Tập trung nhiều giải pháp để thực hiện chủ đề hoạt động năm 2017 “ Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”

Thứ tư - 18/01/2017 19:03 1.638 0
Nguyễn Đăng Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh
Đồng chí Nguyễn Thế Lập, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2017
Đồng chí Nguyễn Thế Lập, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2017
Năm 2017, năm cuối các cấp công đoàn tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Quảng Trị, là năm tổ chức đại hội công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị vào năm 2018. Cùng với hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam triển khai đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, xây dựng bộ nhận diện Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, hướng các hoạt động của tổ chức công đoàn về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động làm đối tượng vận động; chuyển mạnh hoạt động của tổ chức công đoàn vào việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 11 (Khoá XI) quyết định chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2017 theo hướng quan tâm cụ thể hơn, thiết thực hơn đến quyền và lợi ích của đoàn viên và CNVCLĐ và đưa ra chủ đề hoạt động năm 2017: “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn
Mục đích của chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn là đẩy mạnh các hoạt động thiết thực, hiệu quả cho đoàn viên công đoàn; từng bước phân biệt rõ sự khác biệt về quyền lợi của đoàn viên công đoàn và người lao động chưa phải là đoàn viên công đoàn, làm cho người lao động nhận thức rõ hơn về quyền lợi của mình khi gia nhập tổ chức công đoàn, từ đó thu hút người lao động tham gia gia tổ chức công đoàn, góp phần nâng cao và củng cố vị thế tổ chức công đoàn trong tình mới. Thông qua hoạt động của chủ đề để tiếp tục đổi mới, xây dựng nhận diện hoạt động của từng cấp công đoàn cũng như cụ thể hoá các hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở.
Nội dung của chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn được chỉ đạo tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, về quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể, công tác Bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-TLĐ “ Về chất lượng bữa ăn ca của người lao động. Chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở về trình tự, thủ tục thực hiện quyền khởi kiện ra Tòa án của tổ chức Công đoàn. Phối hợp với BHXH rà soát, xác định các doanh nghiệp cố tình vi phạm, chây ỳ về đóng BHXH, trích nộp  kinh phí công đoàn để tiến hành khởi kiện doanh nghiệp vi phạm ra toà án theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các ngành chức năng triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 815/KH-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ban hành Chương trình hành động triển khai kết luận số 96-KL/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, Chỉ thị số 52/CT-TW về về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất”. Đề xuất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn phục vụ cho đoàn viên và người lao động ở các khu công nghiệp.Rà soát tình hình ký kết hợp đồng lao động; xây dựng thang, bảng lương, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Tập trung chỉ đạo công tác thương lượng, ký kết TƯLĐTT...của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để xây dựng kế hoạch hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện đúng quy định pháp luật. Thường xuyên nắm bắt tình hình việc làm, đời sống của đoàn viên và người lao động, những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết hạn chế xảy ra tranh chấp lao động, góp phần ổn định, phát triển doanh nghiệp. Tăng cường công tác hướng dẫn, huấn luyện và phối hợp kiểm tra, giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động ở doanh nghiệp góp phần giảm thiểu tai nạn lao động. Tích cực tham gia bổ sung, sửa đổi Bộ Luật Lao động năm 2013. Khảo sát, nắm tình hình đời sống, việc làm, tư tưởng của CNVCLĐ vào cuối năm; tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho CNVCLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán. Chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy” cho CNVCLĐ. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành Chương trình nhà ở “ Mái ấm Công đoàn” giai đoạn 2013-2018; tham mưu để triển khai Đề án của Tỉnh uỷ về phát triển đảng viên, thành lập tổ chức cơ sở Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp gắn với việc tiếp tục khảo sát tình hình doanh nghiệp, tích cực công tác tuyên truyền vận động công nhân, lao động gia nhập tổ chức công đoàn, phấn đấu trong năm 2017, toàn tỉnh phát triển mới từ 1.500 đến 2.000 đoàn viên.
Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục theo hướng chọn lựa các nội dung cơ bản, cần thiết đến doàn viên người lao động; nắm bắt nhu cầu của đoàn viên và người lao động để chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền tại cơ sở. Nhân rộng các tổ tuyên truyền tư vấn pháp luật lưu động tại doanh nghiệp, tập trung vào các đơn vị có đông CNLĐ, các đơn vị chưa có tổ chức công đoàn, nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật theo hướng tinh gọn, phù hợp với trình độ nhận thức, tính chất công việc của từng đối tượng, nhân rộng sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tại cơ quan, doanh nghiệp. Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện “Tháng Công nhân” gắn với tổ chức “Tháng Công nhân”, “Tháng an toàn, vệ sinh lao động”  năm 2017 đem lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động. Phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Trị tiếp tục  nâng cao chất lượng chuyên mục Công đoàn Quảng Trị trên Báo Quảng Trị và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, tăng cường thông tin, tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động của các cấp công đoàn trên phương tiện thông tin đại chúng. Nâng cao chất lượng và khai thác có hiệu quả Trang Thông tin điện tử Công đoàn để chuyển tải thông tin hoạt động, các chế độ, chính sách pháp luật đến đoàn viên, CNVCLĐ. Thực hiện việc đổi thẻ đoàn viên mới phù hợp với việc quản lý đoàn viên trong tình hình mới, việc sử dụng thể đoàn viên công đoàn có nhiều tiện ích kết hợp mang lại lợi ích cho đoàn viên.
Để triển khai có hiệu quả chủ đề hoạt động “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đề ra, các cấp công đoàn tập trung hướng các hoạt động về cơ sở, gắn với đoàn viên và người lao động, khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động công đoàn, tăng cường trách nhiệm công tác của các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; tăng cường cán bộ của cơ quan LĐLĐ tỉnh về trực tiếp tham gia chỉ đạo hoạt động tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tạo động lực thi đua trong các cấp công đoàn, cán bộ chuyên trách công đoàn để đổi mới trong nhận thức và hành động đáp ứng phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong tình hình mới./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây