Nỗ lực của các cấp công đoàn trong công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động

Chủ nhật - 02/11/2014 21:59 2.801 0
Hiện nay toàn tỉnh Quảng Trị có gần 19 ngàn nữ CNVCLĐ, chiếm 49% lực lượng CNVCLĐ. Trong đó, tỷ lệ nữ khu vực hành chính sự nghiệp chiếm 86,4%, khu vực sản xuất kinh doanh 13,6%; ở một số ngành nghề, lao động nữ chiếm tỷ lệ khá cao như: Giáo dục, Y tế, Ngân hàng, Bưu điện và một số doanh nghiệp may mặc.
Phần thi Kéo co- Hội thi Nữ công Phong phú do CĐCS Nhà máy may xuất khẩu Phong Phú (Hải Lăng) tổ chức
Phần thi Kéo co- Hội thi Nữ công Phong phú do CĐCS Nhà máy may xuất khẩu Phong Phú (Hải Lăng) tổ chức
Trong những năm qua, công tác vận động nữ CNVCLĐ của các cấp công đoàn trong tỉnh đã có những bước phát triển đáng khích lệ. Quán triệt các nghị quyết của Đảng về công tác phụ nữ và của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ CNVC,LĐ trong tình hình mới, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, được quán triệt trong mọi hoạt động công đoàn. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về giới, bình đẳng giới, chính sách, pháp luật lao động liên quan đến lao động nữ và trẻ em; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, giúp đỡ nữ công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn là những nét nổi bật của công tác này.
Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật liên quan đến lao động nữ với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú và hướng vào các ngành nghề, doanh nghiệp, địa phương, đơn vị có đông lao động nữ, thu hút đông đảo lao động nữ tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và của Tổng Liên đoàn về công tác phụ nữ và gia đình như Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 27/4/2007 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước; Chỉ thị số 49 CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ CNH,HĐH đất nước"; Nghị quyết số 20 NQ/TW ngày 28/1/2008 của BCH TW Đảng về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; Luật Bình đẳng giới, Bộ Luật Lao động; Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 6b/NQ-TLĐ của Tổng LĐ ngày 29/1/2011 về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động nữ viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước; Chỉ thị số 03/CT-TLĐ của Tổng LĐ ngày 18/8/2010 về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ …Qua hoạt động trên, nữ công nhân, viên chức, lao động đã từng bước nâng cao kiến thức pháp luật, quyền, nghĩa vụ của mình, tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của chính mình.
Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động như tổ chức các các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; các cuộc gặp mặt, giao lưu, tọa đàm về công tác nữ công ; các buổi nói chuyện chuyên đề về các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam, DS/CSSKSS/KHHGD, HIV/AIDS, phụ nữ với hạnh phúc gia đình; biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu ; hội thi cắm hoa, nấu ăn, ứng xử, tìm hiểu kiến thức pháp luật, "Phụ nữ tài năng", "Phụ nữ khéo tay"... ; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao v.v...Thông qua các hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức của nữ CNVCLĐ về chính sách, pháp luật, về bình đẳng giới, học tập và rèn luyện theo chuẩn mực của người phụ nữ mới trong giai đoạn CNH, HĐH đất nước, nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử, thể hiện năng khiếu nghệ thuật, sự khéo léo trong tổ chức gia đình, tự tin, và ngày càng hoàn thiện mình hơn..
Các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp cùng với các cơ quan liên quan tiến hành hàng trăm cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ, kiến nghị và giải quyết những trường hợp vi phạm hoặc không thực hiện đúng quy định của pháp luật về chính sách với lao động nữ; đề nghị với doanh nghiệp và các ban ngành chức năng thường xuyên quan tâm tới đời sống, việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lao động nữ, đồng thời tạo điều kiện cho lao động nữ được học tập, nâng cao tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ ; Các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở đã quan tâm tập trung tư vấn, hướng dẫn lao động nữ ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và tăng tỷ lệ thỏa ước lao động tập thể có các thỏa thuận về chính sách lao động nữ có lợi hơn so với quy định của pháp luật. Nhiều đơn vị sử dụng đông lao động nữ đã có những quy chế đặc thù riêng về giới, như tặng quà nhân ngày 8-3;  nhân ngày sinh nhật của đoàn viên; hỗ trợ chí phí gửi con ở nhà trẻ, mẫu giáo; hỗ trợ kinh phí chăm sóc sức khỏe sinh sản…
Các cấp công đoàn đã trực tiếp tư vấn cho hàng trăm lượt nữ công nhân, lao động về chính sách lao động nữ và công đoàn, về chế độ thai sản, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, bảo hiểm xã hội, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương làm thêm giờ…; tư vấn thông qua mục trả lời thư bạn đọc về các vấn đề liên quan đến chính sách lao động nữ qua trang thông tin điện tử công đoàn Quảng Trị;  Đăng tải những chính sách đối với lao động nữ trên chuyên mục Công đoàn Báo Quảng Trị.
Hoạt động của gần 63 câu lạc bộ nữ công tiếp tục được duy trì với nhiều nội dung sinh hoạt hấp dẫn, thu hút nhiều đối tượng tham gia. Những nộ dung gần gũi và thiết thực như: bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm hay trong lao động sản xuất và học tập, giúp nhau vượt khó, làm giàu, nuôi dạy con cái, bảo vệ hạnh phúc gia đình… của CLB Thạch lam, CLB Lửa Hồng (CĐ ngành Xây dựng); quà tặng âm nhạc vào chiều cuối tuần của nữ công nhân Nhà máy may xuất khẩu Phong Phú (LĐLĐ huyện Hải Lăng)…
Công đoàn cũng đã quan tâm, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của ban nữ công công đoàn các cấp, tạo điều kiện để tổ chức tốt các hoạt động về giới trong nữ công nhân, viên chức, lao động. Trình độ của cán bộ nữ công không ngừng được nâng cao, nhiều chị đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tham gia vào ban chấp hành, ban thường vụ liên đoàn lao động cấp huyện thị xã thành phố và công đoàn ngành; LĐLĐ tỉnh. Trong  năm 2013,2014 đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho  gần 3100 cán bộ công đoàn trong đó có Ban  nữ công công đoàn cơ sở.
Hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp công đoàn đã cụ thể hóa các nội dung, tiêu chuẩn thi đua cho phù hợp với đơn vị, cơ sở; tôn vinh, biểu dương kịp thời các tài năng sáng tạo nữ, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và các cuộc vận động. Giai đạn 2010-2013, 14.300 chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nư­ớc, đảm việc nhà” 3 cấp chiếm tỷ lệ 75,6%.  1641/18.000 gia đình CNVCLĐ được bình chọn gia đình tiêu biểu các cấp, 45 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được LĐLĐ tỉnh biểu dương. 03 tập thể được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" ;02 cá nhân nữ nhận giải thưởng Tài năng sáng tạo nữ Tổng Liên đoàn ; 01 cá nhân nữ nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam ; 01cá nhân nữ CBCĐ tiêu biểu; 01 trưởng Ban nữ công tiêu biểu. được tổng LĐLĐ biểu dương. Có 20/53 chị được UBND tỉnh trao giải thưởng CNVCLĐ tiêu biểu.
Công tác xã hội trong nữ công nhân, viên chức, lao động được đẩy mạnh. Việc ưu tiên hỗ trợ nữ công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở Mái ấm công đoàn chỉ riêng trong năm 2014 được 16/34 nhà.Công tác chăm sóc, bảo vệ giáo dục trẻ em cũng được các cấp công đoàn quan tâm với nhiều hoạt động đa dạng như: khen thưởng, tặng quà cho các em vượt khó, học giỏi; gặp mặt, biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu; Thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam, các nhà tài trợ đã trao tặng hàng ngàn chiếc cặp phao cứu sinh cho trẻ em vùng sông nước...
Những nỗ lực của các cấp công đoàn đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của công tác vận động phụ nữ theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh ngày càng rõ nét hơn. Nhiều cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng, Hội đồng nhân dân các cấp và giữ trọng trách trong các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh. Nhiệm kỳ 2010-2015, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng cấp tỉnh chiếm 9,2% , cấp huyện: 13,9% ; Nữ Đại biểu Quốc hội khoá XIII chiếm 25% ;cấp tỉnh chiếm  26% ; cấp huyện chiếm 13,3 %; cấp xã chiếm 16,04 %. Tỷ lệ nữ lãnh đạo từ cấp phòng thuộc Sở và tương đương trở lên năm 2013 là 16% (95/583 người).
Trong hệ thống công đoàn, nữ  Chủ tịch CĐ cấp trên cơ sở là 4 /16 chiếm tỷ lệ, 25% ; Nữ Phó Chủ tịch là CĐ cấp trên cơ sở 5/27 chiếm tỷ lệ, 18,5% ; Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh là nữ 11/39 chiếm tỷ lệ, 28,2% ; Nữ Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn các cấp là 1.853/3.900, chiếm tỷ lệ 47,5% . Nhờ đó, nữ cán bộ, công chức có cơ hội thực hiện quyền bình đẳng giới của mình thông qua việc tham gia xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, pháp luật đáp ứng nhu cầu và lợi ích giới; được cử đại diện trong các cơ quan dân cử, tham gia các cơ quan quản lý nhà nước và các đoàn thể chính trị- xã hội. 
Bên cạnh những việc làm được, công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động còn bộc lộ một số mặt hạn chế: Trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của một số nữ CNVCLĐ còn hạn chế. Điều kiện sống, điều kiện lao động, chính sách tiền lương, BHXH, đời sống văn hóa tinh thần của nữ CNVCLĐ còn nhiều bất cập nhất là nữ công nhân, lao động, nữ giáo viên, y tế ở vùng sâu, vùng xa. Hoạt động nữ công còn chậm đổi mới phương thức hoạt động, chưa thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia.  Việc phát hiện, bồi dưỡng, phát triển nhân tố mới là lao động trực tiếp còn chưa nhiều. Đội ngũ cán bộ nữ làm công tác nữ công mặc dù có sự phát triển, song nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới, kinh phí hoạt động còn eo hẹp...Trước yêu cầu của công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, để khắc phục những hạn chế, đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động của các cấp công đoàn, đặc biệt là hoạt động nữ công công
đoàn ngang tầm của tình hình mới.
                                                                              Nguyễn Thị Hoài Lê
                                                                             Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây