Tháng Công nhân 2020: Tập trung chăm lo cho đoàn viên và người lao động

Thứ sáu - 24/04/2020 04:34 3.310 0
.
                                                                                    Nguyễn Thế Lập
                                                          Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị
 
Cách đây 134 năm, ngày 01 tháng 5 năm 1886 cuộc đấu tranh của hàng vạn công nhân các nước trên thế giới, nổi bật là cuộc bãi công, mít tinh và biểu tình của công nhân Chi-ca-gô (Mỹ) đòi quyền làm việc 8 giờ một ngày đã ghi một mốc son chói lọi của phong trào công nhân quốc tế, đánh dấu sự trưởng thành trong lịch sử phát triển của giai cấp công nhân. Để ghi nhận những thành quả của phong trào công nhân các nước, Đại hội thành lập Quốc tế Cộng sản thứ II, các đại biểu của giai cấp công nhân đã lấy ngày 01/5 làm Ngày đoàn kết đấu tranh của công nhân lao động trên toàn thế giới - Ngày Quốc tế Lao động.

Ở nước ta, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, giai cấp công nhân Việt Nam đã lấy ngày 01/5 hằng năm làm ngày đỉnh cao của phong trào đấu tranh chống thực dân, đế quốc, giành độc lập - tự do - dân chủ, giành những quyền lợi kinh tế xã hội. Ngay trong Cương lĩnh đầu tiên, Đảng ta đã xác định vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, là giai cấp lãnh đạo cách mạng, nòng cốt trong khối liên minh công - nông. Vì vậy, xuyên suốt các thời kỳ cách mạng của mình, từ đấu tranh giành độc lập dân tộc cho đến giai đoạn đổi mới, dựng xây đất nước, Đảng ta luôn quan tâm chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân. 

Ngày 24/2/2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý chủ trương lấy tháng 5 hằng năm là “Tháng Công nhân" với mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến độ trong doanh nghiệp và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp quan tâm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp, hiện đại hoá đất nước. Đây cũng là năm thứ 4 Thủ tướng Chính phủ Quyết định lấy tháng 5 là Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động. Từ đó Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động được các cấp công đoàn tổ chức rộng khắp trên cả nước.
anh ly na
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Sở LĐTB&XH trao quà hỗ trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại lễ phát động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019
Những năm qua, hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động do Công đoàn Quảng Trị phát động, tổ chức đã trở thành cao trào, tạo sức lan tỏa sâu rộng, ghi dấu ấn đậm nét về chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động, tác động tích cực đến xã hội, với những việc làm cụ thể như: tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật; hướng dẫn thương lượng, ký kết hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể; chăm sóc, khám sức khoẻ cho người lao động; đẩy mạnh các hoạt động xã hội nhân đạo, giúp cho công nhân lao động nghèo vươn lên, thăm hỏi, tặng quà, chia sẻ khó khăn với những trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn; vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan nhà nước kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, từng bước đưa công tác an toàn vệ sinh lao động đi vào chiều sâu; thường xuyên chăm lo kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh viên góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đồng hành cùng doanh nghiệp phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, duy trì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Thông qua hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ đã tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của các cấp chính quyền, huy động sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp để chăm lo, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của quê hương, đất nước.

Năm nay, Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ càng ý nghĩa hơn khi chúng ta kỷ niệm 45 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tuy nhiên, hoạt động này cũng diễn ra trong thời điểm đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Nhiều doanh nghiệp, đơn vị phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, tạm dừng hoạt động, việc làm, đời sống, thu nhập của công nhân lao động gặp nhiều khó khăn.

Với tinh thần tập trung chăm lo cho đoàn viên và người lao động, cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn thực hiện một số nội dung sau:

- Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền và doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình đời sống, tiền lương, việc thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên ở các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Đề xuất, phối hợp với các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hướng dẫn các thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho người lao động, doanh nghiệp ảnh hưởng dịch Covid-19. Tham gia với người sử dụng lao động giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc, thực hiện thủ tục đề nghị tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định. Đề xuất và hỗ trợ, thăm hỏi kịp thời các trường hợp đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tăng cường hoạt động xã hội, từ thiện, xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn".

- Chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở, đồng thời phải thực hiện nghiêm túc các quy định về ATVSLĐ trong lao động, sản xuất để ngăn ngừa tai nạn lao động, đảm bảo an toàn, sức khoẻ cho người lao động; đề xuất nâng cao chất lượng bữa ăn ca đảm bảo dinh dưỡng, sức khoẻ cho người lao động. Lựa chọn các hình thức phù hợp để tăng cường công tác đối thoại định kỳ, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, mạng xã hội để đổi mới các hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, luôn trung thành với Đảng, với Nhà nước XHCN; mở đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi để tuyên truyền, phổ biến, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật và rèn luyện tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật lao động cho công nhân lao động.

- Nêu cao tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc trong giai đoạn khó khăn hiện nay, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là lao động giỏi, lao động sáng tạo, “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, vận động CNVCLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học tiên tiến trong lao động sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện đạt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa bảo đảm tăng trưởng kinh tế. Kịp thời phát hiện biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, có các mô hình hay, cách làm tốt, mang lại hiệu quả trong công tác phòng chống Covid-19.

Đứng trước khó khăn do dịch Covid -19, để thực hiện hiệu quả hoạt động Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ và chủ đề năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS”, đòi hỏi các cấp công đoàn phải nêu cao quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo đổi mới hoạt động công đoàn sao cho phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp; phải bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra để triển khai thực hiện, tổ chức các hoạt động công đoàn ngay tại cơ sở. Công đoàn phải là tổ ấm thực sự của đoàn viên, người lao động, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây