƯLĐTT.
        Thời gian tới, công đoàn các cấp trong toàn tỉnh bám sát các chỉ tiêu, nội dung Nghị quyết đề ra, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.
                                                 
 

Nguồn tin: Vp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây