Nâng cao trách nhiệm, hướng về cơ sở, vì lợi ích thiết thân của công nhân lao động

Thứ tư - 03/05/2017 02:35 846 0
Nhân dịp hưởng ứng “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2017, Phóng viên chuyên mục Công đoàn Báo Quảng Trị đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Mai Thức - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về tình hình hoạt động “Tháng Công nhân” của CNVCLĐ Quảng Trị trong những năm qua và định hướng triển khai hoạt động “Tháng Công nhân”, và “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” năm 2017.
Công nhân lao động Quảng Trị tại lễ phát động "Tháng Công nhân" năm 2016
Công nhân lao động Quảng Trị tại lễ phát động "Tháng Công nhân" năm 2016
- Thưa đồng chí! Đề nghị đồng chí đánh giá một số nét về phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động “Tháng Công nhân” của tỉnh trong những năm qua?
- Trong những năm qua, kinh tế thế giới diễn biến bất lợi, kinh tế đất nước suy giảm, đã tác động không tốt đến sự phát triển của tỉnh. Nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, đời sống của một bộ phận người lao động (NLĐ) gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, với sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, các cấp, ngành và nhân dân toàn tỉnh, kinh tế của tỉnh vẫn giữ được mức tăng trưởng khá, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo thế và lực cho sự phát triển cho những năm tiếp theo.
Trong những thành quả chung đó, có sự đóng góp rất lớn của tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ toàn tỉnh. CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XII. Tổ chức Công đoàn ngày càng đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống cho CNVCLĐ. Công đoàn đã làm tốt vai trò kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, chế độ chính sách; giải quyết những vướng mắc từ cơ sở, đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ. Các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, trợ giúp pháp lý, đào tạo nghề, vận động xây dựng mái ấm công đoàn... được công đoàn tiến hành thường xuyên, mang lại hiệu quả tích cực. Việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp có nhiều kết quả tích cực. Tổ chức công đoàn đã chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng phát triển của tỉnh.
Năm 2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Thông báo số 77-TB/TW, về việc lấy tháng 5 hàng năm là “Tháng Công nhân” nhằm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền trong việc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Qua 5 năm triển khai, chương trình và nội dung hoạt động “Tháng Công nhân” của tỉnh Quảng Trị ngày càng được hoàn thiện hơn, đã tập trung vào mục đích tăng cường sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành và toàn xã hội để xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW và Nghị quyết 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức Công đoàn Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”. Nhiều chương trình hoạt động đã được các cấp công đoàn tổ chức, thực sự đem lại hiệu quả thiết thực cho NLĐ như: chăm lo đời sống cho NLĐ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật lao động và công đoàn cho NLĐ; vận động phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo chia sẻ khó khăn với những công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà ở "Mái ấm Công đoàn"… Ngoài ra, tổ chức Công đoàn đã tích cực, chung tay, đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn,  phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNLĐ, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, ‘‘Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động’’. Từ hiệu quả của phong trào thi đua đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động, duy trì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
- Để thực hiện có hiệu quả hoạt động “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2017, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp, các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh những nội dung trọng tâm gì?
-Nhân “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2017, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp, các đơn vị, doanh nghiệp trong toàn tỉnh tập trung làm tốt những nội dung sau:
Trong thực hiện các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội của điạ phương và kế hoạch phát triển của doanh nghiệp phải gắn liền với sự nghiệp xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân, lao động; quan tâm đến lợi ích thiết thực của người lao động như thực hiện chính sách tiền lương, BHXH, BHYT; nhà ở cho người lao động, các điều kiện về sinh hoạt văn hoá, thể dục thể thao… dù khó khăn đến mấy cũng đáp ứng được mức tối thiểu cho người lao động; không vì những khó khăn của địa phương, doanh nghiệp mà bỏ qua những lợi ích thiết yếu của NLĐ, coi đó là động lực quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp và đơn vị. Các cấp chính quyền cần chủ động triển khai thực hiện tốt Luật ATVSLĐ, tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng lao động, NLĐ và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; hỗ trợ các giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động. Tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát bảo hộ lao động, ATVSLĐ ở các doanh nghiệp.
Các cấp công đoàn tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền các cấp để tổ chức các hoạt động thiết thực trong “Tháng Công nhân”, trọng tâm là triển khai các giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; đảm bảo điều kiện làm việc và an toàn lao động; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, CNVCLĐ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện, tổ chức xây dựng nhà ở “Mái ấm công đoàn”, thăm hỏi động viên CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho NLĐ. Phối hợp chặt chẽ với chủ doanh nghiệp đẩy mạnh việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Phát động mạnh mẽ  các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua  “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, cùng với chính quyền, doanh nghiệp tăng cường công tác huấn luyện, tuyên truyền về ATVSLĐ.
Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình, quan tâm đến CNLĐ như: Thực hiện tốt các quy định pháp luật về lao động, công đoàn, BHXH, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho NLĐ, chủ động đối thoại định kỳ, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, chăm lo đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ; ở các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể cần quan tâm đến chất lượng bữa ăn hàng ngày cho công nhân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm… Đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về ATVSLĐ. Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc; đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ. Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các quy định, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động bảo đảm ATVSLĐ; chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; thực hiện đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ.
Thủ trưởng các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đề cao hơn nữa trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác ATVSLĐ, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác ATVSLĐ trong các doanh nghiệp các cơ sở sản xuất kinh doanh để có biện pháp xử lý nhằm ngăn chặn kịp thời những sai phạm, giảm thiểu tai nạn đáng kể có thể sảy ra đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất. Cần gắn chặt công tác ATVSLĐ và “Tháng Công nhân” với những cuộc vận động lớn, những phong trào lớn mà cấp ủy Đảng các cấp đang phát động; nâng cao kiến thức và kỹ năng cho NLĐ, lựa chọn những gương mặt tiêu biểu, xuất sắc để kịp thời khen thưởng, biểu dương.
Đối với CNVC,LĐ, cần tích cực tham gia hiệu quả các hoạt động “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về ATVSLĐ” năm 2017; gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp; nghiêm chỉnh chấp hành các các quy định pháp luật, nội quy, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Phấn đấu không ngừng học tập, nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện phẩm chất đạo đức, rèn luyện tác phong công nghiệp của giai cấp công nhân, nâng cao ý thức được trách nhiệm cá nhân; lao động có kỷ luật, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học tiên tiến trong lao động sản xuất góp phần nâng cao  năng suất, chất lượng và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.
- Nhân “Tháng Công nhân” 2017, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí có nhắn gửi gì đến các cấp công đoàn, CNVCLĐ trong tỉnh?
-Trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước và của tỉnh Quảng Trị do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn, thậm chí phải tạm dừng và ngừng sản xuất, đã tác động trực tiếp đến việc làm, đời sống và các lợi ích chính đáng khác của NLĐ. Vì vậy, trong thời gian tới, tôi mong các cấp công đoàn trong toàn tỉnh nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, sáng tạo, thiết thực với phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích thiết thân của người lao động mà hành động. Cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động, chia sẻ khó khăn chung tay cùng với doanh nghiệp ra sức lao động sản xuất, vì sự ổn định và sự phát triển bền vững tỉnh Quảng Trị.
- Xin cảm ơn đồng chí!

Tác giả bài viết: Hà Nhi (thực hiện)

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây