Công đoàn Viên chức tỉnh phát huy tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết để ngày càng phát triển

Thứ năm - 06/07/2023 18:46 337 0
Vượt qua khó khăn, thử thách, nhiệm kỳ 2018 - 2023, phong trào cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC-NLĐ) và hoạt động Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh không ngừng lớn mạnh, gặt hái được nhiều thành quả. Nhân dịp Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc phỏng vấn Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐVC tỉnh NGUYỄN THỊ HOÀI LÊ về chặng đường đã qua và những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới.
z4494642808970 4b47d815fd0ddf5c398ab1f9c1085855
Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Lê - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

- Thưa bà! Trước tiên, đề nghị bà khái quát về những thành quả trong phong trào CBCCVC-NLĐ và hoạt động của CĐVC tỉnh nhiệm kỳ qua?

Thời gian qua, CĐVC tỉnh đã xây dựng, bám sát chương trình công tác trọng tâm trong nhiệm kỳ và hoàn thành tốt nội dung ký kết hằng năm với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh. Chúng tôi tập trung chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; quan tâm đến công tác nữ công và tài chính công đoàn; tạo chuyển biến trong hoạt động kiểm tra, giám sát… Phương thức chỉ đạo và hình thức, nội dung hoạt động được CĐVC tỉnh không ngừng đổi mới. Đặc biệt, CĐVC tỉnh đã tập trung triển khai, đa dạng hóa các giải pháp giúp công đoàn cơ sở (CĐCS) hoạt động ngày càng hiệu quả.

Những nỗ lực trên đã mang lại kết quả đáng mừng. Phong trào CBCCVC-NLĐ và hoạt động CĐVC tỉnh lớn mạnh, trưởng thành về nhiều mặt. Các cấp CĐCS trực thuộc ổn định về mặt tổ chức, hoạt động.

Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, đoàn thể, các CĐCS trực thuộc CĐVC tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai, thực hiện có hiệu quả. Với quyết tâm cao, CĐVC tỉnh và các CĐCS đã đưa phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, người lao động ngày càng phát triển, lan tỏa mạnh mẽ.

Vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn được khẳng định thông qua việc thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Chúng tôi rất vui mừng khi hoạt động công đoàn được các cấp ủy đảng đánh giá cao. Đoàn viên, người lao động tin tưởng, gắn bó với công đoàn, đồng lòng xây dựng tổ chức. Trong nhiệm kỳ, CĐVC tỉnh đã đạt và vượt 10/12 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ III đã đề ra.

- Nhiệm kỳ 2018 - 2023, hoạt động, phong trào công đoàn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là do tác động của thiên tai, dịch bệnh. Trong bối cảnh ấy, bà cho biết CĐVC tỉnh đã phát huy vai trò, vị trí như thế nào trong việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động?

Trong hoạt động, phong trào, chúng tôi luôn xác định tinh thần: “Khó khăn gấp đôi thì phải nỗ lực gấp ba”. Vì vậy, những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và nhiều yếu tố khác gây ra không làm cán bộ công đoàn chùn bước.

Càng khó khăn, Ban Chấp hành CĐVC tỉnh và các CĐCS càng quan tâm đến việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, người lao động. Trong thời điểm COVID-19 diễn biến phức tạp, CĐVC tỉnh đã thường xuyên bám sát cơ sở, phối hợp với đơn vị liên quan kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đoàn viên.

Tất cả cán bộ, đoàn viên, người lao động gặp khó khăn, ốm đau dài ngày, mắc bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh đều được quan tâm, động viên kịp thời. Chúng tôi duy trì có hiệu quả những hoạt động mang tính truyền thống như: “Tháng Công nhân”, “Tết sum vầy”… Tranh thủ sự hỗ trợ của chuyên môn, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động “tiếp sức” cho đoàn viên, người lao động.
114d3205812t9894l8 quang hiep phat hu
Lãnh đạo CĐVC tỉnh trao “Áo dài yêu thương” cho nữ cán bộ, viên chức Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch

Trong thử thách, tinh thần vì cộng đồng của các cấp CĐVC tỉnh càng được phát huy cao độ. 100% CĐCS thực hiện tốt việc đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” và các loại quỹ khác. Các CĐCS còn tích cực vận động đoàn viên tham gia các hoạt động chung tay phòng, chống COVID-19; khắc phục hậu quả thiên tai; đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, xã hội… Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, CĐVC tỉnh đã xây dựng 8 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng và đóng góp 310 triệu đồng xây dựng nhà ở công vụ cho giáo viên vùng khó trong tỉnh.

- Không chỉ hướng về đoàn viên với cả tấm lòng, nhiệm kỳ qua, CĐVC tỉnh còn tạo bước chuyển biến mạnh mẽ cho hoạt động, phong trào, đặc biệt là các phong trào thi đua yêu nước. Để làm được điều đó, bà cho biết CĐVC tỉnh đã nỗ lực như thế nào?

Từ trước đến nay, việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước cùng công tác thi đua khen thưởng được CĐVC tỉnh rất chú trọng. Trong nhiệm kỳ này, ngay từ đầu năm, các CĐCS đã ký cam kết với Ban Thường vụ CĐVC tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu phấn đấu. Đây là cách làm mới, góp phần đánh giá đúng, phân loại hoạt động CĐCS và bình xét thi đua khen thưởng. CĐVC tỉnh yêu cầu CĐCS triển khai phong trào thi đua yêu nước trên tinh thần bám sát hướng dẫn của công đoàn cấp trên, gắn với nghị quyết của Đảng, của Công đoàn. Các phong trào thi đua được tập trung triển khai như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính”… Được sự chỉ đạo sâu sát, các cấp công đoàn đã phối hợp tổ chức hiệu quả phong trào thi đua yêu nước. Nhiều CĐCS có những hình thức tổ chức rất linh hoạt, sáng tạo. 5 năm qua, có hơn 5.000 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm đã được đưa vào áp dụng, triển khai thực hiện tại cơ sở. Bên cạnh đó, nhiều con số đáng mừng, ấn tượng khác đã khẳng định sinh động nỗ lực vượt bậc của các CĐCS trong thực hiện phong trào.

- Để phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới, CĐVC tỉnh đề ra mục tiêu, nhiệm vụ gì, thưa bà?

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, chúng tôi xác định mục tiêu xây dựng CĐVC tỉnh vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phát huy quyền làm chủ của đoàn viên gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng người CBCCVC-NLĐ “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC-NLĐ lớn mạnh, tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Trị. Trên cơ sở mục tiêu đề ra, CĐVC tỉnh đã xác định rõ các chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ và hằng năm; 2 chương trình trọng tâm; 8 nhiệm vụ, giải pháp… Chúng tôi mong rằng, các cấp CĐVC tỉnh và CBCCVC-NLĐ sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung thi đua lao động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để tổ chức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

- Xin cảm ơn bà!

Tác giả bài viết: Nguồn: Báo Quảng trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây