Tổ chức Công đoàn – Cầu nối giữa công nhân lao động với Đảng

Chủ nhật - 02/02/2020 21:36 2.036 0
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có gần 3.000 doanh nghiệp với khoảng 40 nghìn công nhân lao động. Thời gian qua, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chương trình, nghị quyết nhằm tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển bền vững và xây dựng đội ngũ lao động vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Một trong những chủ trương lớn, đó là ban hành Quyết định số 399-QĐ/TU về Đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 - 2020.
ht
Kết nạp Đảng viên mới tại Công ty Cổ phần TMXNK Việt Hồng Chinh
Để triển khai thực hiện đề án, năm 2017, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng chủ đề hoạt động năm là “Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở” để tập trung chỉ đạo thực hiện, tạo bước đột phá trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập (công đoàn cơ sở) CĐCS. Quá trình thực hiện đề án, ngoài việc tập trung công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, LĐLĐ tỉnh đã luôn quan tâm công tác bồi dưỡng, giới thiệu công nhân lao động (CNLĐ) ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng Đảng, bảo đảm lợi ích chính đáng cho đoàn viên, CNLĐ. Hàng năm đều giao chỉ tiêu phát triển đảng viên, giới thiệu đoàn viên, công nhân ưu tú cho Đảng trong các cấp công đoàn. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp sau khi thành lập tổ chức Công đoàn đã tạo điều kiện để CNLĐ được phấn đấu, rèn luyện và từ tổ chức Công đoàn, nhiều đoàn viên ưu tú đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Việt Hồng Chinh là đơn vị đầu tiên thành lập chi bộ sau khi Đề án 399 có hiệu lực. Theo đó, CĐCS Công ty hiện có 56 đoàn viên công đoàn, trong đó có 4 đảng viên. Thời gian qua, CĐCS Công ty luôn chú trọng công tác xây dựng CĐCS vững mạnh, triển khai nhiều phong trào thi đua trong sản xuất kinh doanh, thể hiện tinh thần đoàn kết thi đua lao động sáng tạo của toàn thể CNLĐ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị đề ra. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều đoàn viên. CNLĐ ưu tú, là nguồn để giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp. Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Việt Hồng Chinh Nguyễn Anh Tài cho biết: “Từ khi Công ty thành lập Chi bộ, tổ chức Công đoàn được Đảng lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp nên vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn được thể hiện rõ nét hơn. Chi bộ cũng đã có nhiều định hướng để chỉ đạo Công đoàn hoạt động, nhất là trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Và thông qua việc tổ chức các hoạt động chúng tôi thấy CNLĐ trong công ty tin tưởng hơn vào tổ chức Công đoàn và cố gắng phấn đấu hơn để được đứng vào hàng ngũ của Đảng”. Giám đốc Công ty ông Nguyễn Trường Chinh cho biết thêm: “Từ khi công ty có tổ chức Đảng và tổ chức Công đoàn, thông qua các hoạt động trong doanh nghiệp đã giúp chúng tôi hiểu biết về đường lối, chính sách của Đảng, của tỉnh với doanh nghiệp và người lao động. Những Đảng viên trong chi bộ cũng là những hạt nhân trong lao động sản xuất, thực hiện tốt nội quy, cũng là những người tiên phong đi đầu trong các hoạt động của doanh nghiệp nên tôi thấy những đảng viên này luôn tiên phong gương mẫu trong sự phát triển của công ty”.
Trao đổi về công tác phát triển Đảng trong chi bộ từ sau khi thành lập, ông Lê Quang Lưu - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhất Long cho biết: “Khi mới thành lập tổ chức Đảng, không tránh khỏi những lúng túng trong đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo. Việc tạo nguồn gặp không ít khó khăn. Công đoàn công ty đã có nhiều giải pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho đội ngũ CNLĐ, phát động nhiều phong trào thi đua, có động viên khen thưởng kịp thời nhằm khích lệ, động viên người lao động phấn đấu trở thành đảng viên. Vì vậy,  mỗi năm đơn vị cũng kết nạp được 1-2 đảng viên”.
Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, Công đoàn các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh chỉ đạo, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, hướng các CĐCS trong doanh nghiệp ngoài nhà nước triển khai các hoạt động thiết thực chăm lo đến lợi ích của đoàn viên, người lao động như: Chương trình Tết sum vầy, nhà ở “Mái ấm công đoàn”, chương trình phúc lợi đoàn viên, thăm hỏi động viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Học tập nâng cao trình độ học vấn, kĩ năng nghề nghiệp”, Phong trào “Văn hóa, thể thao” trong CNLĐ gắn với phong trào xây dựng "Đơn vị văn hoá" ... để động viên người lao động vượt qua khó khăn, thi đua lao động sản xuất, đồng hành cùng doanh nghiệp vàgắn bó với tổ chức công đoàn. Với cách làm này, đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi ở từng doanh nghiệp và thu hút đông đảo người lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn. Từ các hoạt động của công đoàn, người lao động tin tưởng vào tổ chức Công đoàn và thông qua sự tin tưởng đó, tổ chức Công đoàn từng bước tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng giác ngộ để đoàn viên công đoàn dần có những nhận thức đúng đắn tích cực đối với sự lãnh đạo của Đảng, đối với vai trò của tổ chức đảng, đảng viên. Không chỉ làm cho công nhân thấu hiểu để giác ngộ, tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng, tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp còn giúp chủ doanh nghiệp tin tưởng vào việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp của mình.
Sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước đã có những kết quả đáng phấn khởi.Hiện nay, toàn tỉnh có 241 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước với 9.729 đoàn viên (tăng 75 CĐCS và 2.145 đoàn viên so với năm 2016). Công đoàn các cấp đã giới thiệu được gần 300 CNLĐ tú và có trên 109 công nhân được đứng vào hàng ngũ của Đảng, nâng tổng số đảng viên ở khu vực doanh nghiệp lên gần 800 người, thành lập được 22 chi bộ đảng, nâng tổ số tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp lên 65 đơn vị. Đây chính là những hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng cho người lao động, tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chăm lo đời sống cho người lao động. Bên cạnh đó,cấp ủy đảng các cấp đã thực sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát đến việc thành lập và tổ chức hoạt động công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp; đa số chủ doanh nghiệp, công nhân lao động đã nhận thức rõ vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn nên việc tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở doanh nghiệp có nhiều thuận lợi. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao được công đoàn thực hiện kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực; hoạt động CĐCS ở doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất và có nhiều đóng góp tích cực xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, thúc đẩy doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Hoài Lê  cho biết: “Thực tế hiện nay, nhiều cán bộ công đoàn, CNLĐ có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Nhưng với những CNLĐ làm việc trong khu vực ngoài nhà nước vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn như: một bộ phận chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đúng về vai trò, tính cần thiết của tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp; nhiều doanh nghiệp chưa thành lập được tổ chức Công đoàn để vận động tuyên truyền người lao động gia nhập vào tổ chức Công đoàn từ đó, có nguồn để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng. Nhiều doanh nghiệp đã có tổ chức Công đoàn thì lại chưa có tổ chức Đảng nên việc thực hiện các điều kiện, thủ tục kết nạp vào Đảng còn gặp khó khăn”.
Để làm tốt công tác xây dựng Đảng, thời gian tới, công đoàn các cấp tiếp tục  bám sát Nghị quyết số 20/NQ-TW của BCH Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước”, Nghị quyết số 03-NQ/TU “về củng cố, phát triển tổ chức đảng và tăng cường kết nạp đảng viên trong các doang nghiệp trên địa bàn tỉnh”, Đề án 399-ĐA/TU “về phát triển tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020”; tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn, khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho sức mạnh, tài năng, trí tuệ, đảm bảo quyền và lợi ích cho CNVCLĐ; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tích cực tham gia xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Liên đoàn Lao động tỉnh đẩy mạnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp công đoàn trong tỉnh xây dựng và thực hiện kế hoạch tham gia phát triển đảng viên trong CNVCLĐ; thường xuyên nắm vững tình hình số lượng, chất lượng đoàn viên chưa là đảng viên trong các doanh nghiệp để thực hiện công tác phát triển đảng viên; chỉ đạo công đoàn cơ sở chú trọng, quan tâm bồi dưỡng những đoàn viên công đoàn có trình độ và năng lực công tác để giới thiệu cho Đảng.

Tác giả bài viết: Hà Nhi

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây