LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Biểu dương 51 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Thứ sáu - 24/07/2020 06:12 720 0
Chiều ngày 24/7/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Trần Huy – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Hồ Thị Lệ Hà – TUV, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh.
D
Đ/c Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đ/c Nguyễn Trần Huy - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn và UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29/01/2011 và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của các cấp công đoàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật, các cấp công đoàn đã chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ; tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền đồng cấp tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ được học tập nâng cao trình độ chính trị, học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã tạo nên sức cuốn hút mạnh mẽ, phát huy tinh thần làm chủ, tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của lao động nữ, qua đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương nữ CNVCLĐ tiêu biểu trong công tác, có sức lan tỏa lớn trong xã hội; công tác nữ công của công đoàn được đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động, có nhiều mô hình sáng tạo, ngày càng đi vào chiều sâu, tạo môi trường điều kiện thuận lợi để động viên nữ CNVCLĐ phấn đấu nỗ lực vươn lên. 10 năm qua, các cấp công đoàn đã tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ tại 1.793 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; có 179 chị/400 đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được hỗ trợ để sửa chữa và xây dựng nhà mới bằng nguồn quỹ "Mái ấm Công đoàn" với số tiền gần 5 tỷ đồng; hàng nghìn lượt nữ CNVCLĐ khó khăn được hỗ trợ với số tiền hàng tỉ đồng; thành lập được 151 tổ “Tiết kiệm quay vòng” với gần 3.462 nữ CNVCLĐ tham gia, tổng số tiền tiết kiệm gần 2,5 tỷ đồng; tổ chức các đợt khám chuyên khoa phụ sản và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 1500 nữ CNLĐ; tư vấn trực tiếp cho hơn 12.200 lượt nữ công nhân, lao động về chính sách lao động nữ; hướng dẫn lao động nữ ký kết hợp đồng đúng quy định; thương lượng, ký kết TƯLĐTT với nhiều điều khoản có lợi hơn cho lao động nữ so với quy định của pháp luật; tham gia bảo đảm điều kiện lao động và ATLSLĐ, chăm sóc sức khoẻ cho lao động nữ tại các doanh nghiệp…

Với những thành tích đạt được, những năm qua, có nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc vinh dự được Đảng, Nhà nước, Công đoàn trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý. Tại hội nghị, đã biểu dương 51 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
v
Đ/c Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác vận động nữ CNVCLĐ của các cấp công đoàn tỉnh Quảng Trị và biểu dương những điển hình tiên tiến được tôn vinh tại hội nghị. Thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh các cấp công đoàn Quảng Trị cần phải đổi mới hơn nữa công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” , mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo lao động nữ tham gia, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
H
Đ/c Hồ Thị Lệ Hà - TUV, PTTTT UBMTTQVN tỉnh và đ/c Nguyễn Thế Lập - TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
tặng Cờ thi đua và Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ
giai đoạn 2010 - 2020

Tổng kết hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Lập – TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, xác định những nhiệm vụ trọng tâm để làm tốt công tác vận động nữ CNVCLĐ trong giai đoạn mới, như: Cần nghiên cứu các mô hình hay để nhân rộng, chọn lựa các hình thức tổ chức triển khai cho phù hợp với điều kiện của các đối tượng nữ CNVCLĐ trong các loại hình CĐCS khác nhau; quan tâm biểu dương khen thưởng kịp thời; chủ động tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ; khuyến khích và tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ được học tập, đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức về chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nữ công ngày càng hiệu quả, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ nữ CNVCLĐ; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ, nhằm tạo môi trường điều kiện thuận lợi nhất cho lao động nữ lao động, sản xuất, công tác nhất là lao động nữ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ
b
Đ/c Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đ/c Nguyễn Trần Huy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn và UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
j
Đ/c Hồ Thị Lệ Hà - TUV, PTTTT UBMTTQVN tỉnh và đ/c Nguyễn Thế Lập - TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
tặng Cờ thi đua  cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 - 2020
 
b
Đ/c Hồ Thị Lệ Hà - TUV, PTTTT UBMTTQVN tỉnh và đ/c Nguyễn Thế Lập - TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ
giai đoạn 2010 - 2020
n
Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đ/c Nguyễn Thị Hoài Lê - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ
và phong trào thi  đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2010 - 2020
j
Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đ/c Nguyễn Thị Hoài Lê - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi  đua
"Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2010 - 2020
l
Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đ/c Nguyễn Thị Hoài Lê - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ
và phong trào thi  đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2010 - 2020
 
7
Đ/c Nguyễn Thế Lập - TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ công tác vận động nữ thời gian tới
bb
Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trình bày báo cáo tại Hội nghị
n
Nữ CNVCLĐ tham luận đề xuất các giải pháp thực hiện tốt công tác vận động nữ
và phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà thời gian tới
N

Tác giả bài viết: Ly Na

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây