Công đoàn Viên chức tỉnh - 10 năm nỗ lực xây dựng đội ngũ CBCCVC “Trung thành- Sáng tạo- Tận tụy- Gương mẫu”

Thứ năm - 22/09/2016 22:04 658 0

.

.
      Nguyễn Xuân Trà, Ủy viên Thường vụ LĐLĐ tỉnh
     Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

   Cách đây 10 năm, ngày 01/10/2006, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành Quyết định số 116/QĐ-LĐ thành lập Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh trên cơ sở tiếp nhận, tổ chức, chỉ đạo hoạt động của 55 CĐCS trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp tỉnh với số lượng 2.875 CBCCVCLĐ, trong đó có 2.787 CBCCVCLĐ là đoàn viên công đoàn Ban Chấp hành lâm thời gồm 15 đồng chí do đồng chí Lê Kiên Cường, nguyên PCT Thường trực LĐLĐ tỉnh làm Chủ tịch kiêm nhiệm, đồng chí Nguyễn Xuân Trà, Uỷ viên Thường vụ LĐLĐ tỉnh làm Phó Chủ tịch. Khi mới thành lập, cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác, làm việc còn khó khăn; cơ quan thường trực có một đồng chí, đối tượng tập hợp, tổ chức hoạt động với số lượng lớn, lại đa ngành nghề, nhiều lĩnh vực, công đoàn các cấp, nhất là công đoàn cơ sở còn nhiều lúng túng trong quá trình hoạt động. Những khó khăn của buổi đầu mới thành lập dần được khắc phục nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, sự phối hợp chỉ đạo của Đảng ủy Dân Chính Đảng, của CĐVC Việt Nam, sự đồng lòng của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh, cùng với sự hưởng ứng và hoạt động tích cực của các CĐCS trực thuộc, nhất là sự nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ CBCCVCLĐ đã tập trung tháo gỡ những khó khăn, sắp xếp, ổn định bộ máy từ cơ sở đến CĐVC tỉnh. Trải qua 2 nhiệm kỳ đại hội, CĐVC tỉnh đã từng bước lớn mạnh, đến nay có 47 CĐCS trực thuộc và 87 CĐCS thành viên; đội ngũ CBCCVCLĐ là 3.551 người (tăng 676 người), trong đó đoàn viên công đoàn là 3.475 người (tăng 688 người), cơ quan Thường trực CĐVC tỉnh có 3 cán bộ chuyên trách (1 đồng chí Chủ tịch, 1 đồng chí Phó Chủ tịch, 1 đồng chí UVBTV), UVBCH 21 đồng chí, UVBTV 7 đồng chí, UVUBKT 5 đồng chí và hơn 200 đồng chí là ủy viên BCH các CĐCS.
          Tuy mới thành lập nhưng CĐVC tỉnh đã nhanh chóng bắt nhịp ngay với việc triển khai phát động trong lực lượng CBCCVC hưởng ứng cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành- Sáng tạo- Tận tụy- Gương mẫu” do Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động (Nghị quyết số 07/NQ- CĐVC, ngày 30/01/1999 về việc phát động cuộc vận động xây dựng người CBCCVC: “Trung thành- Sáng tạo- Tận tụy- Gương mẫu”). Cuộc vận động đã được các cấp ủy đảng, chính quyền  và đông đảo CBCCVC đồng tình, tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện.
          Xác định rõ mục đích cuộc vận động là xây dựng đội ngũ CBCCVC trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định lập trường của giai cấp công nhân, chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bám sát nội dung cuộc vận động, các cấp CĐVC tỉnh đã thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong CBCCVCLĐ. Tập trung nhất là việc tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự giác, tự đào tạo, tự nghiên cứu cho CBCCVCLĐ; chủ động tổ chức các lớp, các chương trình tuyên truyền sâu rộng chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn; tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ CĐCS.
Cùng với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức Công đoàn các CĐCS trực thuộc đã động viên lực lượng CBCCVCLĐ tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống của đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, TDTT, tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ truyền thống của giai cấp công nhân và hoạt động công đoàn, gặp mặt các thế hệ CBCCVCLĐ, ôn lại truyền thống vẽ vang của dân tộc; hành hương về nguồn, thăm hỏi động viên các gia đình thương binh, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ... Phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT diễn ra rộng khắp từ CĐCS đến cấp CĐVC tỉnh. CĐVC tỉnh đã duy trì hoạt động thường niên phối hợp với Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức liên hoan văn nghệ, giải cầu lông, bóng chuyền nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần, đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng, đáp ứng yêu cầu rèn luyện sức khoẻ trong toàn lực lượng CBCCVCLĐ và xây dựng đơn vị văn hóa cơ sở.
            Từ năm 2007, cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành- Sáng tạo- Tận tụy- Gương mẫu” tiếp tục được đẩy mạnh bằng việc gắn với các hoạt động tuyên  truyền, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành- Sáng tạo- Tận tụy- Gương mẫu” đã được cụ thể hoá gắn với tiêu chí “Cần, kiệm, liêm chính; chí công vô tư”, hướng vào việc sửa đổi lề lối làm việc, xây dựng tác phong công nghiệp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng điển hình về tấm gương người tốt việc tốt. Chính vì vậy, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, rèn luyện thành người CBCCVC “Trung thành- Sáng tạo- Tận tụy- Gương mẫu" đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đoàn viên, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tự tu dưỡng, rèn luyện và hành động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như lối sống sinh hoạt của cá nhân và gia đình CBCCVC, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, ý thức trách nhiệm của CBCCVC trong sự nghiệp đổi mới.
            Công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ  luôn được chú trọng và thường xuyên quan tâm. Các cấp Công đoàn đã chủ động phối hợp với chuyên môn triển khai đại hội, hội nghị CBCC hàng năm, phát huy vai trò dân chủ trực tiếp và tạo điều kiện cho CBCCVCLĐ tham gia  thảo luận, đề ra các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện, ký kết giao ước thi đua, xây dựng và ban hành các quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị một cách hiệu quả. Qua việc triển khai, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, vai trò Công đoàn đã thể hiện rõ tính đại diện, tổ chức tập hợp tâm tư, nguyện vọng của CBCCVCLĐ trong cơ quan, đơn vị. Năm 2006, có 93,2% cơ quan, đơn vị trực thuộc CĐVC tỉnh tổ chức Hội nghị CBCC, đến năm 2016 con số này đạt 100%. Việc giám sát, kiểm tra thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, Luật BHXH và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động đã được các CĐCS triển khai cho cán bộ, đoàn viên nghiên cứu, phối hợp tham gia; làm tốt công tác tham mưu với các cấp uỷ đảng, với chuyên môn, đồng thời tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện; những việc như nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, thanh toán các chế độ BHXH, BHYT, phân phối tiền thưởng, công tác quy hoạch, đào tạo, sắp xếp, bố trí cán bộ… trong cơ quan, đơn vị đã tạo được sự tin tưởng sâu sắc của CBCCVCLĐ. Các cấp công đoàn đã linh hoạt, chủ động, tranh thủ sự hỗ trợ của chuyên môn để tổ chức cho đoàn viên đi học tập kinh nghiệm, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, mua bảo hiểm thân thể cho CBCCVCLĐ. Việc chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân được các CĐCS chú trọng quan tâm; CĐVC tỉnh thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ; cán bộ làm công tác thanh tra tại các cơ quan, đơn vị nắm được chức năng, nhiệm vụ và kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CBCCVCLĐ kịp thời, đúng chính sách và chấn chỉnh những sai sót nảy sinh ở cơ sở.
        Nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua, để thi đua trở thành động lực trong thực hiện nhiệm vụ của CBCCVC là một trong những mục tiêu quan trọng của cuộc vận động. Để phát huy tác dụng, hiệu quả của cuộc vận động các cấp CĐVC tỉnh đã cụ thể hoá 12 tiêu chí của cuộc vận động vào nội dung, tiêu chí của các phong trào như phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính”, “Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí”, “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”. Trên cơ sở chương trình kế hoạch hoạt động chung, các cấp công đoàn đã phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của tỉnh, của đất nước, nhiều CĐCS đã tổ chức linh hoạt, vận dụng sáng tạo những phong trào thi đua cụ thể phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, điển hình như: CBCCVC công tác trong các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, khối nhà nước luôn thấm nhuần quan điểm đổi mới của Đảng, tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chế độ, chính sách sát với thực tế có tác dụng tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đã tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện cải cách hành chính, chống gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, cơ quan, tổ chức; nhiều sáng kiến ứng dụng công nghệ mới được áp dụng giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý được nhanh chóng, chính xác và đạt hiệu quả cao. CBCCVC Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị triển khai Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, hệ thống một cửa quốc gia, mô hình “Kiểm tra một cửa, một lần dừng” tại cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo – Đensavan; hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu ở Quảng Trị ngày càng sôi động, kim ngạch và số thu thuế XNK tăng nhanh. CBCCVC Cục Thuế tỉnh thực hiện tốt cơ chế “một cửa” tạo ra sự gần gũi, thân thiện với người nộp thuế; triển khai thực hiện “3 không”: không phiền hà sách nhiễu, không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần trong quá trình thẩm tra thẩm định trình giải quyết công việc, không trễ hẹn. CBCCVC Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai ứng dụng các phần mềm nghiệp vụ và nhiều phần mềm khác để thực hiện chế độ chính sách cho đối tượng tham gia bảo hiểm đảm bảo nhanh, đầy đủ, chính xác. CBCCVC Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục tổ chức tốt việc vận hành hệ thống Tabmis, thanh toán điện tử, phối hợp thu, uỷ nhiệm thu NSNN, thanh toán song phương qua các ngân hàng thương mại. CBCCVC trong lĩnh vực báo chí khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết, chủ động, sáng tạo trong tác nghiệp, bám sát cơ sở để có những tin, bài chất lượng cao, kịp thời phản ánh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, phê phán những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc; nêu gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực…
         Từ thực tiễn các phong trào thi đua, trong 10 năm qua đã có trên 1.570 đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm được đưa vào áp dụng và triển khai thực hiện từ cơ sở; 5 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo; 334 lượt tập thể và 837 lượt cá nhân được tặng cờ thi đua, bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh, CĐVC Việt Nam và LĐLĐ tỉnh, giấy khen của CĐVC tỉnh; 133 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”; 1.418 CBCCVC được đào tạo các chương trình trung cấp, cao cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước; 137 CBCCVC bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ; 1.009 CBCCVC tốt nghiệp đại học, cao đẳng và nhiều CBCCVC được nâng ngạch lên chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp; 45/47 cơ quan, đơn vị đã phát động xây dựng đơn vị văn hoá, trong đó đã được công nhận 34 đơn vị văn hoá và 11 đơn vị văn hoá xuất sắc. 
            Hoạt động xã hội trong các cấp CĐVC tỉnh trở thành nền nếp và tự giác cao, 100% CĐCS tham gia đóng góp các quỹ, trong đó Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ “Vì người nghèo” gần chục tỷ đồng, đóng góp xây dựng các loại quỹ xã hội khác gần 700 triệu đồng, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” 546 triệu đồng và Quỹ “Hỗ trợ CBCCVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” 227 triệu đồng. Từ các nguồn hỗ trợ, CĐVC tỉnh đã khởi công xây mới và sửa chữa 12 nhà ở Mái ấm Công đoàn với trị giá 300 triệu đồng; trợ cấp khó khăn cho trên 400 lượt CBCCVCLĐ với số tiền trên 250 triệu đồng. Ngoài ra, các CĐCS đã làm tốt công tác nhận, chăm sóc phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín, thăm hỏi các gia đình chính sách nhân các ngày lễ, tết, nhận đỡ đầu các cháu có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách. Vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và “Hiến máu nhân đạo”, đã nhận đỡ đầu 50 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 426 lượt đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo.
             Việc đánh giá xếp loại CĐCS vững mạnh được chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc theo tinh thần nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Năm 2007, có 48/55 CĐCS đạt CĐCS vững mạnh, chiếm 87,2%; 6 CĐCS đạt khá, chiếm 10,9%; 1 CĐCS yếu, chiếm 1,8%; đến năm 2015 có 44/47 CĐCS đạt vững mạnh, chiếm 93,6%; 3/44 CĐCS đạt khá, chiếm 6,4%; không có đơn vị yếu kém. Trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, cán bộ đoàn viên đã có nhiều ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, tham gia ý kiến xây dựng và kiện toàn bộ máy của cấp uỷ. Ban Chấp hành CĐCS giới thiệu nhiều cán bộ, đoàn viên ưu tú vào đối tượng quy hoạch nhân sự tham gia cấp uỷ, lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng các cấp, sửa đổi Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng và kết nạp đảng viên mới được các CĐCS quan tâm. Trong 10 năm qua có 776 đoàn viên ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.
         Ghi nhận và biểu dương những thành tích của phong trào thi đua trong 10 năm xây dựng và phát triển, CĐVC tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh, CĐVC Việt Nam và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Có 14 tập thể và 18 cá nhân được biểu dương, khen thưởng thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành- Sáng tạo- Tận tụy- Gương mẫu” giai đoạn 2006-2016.
Để có được những thành quả hôm nay là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí trong Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, CĐVC Việt Nam; sự phối hợp hỗ trợ của lãnh đạo các sở, ban, ngành; sự đóng góp công sức của các đồng chí cán bộ công đoàn đi trước đã đặt móng xây nền và nỗ lực của các CĐCS trực thuộc cùng toàn thể lực lượng CBCCVCLĐ. Ban Thường vụ CĐVC tỉnh luôn ghi nhận, trân trọng cảm ơn các đồng chí và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ để các cấp CĐVC tỉnh ngày càng vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của đoàn viên và nhiệm vụ mà Đảng và tổ chức Công đoàn giao phó.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây