Đổi mới hoạt động, gắn kết người lao động gia nhập tổ chức công đoàn

Thứ năm - 29/12/2022 18:49 333 0
                                                                                                                           Nguyễn Đăng Bảo
                                                                                                          Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh


Năm 2022 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị; năm thứ hai triển khai Nghị quyết của Đảng về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam đáp ứng tình hình mới”. Với tinh thần tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn trong bối cảnh mới, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã đưa ra chủ đề hoạt động: “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”; gắn chủ đề hoạt động của tổ chức công đoàn với các hoạt động sự kiện lớn của tỉnh: kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Quảng Trị; 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Ban Thường vụ (BTV) LĐLĐ tỉnh đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn phát huy tốt vai trò của mình trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức các phong trào thi đua, làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Với sự nỗ lực phấn đấu của hệ thống công đoàn các cấp theo phương châm “Công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới; công đoàn cơ sở phục vụ đoàn viên”, công tác thi đua được tập trung đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu cam kết, lấy chức năng trung tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động (NLĐ) lên hàng đầu trong mọi tổ chức hoạt động.

Trong năm, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức 3 cuộc đối thoại với doanh nghiệp (DN), nội dung chủ yếu giải quyết chế độ chính sách cho NLĐ. LĐLĐ tỉnh tổ chức 2 cuộc đối thoại giữa NLĐ và chủ DN để giải quyết về nợ đọng BHXH kéo dài. LĐLĐ tỉnh phối hợp với Hiệp hội DN tỉnh tổ chức thương lượng để ký kết thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) nhóm gồm 12 DN trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng để gia tăng quyền lợi của NLĐ so với pháp luật quy định.

Ở cấp huyện, ngành tập trung hướng dẫn công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức thương lượng, ký kết TƯLĐTT ở DN mới thành lập CĐCS hoặc chưa có TƯLĐTT, trong năm có 33 bản TƯLĐTT được ký kết tại cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 83% DN có 10 lao động trở lên đều có TƯLĐTT. Chương trình phúc lợi cho đoàn viên được triển khai có hiệu quả bước đầu, LĐLĐ tỉnh ký kết mới với 2 đơn vị là Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Quảng Trị và Chi nhánh Công ty Yakult.

 
le ky ket chuong trinh phuc loi

Công tác tham gia kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn được triển khai có hiệu quả hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật của chủ sử dụng lao động. Trong năm các cấp công đoàn phối hợp kiểm tra, giám sát pháp luật lao động, công đoàn, BHXH và Luật An toàn vệ sinh lao động tại 81 DN; phối hợp thanh tra BHXH tại 22 DN, xử lý thu hồi nợ đọng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ với số tiền 8,7 tỉ đồng.

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho NLĐ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, giải quyết được 361 trường hợp hỗ trợ 538 triệu đồng; Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp tăng cường thực hiện giám sát về hoạt động của tổ chức công đoàn trong lĩnh vực quản lý tài chính; giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ chuyên trách công đoàn.

Thực hiện có hiệu quả việc giám sát, phản biện theo Quyết định 217/QĐ-BCT theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong các DN.

Các hoạt động chăm lo NLĐ được các cấp công đoàn thực hiện có chiều sâu, đem lại lợi ích cho NLĐ. Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” năm 2022 được triển khai từ cấp tỉnh đến cơ sở, gần 30 ngàn suất quà, trị giá 11,2 tỉ đồng được hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ; hoạt động “Tháng công nhân”, “Tháng hành động về ATVSLĐ” được triển khai hiệu quả.

Trong “Tháng công nhân” các cấp công đoàn đã trao tặng gần 1.000 suất quà trị giá 695 triệu đồng cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động; hỗ trợ 30 nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 1,2 tỉ đồng cho đoàn viên khó khăn về nhà ở, một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp khám sức khỏe hậu COVID-19 cho gần 1.000 công nhân lao động ở khu vực DN.

Công tác nữ công được đổi mới, sáng tạo, nhiều mô hình, hoạt động triển khai đem lại hiệu quả như chương trình “Áo dài yêu thương”, có 476 CĐCS tham gia, trao tặng 6.704 bộ áo dài cho nữ CNVCLĐ khó khăn; phối hợp thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu- cùng con chắp cánh ước mơ” và nhận đỡ đầu 134 trẻ em với số tiền hỗ trợ trên 300 triệu đồng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được ứng dụng công nghệ số chuyển tải được nhiều nội dung cho công nhân lao động nắm bắt; các mô hình “Hộp thư công đoàn”; “Xây dựng tủ sách pháp luật” được triển khai nhân rộng trong các cấp công đoàn…

Phong trào thi đua “Lao động sáng tạo, Lao động giỏi” gắn với “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn” được các cấp công đoàn và CNVCLĐ hưởng ứng tích cực. Chương trình “1 triệu sáng kiến - vượt khó phát triển, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ phát động có 1.803 sáng kiến được cập nhật, đạt 148% kế hoạch.

Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, các cấp công đoàn có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực, hướng về các gia đình chính sách, LĐLĐ tỉnh đã kêu gọi và huy động nguồn lực các cấp công đoàn trong và ngoài tỉnh, ủng hộ hoạt động tri ân, uống nước nhớ nguồn và đã hỗ trợ xây dựng 80 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 6,1 tỉ đồng.

Việc đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn đã có tác động tích cực đến công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại DN; năm 2022, toàn tỉnh đã phát triển mới 2.707 đoàn viên, thành lập mới được 30 CĐCS trong các DN. Thông qua phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; các cấp công đoàn đã giới thiệu được 1.020 đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp 442 đảng viên.

Với những thành tích trong phong trào thi đua, năm 2022 có 5 tập thể được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc, 17 tập thể được Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua; 37 tập thể và cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 377 tập thể, cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen; LĐLĐ tỉnh được khối thi đua ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh suy tôn đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2022.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2023 BTV LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động để gắn kết NLĐ gia nhập tổ chức công đoàn, thực hiện tốt chủ đề hoạt động của năm 2023 là “ Tập trung công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”; triển khai hoàn thành kế hoạch đại hội công đoàn các cấp tiến đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị và đại hội Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ (2023 - 2028).

Tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của Đảng và sự sáng tạo triển khai của đội ngũ cán bộ công đoàn, hoạt động công đoàn ngày càng thích ứng đáp ứng tình hình mới; tập trung thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; tập hợp NLĐ gia nhập tổ chức công đoàn; góp phần xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức, NLĐ lớn mạnh, tiên phong trong xây dựng và phát triển tỉnh.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây