Nghị quyết mới của HĐND tỉnh quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo đội ngũ viên chức đơn vị sự nghiệp y tế công lập

Thứ ba - 28/12/2021 21:57 2.112 0
Ngày 09/12/2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 166/2021/NQ-HĐND quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo đội ngũ viên chức đơn vị sự nghiệp y tế công lập và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.
Nghị quyết mới của HĐND tỉnh quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo đội ngũ viên chức đơn vị sự nghiệp y tế công lập
Trong đó, bao gồm: Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế có chất lượng cao, chính sách đãi ngộ đối với bác sỹ, dược sỹ đang công tác; chính sách đào tạo viên chức ngành y tế; chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ.

Đối với chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế có chất lượng cao, đối tượng áp dụng gồm những người có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư, có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ y học, Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Bác sĩ chuyên khoa cấp I, Bác sĩ nội trú, Bác sĩ đa khoa hệ chính quy được thu hút từ nơi khác về hoặc được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

Mức thu hút cụ thể như sau:
- Những người có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư: 500 triệu đồng
- Những người có học vị Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp II: 400 triệu đồng
- Bác sĩ chuyên khoa cấp I, Thạc sĩ y học, Bác sĩ nội trú, Bác sĩ đa khoa đào tạo hệ chính quy tốt nghiệp loại xuất sắc: 300 triệu đồng
- Bác sĩ đa khoa đào tạo hệ chính quy tốt nghiệp loại giỏi (trừ trường hợp được thu hút, tuyển dụng vào công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh): 250 triệu đồng
- Bác sĩ đa khoa đào tạo hệ chính quy tốt nghiệp loại khá được thu hút, tuyển dụng vào công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tuyến huyện, tuyến xã: 200 triệu đồng
- Bác sĩ đa khoa đào tạo hệ chính quy tốt nghiệp loại trung bình khá được thu hút, tuyển dụng vào công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tuyến huyện, tuyến xã: 150 triệu đồng
- Bác sĩ đa khoa đào tạo hệ chính quy tốt nghiệp loại trung bình được thu hút, tuyển dụng vào công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tuyến huyện, tuyến xã: 100 triệu đồng
Người được hưởng chính sách thu hút nhân lực sẽ nhận tiền một lần hoặc nhiều lần tùy theo nguyện vọng cá nhân, đồng thời, phải cam kết công tác tại tỉnh Quảng Trị tối thiểu 10 năm (riêng giáo sư, phó giáo sư là 7 năm).
Trong thời gian cam kết, nếu không chấp hành sự phân công công tác của tổ chức, bị kỷ luật buộc thôi việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, 2 năm công tác liên tục bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ, tự ý bỏ việc thì phải bồi thường gấp 2 lần so với khoản tiền nhận từ chính sách.

Chính sách đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học trở lên trực tiếp công tác ở tuyến điều trị và dự phòng trong ngành y tế

Bác sĩ, dược sĩ đại học trở lên đang trực tiếp công tác ở tuyến điều trị và tuyến dự phòng tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đáp ứng các điều kiện (có bằng bác sỹ, dược sĩ đại học trở lên; đánh giá cuối năm trước liền kề hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên) được hưởng chính sách đãi ngộ hàng tháng.

Mức phụ cấp đãi ngộ hàng tháng:
- Bác sĩ, dược sĩ đại học trở lên (hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp tương đương ngạch chuyên viên trở lên) trực tiếp công tác ở tuyến điều trị và dự phòng tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngoài được hưởng chế độ lương theo ngạch, bậc và phụ cấp theo quy định còn được hỗ trợ mức ưu đãi:
+ Công tác ở tuyến xã: Hưởng mức ưu đãi bằng hệ số 1,0 mức lương cơ sở/ tháng
+ Công tác ở tuyến huyện: Trực tiếp phục vụ trong lĩnh vực điều trị được hưởng mức ưu đãi bằng 0,7 hệ số mức lương cơ sở/ tháng. Phục vụ trong lĩnh vực y tế dự phòng được hưởng mức ưu đãi bằng 0,8 hệ số mức lương cơ sở/tháng.
+ Công tác ở tuyến tỉnh: Trực tiếp phục vụ trong lĩnh vực điều trị được hưởng mức ưu đãi bằng 0,5 hệ số mức lương cơ sở/tháng; phục vụ trong lĩnh vực y tế dự phòng được hưởng mức ưu đãi bằng 0,6 hệ số mức lương cơ sở/tháng.
- Đối tượng có trình độ Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Chuyên khoa cấp II hoặc bác sĩ công tác trong lĩnh vực Lao, phong, tâm thần, HIV/AIDS được hưởng mức ưu đãi bằng 1,0 hệ số mức lương cơ sở/tháng.

Chính sách đào tạo viên chức ngành y tế

Đào tạo sau đại học: Viên chức hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo Tiến sĩ y khoa, Thạc sĩ y khoa, Chuyên khoa cấp II, Chuyên khoa cấp I, Bác sĩ nội trú khi đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 6 Nghị định 101/2017/NĐ-CP.
- Hỗ trợ tiền học phí không vượt quá mức trần học phí theo quy định tại cơ sở giáo dục công lập.
- Hỗ trợ chi phí xây dựng và bảo vệ luận văn, luận án tốt nghiệp sau khi có bằng tốt nghiệp:
+ Bậc học Tiến sĩ, chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú: 20 lần mức lương cơ sở
+ Bậc học Thạc sĩ y học, Bác sĩ chuyên khoa cấp I: 12 lần mức lương cơ sở
+ Bác sĩ làm việc trong chuyên khoa lao, phong, da liễu, tâm thần, HIV/AIDS, thời gian học sau đại học được hỗ trợ hệ số 1,0 mức lương cơ sở/tháng.
Việc đền bù kinh phí đào tạo thực hiện theo Nghị định số 101-NĐ/2017/NĐ-CP.

Ngoài ra, viên chức đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành y tế có trình độ y sĩ được cử đi đào tạo bác sỹ liên thông bằng nguồn kinh phí cá nhân tự túc hoặc nguồn xã hội hóa khi đảm bảo các điều kiện: Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có); chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ

Cán bộ, công chức, viên chức nữ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng các khóa học có thời gian từ 01 tháng trở lên về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoài các chế độ hỗ trợ theo quy định, được hỗ trợ thêm như sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức nữ thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện được hỗ trợ bằng hệ số 0,2 mức lương cơ sở/người/tháng thực học. Trường hợp là nữ người dân tộc thiểu số hỗ trợ bằng hệ số 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng thực học.
- Cán bộ, công chức nữ cấp xã được hỗ trợ bằng hệ số 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng thực học. Trường hợp là người dân tộc thiểu số ngoài khoản hỗ trợ này, được hỗ trợ theo chính sách quy định tại Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 – 2025, chiến lược đến năm 2030.
- Cán bộ, công chức, viên chức nữ trong thời gian đi học có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, ngoài chế độ hỗ trợ nêu trên được hỗ trợ thêm 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng thực học đến khi con đủ 36 tháng tuổi.


 

Tác giả bài viết: CTCS

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây