Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của tổ chức công đoàn ở Vĩnh Linh

Thứ ba - 11/07/2023 20:59 295 0
TRẦN NHẬT QUANG, TUV, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh
 
Quán triệt quan điểm: “Xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội”, những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Vĩnh Linh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác này. Nhờ đó, tổ chức công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVC,LĐ) ở địa phương đã có bước phát triển mới.

Trước hết, song song với việc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên công đoàn và quần chúng nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân như: Nghị quyết số 02-NQ-TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới”; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 30/7/2008 của Tỉnh ủy Quảng Trị về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức công đoàn tỉnh Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước”. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã kịp thời ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Trong đó có Nghị quyết số 04- NQ/HU ngày 24/5/2022 của Huyện ủy về “Tăng cường công tác vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025”; Chương trình hành động số 32 về thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới”.
114d2210842t7297l2 ldld khoi cong mai a
Khởi công xây dựng nhà ở “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn ở Vĩnh Linh

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Vĩnh Linh tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm tổ chức các chương trình đối thoại với CNVC,LĐ để kịp thời nắm bắt nguyện vọng, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ CNVC,LĐ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Tạo điều kiện để CNVC,LĐ phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội đảng các cấp, văn bản chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề có liên quan đến đời sống của giai cấp công nhân. Chỉ đạo LĐLĐ huyện xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực và bản lĩnh, đáp ứng nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Chăm lo công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh từ cơ sở, nhất là việc phát triển công đoàn khối doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Song song với đó, chỉ đạo công đoàn các cấp đề ra giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm thực hiện tốt chức năng đầu tiên và quan trọng nhất của tổ chức công đoàn đó là: “Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động”. Thường xuyên tổ chức phát động các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; sự nỗ lực phấn đấu của đông đảo đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVC,LĐ, nhiệm kỳ 2018 - 2023 việc xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn cũng như phong trào CNVC,LĐ ở Vĩnh Linh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tư tưởng, tâm trạng CNVC,LĐ ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp.
Phát huy những kết quả đạt được, để đưa tổ chức công đoàn ngày càng phát triển và phong trào CNVC,LĐ không ngừng nâng cao về chất lượng, xứng đáng là lực lượng tiên phong của cách mạng Việt Nam, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Vĩnh Linh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về xây dựng giai cấp công nhân và phong trào CNVC,LĐ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các nghị quyết, chỉ thị về tổ chức công đoàn và phong trào công nhân trong tình hình mới đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVC,LĐ và các tầng lớp nhân dân. Chủ động xây dựng, bổ sung các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đưa những quan điểm, chủ trương của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Hai là, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; quan tâm thành lập tổ chức công đoàn để tạo tiền đề thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội khác. Gắn công tác phát triển đảng với xây dựng tổ chức cơ sở đảng khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước vững mạnh; xây dựng mô hình tổ chức đảng ở khu vực này phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Ba là, các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm đến công tác phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở địa phương gắn với công tác bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo nghề, tạo ra được đội ngũ CNLĐ có kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật để cung ứng cho thị trường lao động.

Bốn là, chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Quan tâm giải quyết những vấn đề vướng mắc trong tổ chức, hoạt động công đoàn, nhất là về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ để công đoàn hoạt động có chất lượng, hiệu quả. Tích cực phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở với tinh thần “ở đâu có người lao động, ở đó có tổ chức công đoàn”.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công nhân, công đoàn. Tạo điều kiện để công đoàn các cấp tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Phối hợp với các ngành liên quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật, nhất là pháp luật về lao động.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây