Công đoàn Viên chức tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát

Thứ ba - 06/09/2022 03:04 842 0
Kiểm tra, giám sát (KTGS) của công đoàn là nhiệm vụ của ban chấp hành công đoàn mỗi cấp, nhằm đảm bảo thực hiện điều lệ, nghị quyết và các quy định của tổ chức công đoàn. Qua hoạt động KTGS giúp cho các công đoàn cơ sở (CĐCS), đoàn viên công đoàn chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quản lý thu chi tài chính công đoàn được đảm bảo đúng quy định, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh có 52 CĐCS trực thuộc với 5.155 đoàn viên, các cấp CĐVC tỉnh có 36 Ủy ban kiểm tra (UBKT) với 117 ủy viên. Xác định được tầm quan trọng của công tác KTGS, những năm qua, dưới sự chỉ đạo của UBKT LĐLĐ tỉnh và Ban Thường vụ CĐVC tỉnh, UBKT CĐVC tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS tại CĐCS, lồng ghép hướng dẫn hoạt động CĐCS gắn với việc thực hiện chủ đề hằng năm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS.
cdcstv bhxh hua 1
Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và quản lý, sử dụng tài chính công đoàn tại CĐCS 
Tham mưu cho Ban Thường vụ CĐVC chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tổ chức kiểm tra tại cơ sở, hướng dẫn quy trình KTGS việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, công tác quản lý tài chính công đoàn, dấu hiệu vi phạm tài chính, trình tự, thủ tục giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác KTGS cho các ủy viên UBKT CĐCS. Chủ động xây dựng quy chế hoạt động của UBKT, chương trình công tác hằng năm, thành lập đoàn KTGS hoạt động CĐCS và kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác quản lý tài chính công đoàn tại các CĐCS trực thuộc và CĐCS thành viên, sau mỗi đợt kiểm tra đều ban hành kết luận KTGS việc thực hiện kết luận kiểm tra.

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, UBKT CĐVC tỉnh đã tổ chức 2 cuộc kiểm tra tài chính đồng cấp; 19 cuộc kiểm tra toàn diện đối với CĐCS trực thuộc; tham mưu cho Ban Thường vụ CĐVC tỉnh tổ chức giám sát hoạt động 6 CĐCS trực thuộc; tham gia cùng Thường trực CĐVC tỉnh tiếp nhận và giải quyết 2 lượt đơn cầu cứu và đơn kiến nghị của đoàn viên, người lao động. UBKT các CĐCS đã tổ chức 46 cuộc kiểm tra tài chính đồng cấp, 7 cuộc kiểm tra toàn diện đối với CĐCS thành viên.

Song song với việc hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động KTGS đối với CĐCS, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh cũng chỉ đạo lồng ghép KTGS với hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động CĐCS. Đối với những đơn vị còn hạn chế về các hoạt động như: Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm; công tác thi đua khen thưởng; quản lý tài chính, việc lập sổ ghi chép thu chi tài chính công đoàn; quy trình cụ thể của công tác kiểm tra, giám sát... Đoàn KTGS sẽ hướng dẫn, định hướng, đồng thời cung cấp các biểu mẫu liên quan để đơn vị khắc phục, sửa chữa. Với những đơn vị không kiểm tra trực tiếp thì UBKT CĐVC tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn UBKT các CĐCS KTGS đồng cấp và báo cáo kết quả về CĐVC tỉnh để có sự hướng dẫn, định hướng và điều chỉnh kịp thời.

Thông qua công tác KTGS, công đoàn các cấp đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ công đoàn, mà trước hết là Ban Chấp hành và người đứng đầu Ban Chấp hành về công tác kiểm tra và hoạt động của UBKT công đoàn. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBKT công đoàn được nâng lên, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm về điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn. Đảm bảo công tác thu, phân cấp thu, phân phối nguồn thu, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế của công đoàn theo đúng quy định. Việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, lao động.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động UBKT công đoàn các cấp còn gặp một số hạn chế như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác KTGS của Ban chấp hành CĐCS còn hạn chế; công tác xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch KTGS sát chưa cụ thể. Một số cán bộ công đoàn thiếu nhận thức đầy đủ về công tác kiểm tra, năng lực còn yếu kém. Công tác KTGS ở một số CĐCS chưa đi vào nền nếp và mang tính hình thức. Tại các CĐCS thành viên có số lượng đoàn viên đông, lại hoạt động phân tán nhưng không có UBKT theo quy định nên gặp nhiều khó khăn trong hoạt động tự KTGS.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng KTGS của tổ chức công đoàn, cần thực hiện tốt một số giải pháp cụ thể sau: Xem công tác KTGS thực sự trở thành công cụ quan trọng trong việc lãnh đạo quản lý, kết quả mỗi đợt KTGS phải được đánh giá một cách khách quan, trung thực và tuân thủ pháp luật, có tính hiệu quả, hiệu lực. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác KTGS và sự cần thiết phải tăng cường công tác KTGS và tự KTGS của các cấp công đoàn.

Hằng năm, Ban chấp hành CĐCS phải chỉ đạo UBKT cùng cấp xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện kiểm tra tài chính đồng cấp và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát CĐCS thành viên (đối với những CĐCS có quản lý CĐCS thành viên). Trong thi đua khen thưởng, các cấp công đoàn cần có định hướng khen thưởng đối với những cán bộ công đoàn làm tốt công tác KTGS nhằm động viên, khích lệ.

Nâng cao vai trò trách nhiệm của BCH công đoàn các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác KTGS. Trách nhiệm của BCH công đoàn, Ủy ban kiểm tra, của cán bộ, đoàn viên đối với công tác KTGS, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác KTGS; các kết luận KTGS phải được thực hiện một cách nghiêm túc, đặc biệt sau mỗi đợt KTGS phải có phúc tra để đảm bảo thực thi nhiệm vụ đạt kết quả cao.

Tăng cường về số lượng và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra; lựa chọn nội dung kiểm tra phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; kiểm tra phải gắn với việc uốn nắn, chấn chỉnh ngay những hạn chế, thiếu sót; đảm bảo nguyên tắc và quy trình kiểm tra; vận dụng đồng bộ và sáng tạo các hình thức (thường xuyên, đột xuất, định kỳ); phương pháp kiểm tra; làm tốt khâu thẩm tra, xác minh. Kết luận kiểm tra phải khách quan, trung thực, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, kiến nghị xử ký kịp thời các hành vi vi phạm.

Cán bộ công đoàn làm công tác KTGS phải có năng lực chuyên môn, có kiến thức cơ bản về các lĩnh vực kinh tế, pháp luật, văn hóa, xã hội. Ngoài việc cán bộ làm công tác KTGS được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, thì bản thân phải luôn tự học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 

Tác giả bài viết: Võ Thị Thương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây