Phát huy truyền thống vẻ vang, khơi dậy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo để xây dựng Công đoàn viên chức tỉnh nhà không ngừng lớn mạnh

Thứ năm - 25/07/2019 03:41 461 0
Sự ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929) có ý nghĩa to lớn, đánh dấu sự lớn mạnh của phong trào công nhân và sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam. Trải qua các thời kỳ lịch sử của cách mạng Việt Nam trong đấu tranh giành chính quyền cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu cùng với nhân dân cả nước viết lên những trang sử vẻ vang.
Công đoàn Viên chức tỉnh đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên thành laappj CĐCS
Công đoàn Viên chức tỉnh đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên thành laappj CĐCS
Cùng với sự phát triển của phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn Việt Nam, 90 năm qua LĐLĐ tỉnh Quảng Trị luôn gắn liền với từng giai đoạn lịch sử phát triển của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh nhà. Ra đời từ những năm 20 của thế kỷ XX, xuất thân từ nông dân, không phải là công nhân công nghiệp, với số lượng không đông nhưng công nhân, lao động Quảng Trị sớm tiếp thu, phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường, kiên trung, bất khuất trước kẻ thù, hoà mình vào phong trào cách mạng quê hương và được Đảng giác ngộ, càng hiểu rõ, tin tưởng vào đường lối cách mạng. Giai cấp công nhân Quảng Trị đã kề vai, sát cánh với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh dấy lên cao trào cách mạng chống giặc ngoại xâm. 
Trải qua 12 kỳ đại hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, trong từng thời kỳ lịch sử, tổ chức Công đoàn Quảng Trị đã hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình. Đội ngũ CNVC-LĐ trong tỉnh ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ được nâng lên; bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Hệ thống tổ chức công đoàn Quảng Trị từng bước được kiện toàn và đổi mới. Hoạt động công đoàn được đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, tập hợp đông đảo người lao động trong các thành phần kinh tế gia nhập tổ chức công đoàn, phát động các phong trào thi đua yêu nước tạo được động lực mạnh mẽ thúc đẩy đoàn viên hăng say lao động, cống hiến.
Công đoàn Viên chức tỉnh được thành lập từ năm 2006 đến nay, trải qua 3 nhiệm kỳ đại hội, Công đoàn Viên chức tỉnh đã từng bước lớn mạnh, đến nay đã có 51 CĐCS trực thuộc và 119 CĐCS thành viên; đội ngũ CBCCVCLĐ là 5.119  người (trong đó đoàn viên công đoàn là 5.108 người) cơ quan Thường trực CĐVC tỉnh có 3 đồng chí cán bộ chuyên trách, UVBCH 21 đồng chí, UV BTV 7 đồng chí và  UVUBKT 5 đồng, hơn 200 đồng chí là ủy viên BCH các CĐCS.
Trong những năm qua, các cấp Công đoàn Viên chức tỉnh đã thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong CBCCVCLĐ. Tập trung nhất là việc tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự giác, tự đào tạo, tự nghiên cứu cho CBCCVC-LĐ, chủ động tổ chức các lớp, các chương trình tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhà nước, các nghị quyết của Công đoàn, tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ CĐCS. Cùng với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tổ chức Công đoàn các CĐCS trực thuộc đã động viên lực lượng CBCCVC-LĐ tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống của đất nước, Đảng cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ TDTT, toạ đàm, sinh hoạt câu lạc bộ truyền thống của giai cấp công nhân và hoạt động Công đoàn, gặp mặt các thế hệ CBCCVC, ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, Bác Hồ kính yêu; hành hương về nguồn, thăm hỏi động viên các gia đình thương binh, liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ... 
    Công tác chăm lo, đại diện bảo về quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVC-LĐ luôn được chú trọng và thường xuyên quan tâm. Các cấp Công đoàn đã chủ động phối hợp với chuyên môn triển khai đại hội, hội nghị CBCCVC-LĐ hàng năm, phát huy vai trò dân chủ trực tiếp và tạo điều kiện cho CBCCVC-LĐ tham gia thảo luận, đề ra các chỉ tiêu, các giải pháp thực hiện, ký kết giao ước thi đua, xây dựng và ban hành các quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị một cách có hiệu quả. Qua việc triển khai, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, vai trò Công đoàn đã thể hiện rõ tính đại diện, tổ chức tập hợp tâm tư nguyện vọng của CBCCVCLĐ trong cơ quan, đơn vị. Các cấp Công đoàn đã linh hoạt, chủ động tranh thủ sự hỗ trợ của chuyên môn để tổ chức các loại hình tham quan, du lịch, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, mua bảo hiểm thân thể cho CBCCVC-LĐ. Hoạt động xã hội trong các cấp CĐVC tỉnh trở thành nền nếp và tự giác cao. Việc đánh giá xếp loại CĐCS vững mạnh được chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc theo tinh thần nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh được công đoàn cơ sở quan tâm thực hiện.
Nâng cao chất lượng hiệu quả của các phong trào thi đua, để thi đua trở thành động lực trong thực hiện công vụ của CBCCVC gắn với việc tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” là một trong những mục tiêu quan trọng của các cấp CĐVC tỉnh. Trên cơ sở chương trình, kế hoạch hoạt động chung, các cấp Công đoàn đã phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của tỉnh, của đất nước, nhiều CĐCS đã tổ chức linh hoạt, vận dụng sáng tạo những phong trào thi đua cụ thể phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Từ thực tiễn các phong trào thi đua, trong 5 năm qua (2014-2018), CĐVC tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; đã có hơn 1.000 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được đưa vào áp dụng và triển khai thực hiện có hiệu quả từ cơ sở; 7 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt nam tặng bằng lao động sáng tạo; 4 cá nhân được LĐLĐ tỉnh biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2014-2019; 82 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”; 520 lượt tập thể và cá nhân được các cấp công đoàn tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen. 
     Qua phong trào thi đua, đã xuất hiện những cá nhân điển hình tiên tiến, có những đồng chí đã lăn lộn với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn nhiều năm, có những đồng chí tuổi đời còn trẻ, dù ở vị trí công tác nào nhưng tất cả đều là những người tâm huyết với phong trào CCVC-LĐ và hoạt động công đoàn, Năng động, sáng tạo, có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chăm lo xây dựng CĐCS vững mạnh. Xây dựng được mối quan hệ gắn kết giữa công đoàn với chuyên môn, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà ổn định trong các cơ quan, đơn vị.
Phát huy truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam, những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, với sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, tôi kêu gọi các cấp CĐVC tỉnh phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thử thách, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đội ngũ CBCCVC và tổ chức Công đoàn vững mạnh. 
Chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, quá trình xây dựng và phát triển của CĐVC tỉnh luôn gắn liền với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn tỉnh nhà. Để có được những thành quả hôm nay, chúng tôi luôn trân trọng cảm ơn sự quan tâm sự lãnh, chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Đảng uỷ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, CĐVC Việt Nam, sự quan tâm của lãnh đạo lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh đối với CĐVC. Ban Thường vụ CĐVC tỉnh luôn trân trọng và tri ân công sức đóng góp của các đồng chí cán bộ công đoàn đi trước, đã đặt nền móng và dày công vun đắp xây dựng CĐVC tỉnh, chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các CĐCS trực thuộc và toàn thể lực lượng cán bộ CCVCLĐ đã góp phần đưa các chủ trương công tác của công đoàn đi vào chiều sâu và có hiệu quả. Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí trong thời gian tới để các cấp CĐVC tỉnh ngày càng vững mạnh xứng đáng với sự tin cậy của đoàn viên và nhiệm vụ mà Đảng và tổ chức Công đoàn giao phó, đóng góp tích cực vào thành tích chung của CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn tỉnh.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Xuân Trà (Chủ tịch CĐVC tỉnh)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây