LĐLĐ tỉnh: Ban hành Kế hoạch Tháng Công nhân năm 2022

Thứ ba - 08/03/2022 20:26 846 0
Với mục đích thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và xã hội trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngày 07/3/2022, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành Kế hoạch số 83/KH- LĐLĐ về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022.
LĐLĐ tỉnh: Ban hành Kế hoạch Tháng Công nhân năm 2022
Theo đó, chủ đề Tháng Công nhân năm 2022 được BTV LĐLĐ tỉnh xác định là “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”. BTV LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về ATVSLĐ, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 – 01/5/2022), 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia, phù hợp với điều kiện của cơ sở và tình hình dịch bệnh Covid-19. Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền đồng cấp để chỉ đạo và phối hợp tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả gắn với triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII và Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị; huy động các nguồn lực xã hội, của người sử dụng lao động để chăm lo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ và đảm bảo an toàn phòng chống dịch, ATVSLĐ trong quá trình sản xuất.

Các hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân năm 2022 được triển khai kể từ ngày ban hành kế hoạch và tập trung tổ chức thực hiện trong tháng 5/2022. Các nội dung hoạt động bao gồm:

* Công tác tuyên truyền
- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022.
- Tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5; về thành tựu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh Quảng Trị sau 50 năm giải phóng.
- Tuyên truyền về Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch thực hiện của các cấp công đoàn.
- Tuyên truyền pháp luật lao động, công đoàn, BHXH... cho đoàn viên, NLĐ, người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn cơ sở.
- Tuyên truyền những cách làm hay, mô hình hoạt động công đoàn tiêu biểu về chăm lo lợi ích, đảm bảo việc làm, thu nhập cho đoàn viên, NLĐ; tuyên truyền công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước...

* Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ
- Các cấp công đoàn chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, NSDLĐ có những hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho đoàn viên, NLĐ như: thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng của dịch Covid-19...
- Các cấp công đoàn tìm kiếm đối tác, ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với nhiều ưu đãi thiết thực cho đoàn viên, NLĐ.
- Tùy theo điều kiện cụ thể, triển khai các hoạt động văn hóa tinh thần cho đoàn viên, NLĐ: giao lưu văn nghệ, thể thao; tổ chức “Ngày hội công nhân”, “Ngày hội thể thao văn hóa”, “Sức khỏe của bạn”...
* Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện hiệu quả thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT).
- Tổ chức Ngày ký kết TƯLĐTT tại tất cả các công đoàn cấp trên trực tiếp   cơ sở có CĐCS khu vực doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Nội dung thương lượng, ký kết TƯLĐTT trong năm 2022 tập trung về tiền lương tháng 13, nâng cao chất lượng bữa ăn ca (có giá trị từ 18.000đ/suất trở lên)...
- Tiếp tục phối hợp, triển khai việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp.

* Tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại giữa với người đứng đầu cấp uỷ Đảng, chính quyền, NSDLĐ với cán bộ công đoàn, đoàn viên, NLĐ
Các cấp công đoàn chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa đoàn viên, NLĐ với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, ngành; giữa đoàn viên, NLĐ với NSDLĐ để lắng nghe đoàn viên, NLĐ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, vấn đề bức xúc; lựa chọn những nội dung cấp bách, tác động lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng đến đông đảo đoàn viên, NLĐ để có biện pháp giải quyết phù hợp, hiệu quả.

* Tổ chức hoạt động “Cảm ơn NLĐ”, diễn đàn “NLĐ vì doanh nghiệp-Doanh nghiệp vì NLĐ”
Căn cứ điều kiện thực tế, CĐCS đề xuất với NSDLĐ tổ chức hoạt động “Cảm ơn người lao động” đã gắn bó, đồng hành với doanh nghiệp, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì phát triển kinh tế, góp phần thể hiện sự trân trọng, ghi nhận NLĐ là vốn quý của doanh nghiệp hoặc tổ chức diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp-Doanh nghiệp vì công nhân” để trao đổi, chia sẻ, thấu hiểu giữa NLĐ với người sử dụng lao động về tình hình doanh nghiệp, thấy được sự quan tâm, chăm lo việc làm, đời sống, thu nhập của đoàn viên, NLĐ là động lực ổn định doanh nghiệp và ngược lại, sự phát triển của doanh nghiệp là cơ sở để tạo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống của đoàn viên, NLĐ.

* Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp
 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực doanh nghiệp theo kế hoạch, chỉ tiêu cam kết với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, phấn đấu mỗi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở vận động, phát triển được ít nhất 01 CĐCS trong Tháng Công nhân.
- Quan tâm giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước
- Tổ chức đợt thi đua cao điểm trong đoàn viên, NLĐ và các cấp công đoàn, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các chương trình, phong trào: “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”...
- Các cấp công đoàn tập trung thực hiện các công trình phần việc có ý nghĩa chào mừng 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, hưởng ứng Tháng Công nhân.

* Tổ các hoạt động chuyên đề về An toàn vệ sinh lao động.
- Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, tập huấn, huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn cho NLĐ; kỹ năng phòng ngừa TNLĐ, BNN. Tổ chức hội thi về ATVSLĐ bằng các hình thức: thi viết, thi trực tuyến…
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ.

Căn cứ kế hoạch của LĐLĐ tỉnh, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động báo cáo với cấp ủy Đảng cùng cấp, tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền, chủ doanh nghiệp và tình hình thực tế tại ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và tình hình dịch Covid-19 để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.

 

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây