Công đoàn Quảng Trị với công tác an toàn, vệ sinh lao động

Thứ hai - 01/05/2017 04:16 1.416 0
Trong những năm qua, công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực; các cấp Công đoàn đã nỗ lực cùng chính quyền, các ngành chức năng tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn ngừa những nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BNN), tạo dựng môi trường làm việc an toàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
LĐLĐ tỉnh tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường cho mạng lưới ATVSV
LĐLĐ tỉnh tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường cho mạng lưới ATVSV
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 3.000 doanh nghiệp với lực lượng lao động khoảng 37.000 người. Hầu hết các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ (chiếm trên 90%), sử dụng máy móc, thiết bị, kỹ thuật còn lạc hậu. Một bộ phận công nhân lao động ở các doanh nghiệp là lao động nông thôn, chưa qua đào tạo; trình độ nghề nghiệp, tác phong kỷ luật lao động còn hạn chế; cán bộ làm công tác ATVSLĐ ở cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm… Bên cạnh đó, tình trạng thiếu ý thức chấp hành các quy định về an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn tồn tại, có nơi còn vi phạm nghiêm trọng. Nguy cơ về tai nạn lao động và mắc các BNN vẫn còn là mối lo của người lao động.
Thực trạng trên đang đặt ra những khó khăn, thách thức cho công tác ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh. Nhận thức rõ trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác ATVSLĐ, đồng thời để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 5b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa IX) về “Đẩy mạnh công tác bảo hộ lao động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện với mục tiêu “Nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp Công đoàn, CNVC, LĐ và người sử dụng lao động, thực hiện hiệu quả công tác ATVSLĐ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Trong đó nội dung tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về công tác ATVSLĐ đặc biệt được chú trọng.
Nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã ban hành Nghị quyết “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVC, LĐ”, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức Công đoàn thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. LĐLĐ tỉnh đã xây dựng đội ngũ báo cáo viên công đoàn các cấp, kiện toàn bộ máy Văn phòng tư vấn pháp luật, xây dựng nội dung các bài giảng chuyên đề về pháp luật lao động và ATVSLĐ; đầu tư máy móc, trang thiết bị để phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền. Phát miễn phí 8.000 cuốn sổ tay pháp luật lao động, kèm theo tờ rơi, tranh ảnh, tài liệu về ATVSLĐ cho cán bộ CĐCS và người lao động.
Hoạt động tuyên truyền về ATVSLĐ được ưu tiên cho CNLĐ ở khu vực doanh nghiệp. Nội dung, hình thức tuyên truyền ngày càng được cải tiến phù hợp với từng đối tượng. Qua 5 năm, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức được 130 lớp tuyên truyền lưu động về pháp luật lao động và ATVSLĐ dưới hình thức tư vấn trực tiếp, hỏi đáp, giao lưu tìm hiểu pháp luật, sân chơi pháp luật… thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo CNLĐ ở các doanh nghiệp. Được sự hỗ trợ kinh phí của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 7 “Góc tuyên truyền bảo hộ lao động”, 2 mô hình điểm về phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” tại các doanh nghiệp có đông lao động, hoạt động trong các ngành, nghề đặc thù, có nguy cơ cao về tai nạn lao động, BNN. Đến nay, đã có trên 80% CNLĐ ở các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đã được tuyên truyền về pháp luật lao động cùng các nội dung cơ bản về ATVSLĐ. 
Nội dung tuyên truyền ATVSLĐ còn được truyền tải trên chuyên mục Công đoàn trên Đài Phát thanhTruyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị, Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh để thường xuyên phản ánh, đưa tin hoạt động và hỏi đáp, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến công tác ATVSLĐ; nêu gương những điển hình tốt, đồng thời thông tin cảnh báo về tai nạn lao động và những vi phạm gây mất an toàn trong sản xuất. Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ- PCCN, Ngày Môi trường thế giới… được các cấp Công đoàn triển khai bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú. Nhằm giúp cho cơ sở triển khai có hiệu quả công tác ATVSLĐ, hàng năm LĐLĐ tỉnh đều mở các lớp tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ cho đội ngũ cán bộ công đoàn, mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV) và cán bộ làm công tác ATVSLĐ ở các doanh nghiệp.
Bám sát quy định của pháp luật, các CĐCS đã xây dựng kế hoạch phối hợp với giám đốc doanh nghiệp thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Phối hợp tổ chức huấn luyện, tuyên truyền cho người lao động, phát động phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động mạng lưới ATVSV; thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể; tham gia xây dựng các nội quy, quy định đảm bảo ATVSLĐ- PCCN; tổ chức giám sát, kiểm tra các hoạt động ở các tổ, đội, phân xưởng sản xuất tại doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã thấy được lợi ích thiết thực của phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ nên đã tích cực phối hợp và tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để Công đoàn tổ chức các hoạt động. Đến nay, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” cùng với mạng lưới ATVSV đã phát triển sâu rộng ở các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn. LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 2 hội thi ATVSV giỏi cấp tỉnh và đã được các cấp Công đoàn hưởng ứng sôi nổi với việc tổ chức hội thi từ cấp cơ sở đến cấp Công đoàn ngành, LĐLĐ cấp huyện để tuyển chọn đội xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh. Đội ATVSV tỉnh Quảng Trị đã tham gia và giành giải Nhì hội thi ATVSV giỏi toàn quốc năm 2010.
Có thể khẳng định rằng, công tác tuyên truyền cùng với các phong trào thi đua về ATVSLĐ do tổ chức Công đoàn phát động đã tác động tích cực, làm chuyển biến cơ bản về nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động, qua đó đã có tác động lớn đến kết quả thực hiện công tác ATVSLĐ ở cơ sở. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm giúp cho cơ sở thực hiện đúng các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, kịp thời khắc phục những hạn chế, sai phạm, trong 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Sở LĐ,TB&XH cùng các ngành chức năng tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và ATVSLĐ- PCCN tại 350 doanh nghiệp. Qua các đợt kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp ngày càng quan tâm hơn đến công tác đảm bảo ATVSLĐ- PCCN và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư kinh phí để cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn của máy móc, thiết bị, nhà xưởng; tổ chức phân công lao động hợp lý, khoa học, thực hiện chăm sóc sức khỏe cho người lao động…
Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn lao động; nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn lao động và BNN vẫn còn tồn tại. Thông qua công tác kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu đơn vị khắc phục những hạn chế, vi phạm, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu để hướng dẫn nhằm giúp các đơn vị thực hiện tốt công tác ATVSLĐ. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh, đó là: Tập trung công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức tốt phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, đẩy mạnh phong trào thi đua “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”. Quá trình tổ chức thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Công đoàn với chính quyền và các ngành chức năng; tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ ở các cấp. Nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật của người sử dụng lao động. Chú trọng việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể, hình thức phù hợp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đưa công tác ATVSLĐ đi vào thực chất.
 

Tác giả bài viết: Thanh Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây