Hướng dẫn 22/HD-LĐLĐ v/v sơ kết 3 năm phong trào "Giỏi việc nước- Đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2012

Thứ tư - 21/08/2013 03:09 3.874 0
Thực hiện Chương trình công tác năm 2013 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh; Chương trình công tác năm 2013 của Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn các cấp công đoàn sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn (2010-2012) như sau:
File word đính kèm 
Đề cương báo cáo 
Mẫu biểu báo cáo số liệu

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Sơ kết đánh giá kết quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2012 gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nữ CNVCLĐ; đánh giá công tác tổ chức chỉ đạo của các cấp công đoàn đối với phong trào, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để chỉ đạo phong trào giai đoạn tiếp theo.
2. Xác định mục tiêu, nội dung, giải pháp đẩy mạnh phong trào trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác vận động nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công của các cấp công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, Nghị quyết 20 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước”, Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 29/01/2011 về “công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước”, Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Phụ nữ Việt Nam.
3. Các cấp công đoàn tuỳ theo điều kiện cụ thể, lựa chọn hình thức phù hợp tổ chức sơ kết phong trào tại đơn vị mình với nội dung thiết thực, hiệu quả.
II. NỘI DUNG SƠ KẾT
1. Căn cứ vào nội dung phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tiến hành sơ kết đánh giá kết quả về công tác tổ chức, chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2010 - 2012 trên từng lĩnh vực công tác, làm rõ những khó khăn, hạn chế cần khắc phục.
2. Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào trong giai đoạn tiếp theo phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị và trên từng lĩnh vực công tác.
3. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác chỉ đạo, thực hiện phong trào, tiếp tục phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong những năm tiếp theo của giai đoạn 2010-2015.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Công đoàn cơ sở:
Tuỳ theo điều kiện của đơn vị để lựa chọn hình thức phù hợp, tiến hành sơ kết 3 năm phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; bình xét, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu trong thực hiện phong trào tại cấp mình.
- Nội dung sơ kết:
+ Ban Chấp hành công đoàn cơ sở báo cáo sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 3 năm giai đoạn 2010-2012, đề ra phương hướng phong trào thi đua trong giai đoạn tiếp theo 2013-2015.
+ Nữ CNVCLĐ trao đổi kinh nghiệm phấn đấu và đề xuất với cấp uỷ, chuyên môn, công đoàn những vấn đề liên quan đến quá trình phấn đấu, rèn luyện của nữ CNVCLĐ thời gian tới.
+ Biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
2. Đối với  LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn cơ sở trực thuộc:
- Tùy thuộc vào tình hình, điều kiện thực tế, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch chỉ đạo các công đoàn cơ sở tại cấp mình, lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức hội nghị, hoặc gặp mặt, toạ đàm, sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chuyên môn trên từng lĩnh vực công tác về nội dung của phong trào, đề ra tiêu chí phù hợp với từng lĩnh vực, từng ngành nghề để thực hiện có hiệu quả.
- Bình xét, biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong chỉ đạo, thực hiện phong trào tại cấp mình.
- Báo cáo sơ kết 3 năm chỉ đạo, thực hiện phong trào tại cấp mình (Báo cáo theo đề cương gửi kèm).
- Báo cáo số liệu sơ kết 3 năm (có mẫu biểu gửi kèm).
3.  Đối với LĐLĐ tỉnh:
           Đánh giá sơ kết 3 năm triển khai, chỉ đạo phong trào của các cấp công đoàn, xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo (bằng văn bản).
Căn cứ hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn cơ sở trực thuộc chủ động báo cáo cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả hướng dẫn này. Gửi báo cáo, mẫu biểu số liệu sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn (2010-2012) tại cấp mình về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Tuyên giáo-Nữ công) trước ngày 5 tháng 10 năm 2013.
 
 
 Nơi nhận
- Tổng LĐLĐ Việt Nam;                                  
- Ban Nữ công TLĐ;                                          
 - Ban T.giáo, Ban Dân vận T. uỷ;          
- Thường trực Ban Vì sự TBPN tỉnh;
- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh;                                                  
- Hội LHPN tỉnh;
- Các cấp Công đoàn;                                                
- Các ban LĐLĐ tỉnh;                                               
- Lưu TG-NC, VP.    
                                       
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH


 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Thị Hoài Lê
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây