Tỉnh ủy Quảng Trị: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU

Thứ tư - 20/11/2013 22:58 1.383 0
Ngày 04/11/2013, Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Báo cáo số 197-BC/TU sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức Công đoàn tỉnh Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Tuyên truyền pháp luật đến CNLĐ tại Lễ phát động Tháng Công nhân
Tuyên truyền pháp luật đến CNLĐ tại Lễ phát động Tháng Công nhân
Báo cáo nêu rõ: Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X,  Nghị quyết 11-NQ/TU được các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và tổ chức Công đoàn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả; từng bước đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, sự chăm lo của chính quyền, các cấp, các ngành đối với việc xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn. Đội ngũ CNVCLĐ ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng; trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật ngày càng nâng lên; môi trường làm việc của CNVCLĐ ngày càng được cải thiện. Tổ chức Công đoàn ngày càng  nâng cao được chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương đề ra. Đạt được những kết quả đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, sự quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện của các cấp chính quyền, chuyên môn, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể và sự chỉ đạo sát đúng, kịp thời, phù hợp với điều kiện hoạt động của từng loại hình cơ sở, địa phương, đơn vị… của các cấp công đoàn.
Bên cạnh những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, Tỉnh ủy cũng nhận định những hạn chế trong tổ chức thực hiện Nghị quyết,đó là:
- Công tác triển khai quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 11-NQ/TU ở một số cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp công đoàn… chưa sâu, chưa toàn diện, mới tập trung ở khu vực hành chính sự nghiệp, một số doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức về công tác tuyên truyền phổ biến  rộng rãi đến công nhân, lao động, nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước.
- Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, về yêu cầu cấp bách phái xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh còn có những hạn chế nhất định.
- Việc giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân về việc làm, thu nhập, nhà ở,  công trình phúc lợi vẫn còn hạn chế, các chế độ, chính sách liên quan đến CNVCLĐ chưa thực hiện triệt để và lâu dài, nhất là CNLĐ tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề qua đào tạo còn thấp, tỷ lệ phát triển đảng viên là công nhân lao động trực tiếp còn ít; chưa có sự quan tâm đúng mức đối với việc lãnh đạo thực hiện pháp luật về lao động, công đoàn, BHXH, BHYT.
- Công tác kiểm tra giám sát thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động ở một số nơi còn kém hiệu quả. Công đoàn các cấp chưa có những đề xuất mang tính chiến lược về xây dựng giai cấp công nhân cũng như giải quyết các vấn đề bức xúc của đoàn viên, người lao động; chưa phát huy tốt nhất vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ; công tác tuyên truyền giáo dục còn hạn chế, việc tổ chức các phong trào thi đua còn lúng túng, phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn ở doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu. Nội dung, phương thức hoạt động chưa thật sự đổi mới, còn nặng về hành chính, một bộ phận cán bộ công đoàn chưa đáp ứng yêu cầu. Hệ thống tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sắp xếp chưa hợp lý, chưa đủ mạnh để thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
Qua sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết, Tỉnh ủy đã đề ra 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới:
- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức;
- Chú trọng công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ CCVC-LĐ;
- Xây dựng và thực hiện chính sách đào tạo cán bộ CCVC-LĐ;
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp của chính quyền đối với tổ chức Công đoàn;
- Xây dựng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.
Thông qua sơ kết thực hiện Nghị quyết, Tỉnh ủy cũng đưa ra 2 kiến nghị đề xuất:
- Trung ương cần quan tâm hơn nữa đến tổ chức bộ máy, cán bộ công đoàn các cấp, nhất là có biên chế phù hợp, có chính sách thỏa đáng, tạo quyền chủ động hơn nữa cho tổ chức công đoàn trong công tác cán bộ để động viên và xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới và nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ
- Trung ương cần có sự chỉ đạo quyết liệt hơn trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước  để tạo điều kiện cho địa phương thực hiện thuận lợi.                                                                         
                          Ly Na

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây