Hội nghị cán bộ chuyên trách công đoàn toàn tỉnh năm 2016: Tạo chuyển biến mới trong nhận thức và hành động

Thứ hai - 29/02/2016 02:05 490 0
Ngày 26 tháng 02 năm 2016, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị cán bộ chuyên trách công đoàn toàn tỉnh để quán triệt triển khai chương trình công tác của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2016. Đồng chí Nguyễn Thế Lập, Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì và quán triệt nhiệm vụ.
Đ/c Nguyễn Thế Lập - TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh quán triệt nhiệm vụ năm 2016 cho cán bộ chuyên trách công đoàn
Đ/c Nguyễn Thế Lập - TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh quán triệt nhiệm vụ năm 2016 cho cán bộ chuyên trách công đoàn
Với tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công tác điều hành, chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, xác định đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn các cấp là lực lượng nòng cốt trong triển khai nhiệm vụ của công đoàn các cấp, thực hiện việc đổi mới trong tổ chức phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn đáp ứng với tình hình thực tiễn hiện nay. Tại Hội nghị, cán bộ chuyên trách công đoàn được nghe triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2016 của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh “ Năm phát triển đoàn viên”, gắn với việc phân cấp quản lý tài chính và chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở cũng như các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.
Phát biểu chỉ đạo và quán triệt việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016 cũng như nhiệm vụ của nửa nhiệm kỳ còn lại, đồng chí Nguyễn Thế Lập, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh: “Trước tình hình mới, tổ chức Công đoàn phải tự đổi mới, cán bộ công đoàn các cấp, đặc biệt là cán bộ chuyên trách công đoàn phải có chuyển biến mới trong nhận thức và hành động” mới đáp ứng được tình hình, tập hợp được đông đảo công nhân, lao động trong các doanh nghiệp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo qui định của Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn cũng như các qui định các văn bản pháp luật khác liên quan, thực hiện tốt vai trò đại diện cho người lao động trong tình hình quan hệ lao động có những diễn biến mới phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là thực hiện các công ước của tổ chức lao động quốc tế (ILO) trong Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Việt Nam chúng ta là thành viên. Từ những chuyển biến về nhận thức và hành động, thì việc sắp xếp, bố trí cán bộ công đoàn trong tình hình mới phải phù hợp, không cát cứ công việc từng cấp công đoàn, phải có sự hỗ trợ trong thực hiện hiện nhiệm vụ từ LĐLĐ tỉnh đến công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đơn vị nào thấy nhiệm vụ ít, cán bộ chỉ làm công tác hành chính thì điều chuyển sang các đơn vị có đông công đoàn cơ sở, quản lý nhiều doanh nghiệp; sắp xếp công đoàn cấp trên cơ sở thật hợp lý, cán bộ đã ít thì phải kiêm nhiều công việc; bố trí cán bộ công đoàn cấp huyện theo tinh thần Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ và Chương trình hành động của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh để đảm bảo việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, hỗ trợ cho CĐCS và người lao động ở các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn. Với tinh thần, cán bộ công đoàn phải gắn với cơ sở, với doanh nghiệp và thu kinh phí công đoàn từ cơ sở, từ doanh nghiệp để trả lương và chi hoạt động; khắc phục cho được việc hành chính hoá trong hoạt động, dàn trải trong công việc, không tập trung cho nhiệm vụ chính của tổ chức công đoàn.
Về nhịêm vụ cụ thể năm 2016, đồng chí Chủ tịch yêu cấu cán bộ chuyên trách công đoàn các cấp phải tham mưu và chủ trì trong thực hiện cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp triển khai hoàn thành kế hoạch thực hiện chủ đề: “ Năm phát triển đoàn viên”, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đã được giao; phấn đấu trong năm 2016 hoàn thành việc thành lập CĐCS ở các doanh nghiệp có sử dụng từ 20 lao động trở lên, theo chỉ tiêu đặt ra là thành lập mới được 110 CĐCS và phát triển được 3.100 đoàn viên. Với các giải pháp cơ bản là:
-  Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn tập trung nắm chắc số liệu lao động ở các doanh nghiệp theo địa bàn, ngành nghề được phân công để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS các doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên, có việc làm ổn định.
-  Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội để đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, như tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, đối thoại doanh nghiệp... để tuyên truyên, phổ biến vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, gắn với tuyên truyền phổ biến pháp luật Lao động, Luật Công đoàn đến chủ sử dụng lao động và người lao động .
- Tăng cường đầu tư các nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, trong đó về tài chính phải đảm bảo đủ kinh phí cho công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS.
- Bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi làm công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở cơ quan LĐLĐ tỉnh và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; tập trung bồi dưỡng về kỹ năng tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và có chính sách phù hợp khuyến khích đối với những cán bộ làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.
- Gắn công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS với việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng CĐCS vững mạnh, chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền các cấp để triển khai văn bản chỉ đạo số 410/CV-NC của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp, Nghị quyết 03/NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc việc phát triển đảng viên thành lập thành lập tổ chức cơ sở Đảng tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; gắn với việc tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong các Khu Công nghiệp.
Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Thường trực, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, đặc biệt là sự tích cực, năng động, đổi mới trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn, hoạt động của tổ chức Công đoàn Quảng Trị ngày một đáp ứng trước tình hình mới và thực hiện được chủ đề hoạt động năm 2016 của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh .

Tác giả bài viết: Ban Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây