Đổi mới, sáng tạo hoạt động công đoàn để tập hợp thu hút đoàn viên, người lao động

Thứ năm - 23/12/2021 21:24 1.968 0
                                                                                                                                                NGUYỄN ĐĂNG BẢO
   PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC LĐLĐ TỈNH QUẢNG TRỊ
 
Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động trực tiếp đến tình hình kinh tế-xã hội, hoạt động các doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, một số doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất, giải thể; khu vực sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế … ảnh hưởng trong mọi tổ chức hoạt động, đã tác động tiêu cực đến tình hình đời sống, việc làm của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn theo đó cũng bị tác động trong thực hiện các chương trình, nhiệm vụ đã đề ra. Với tinh thần tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động để thích ứng tình hình mới; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động bị tác động bởi đại dịch Covid-19 là nhiệm vụ hàng đầu, xuyên suốt gắn với việc triển khai thực hiện chương trình công tác đã đặt ra.
anh 1
LĐLĐ tỉnh phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thương lượng, ký kết TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp chế biến, kinh doanh,
xuất nhập khẩu gỗ trên địa bàn tỉnh

Xác định chủ đề hoạt động năm 2021 là “Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở”, các cấp công đoàn đã bám sát kế hoạch thực hiện chủ đề của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đề ra; tập trung hỗ trợ, đào tạo, huấn luyện cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) để nâng cao năng lực đại diện cho người lao động, xác định CĐCS vững mạnh chính là nhân tố quyết định cho việc tập hợp, thu hút người lao động gia nhập và tham gia tích cực hoạt động công đoàn. Qua một năm thực hiện chủ đề, đến nay, hầu hết cán bộ CĐCS đều được huấn luyện những nội dung cơ bản trong tổ chức và hoạt động công đoàn tại cơ sở; kỹ năng thương lượng, đàm phán trong ký kết thoả ước lao động tập thể (TULĐTT) được nâng cao; năng lực đại diện cho CNVCLĐ trong thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị được thể hiện tích cực, rõ nét. Nhiều diễn đàn trao đổi kinh nghiệm hoạt động các chuyên đề được tổ chức từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở đã mang lại những kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn, xem đây là những hình thức đào tạo, tập huấn mới cho cán bộ công đoàn để đáp ứng tình hình thực tiễn. Những hoạt động để thực hiện chủ đề của năm đã gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đề ra để thực hiện các chỉ tiêu cam kết của Ban Thường vụ LĐLĐ đối với Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng như Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị.

Chương trình “Tết Sum vầy-Kết nối yêu thương” tiếp tục được lan toả trong đời sống xã hội, thu hút được sự hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp, là điểm nhấn hoạt động trong năm để thu hút đoàn viên, người lao động gắn bó với tổ chức công đoàn  mỗi khi Tết đến, Xuân về. Gần 30.000 suất quà trị giá gần 14 tỷ đồng của các cấp công đoàn để hỗ trợ thăm hỏi đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” của LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ cho 31 gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trị giá 1,8 tỷ đồng. 5 công trình phúc lợi  cho đoàn viên, CNVCLĐ vùng khó trị giá 750 triệu đồng đã hoàn thành trong năm. Chương trình ký kết phúc lợi cho đoàn viên giữa LĐLĐ tỉnh và 05 doanh nghiệp được phát huy hiệu quả tích cực, đem lại những lợi ích thiết thực cho đoàn viên khi gia nhập tổ chức Công đoàn.

Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐLT) nhóm doanh nghiệp lần đầu tiên được LĐLĐ tỉnh phối hợp với hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh triển khai đã có hiệu ứng tích cực đến các doanh nghiệp và người lao động trong việc cam kết thực hiện tốt hơn chính sách cho người lao đông và ổn định quan hệ lao động hài hoà tại doanh nghiệp. Các phong trào thi đua trong điều kiện có nhiều khó khăn của đại dịch Covid-19 đã được LĐLĐ tỉnh triển khai có hiệu quả với sự hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp và CNVCLĐ; 803 sáng kiến đăng ký tham gia hưởng ứng phong trào thi đua “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” của Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động; 6 Bằng Lao động Sáng tạo được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng thưởng cho CNVCLĐ tỉnh tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh tổ chức; 10 Bằng khen của UBND tỉnh tặng cho các doanh nghiệp thực hiện tốt TƯLĐTT do LĐLĐ tỉnh đề nghị; 45 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dich covid-19 được LĐLĐ tỉnh tăng Bằng khen và đè nghị cấp trên khen thưởng; giải thưởng “Doanh nghiệp Vì người lao động” được UBND tỉnh đồng ý triển khai; gần 100 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được các cấp khen thưởng trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam …

Cuộc vận động ủng hộ, đóng góp Quỹ phòng chống dịch covid-19 được các cấp công đoàn và CNVCLĐ tham gia tích cực, hơn 7,2 tỷ đồng và 16 tấn hàng hóa được CNVCLĐ đóng góp, ủng hộ. Chính sách hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam đối với đoàn viên, người lao động bị tác động bởi dịch bệnh được LĐLĐ tỉnh triển khai kịp thời; 208 trường hợp là đoàn viên, người lao động bị nhiễm Covid-19 hoặc thực hiện cách ly y tế được LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 180,5 triệu đồng, 55 trường hợp lao động từ miền Nam trở về được hỗ trợ 40,5 triệu đồng. Kịp thời khảo sát  nhu cầu việc làm của người lao động từ các tỉnh phía Nam trở về, phối hợp giới thiệu việc làm cho hơn 300 CNLĐ…
anh 3
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao quà hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng thông tin, giúp cho CNVCLĐ hiểu đầy đủ, đúng đắn các chính sách pháp luật được chú trọng. Năm 2021, các cấp công đoàn tổ chức 36 lớp tuyên truyền về Bộ luật Lao động 2019 cho 3.457 lượt cán bộ công đoàn; cấp CĐCS tổ chức được 511 đợt tuyên truyền, thu hút khoảng 18.729 lượt CNVCLĐ tham gia. Các cấp công đoàn đã tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; tuyên truyền sâu rộng công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, vận động CNVCLĐ làm lực lượng nòng cốt trong công tác bấu cử. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW của Bộ Chính trị về “ Đối mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ và của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng về Công đoàn trong tình hình mới.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được xem là nhiệm vụ trọng yếu, được LĐLĐ tỉnh đầu tư nhiều nguồn lực để thực hiện. Năm 2021, thành lập mới được 21 CĐCS,  phát triển 2.273 đoàn viên; giới thiệu được 1.059 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp; triển khai tổng kết Đề án 399/ĐA-TU của Ban Thường Tỉnh uỷ về “ Phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức chính trị-xã hội trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước” để tiếp tục đề nghị Tỉnh uỷ tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án gắn với công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong giai đoạn tiếp theo. Tích cực hỗ trợ cán bộ CĐCS về thực hiện QCDC cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hầu hết đơn vị HCSN tổ chức được hội nghị CBCC; doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động đạt 95%; 140 doanh nghiệp (có tổ chức công đoàn) ký kết TƯLĐTT; 22 đơn vị tăng giá trị bữa ăn ca trên 15.000 đồng. Công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW  được thực hiện gắn với các hoạt động của tổ chức công đoàn về tham gia xây Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Hoạt động Nữ công được đẩy mạnh trong đợt thi đua chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp; phong trào “Nuôi heo đất”, mô hình “Quỹ tiết kiệm quay vòng” trong nữ CNVCLĐ có ý nghĩa thiết thực. Hoạt động kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn được nâng cao chất lượng để tăng cường kỹ cương, kỷ luật về công tác tài chính công đoàn, chấp hành Điều lệ Công đoàn;  đôn đốc, hướng dẫn các chương trình công tác các cấp công đoàn đề ra.

Bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao, với tinh thần tiếp tục đổi mới sáng tạo trong tổ chức và hoạt động công đoàn, không vì dịch bệnh mà cắt giảm các chương trình kế hoạch đã đề ra, các hoạt động phải hướng đến lợi ích người lao động; năm 2021, các cấp công đoàn Quảng Trị đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đề ra; thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều hoạt động có hiệu ứng thiết thực để người lao động nhận diện rõ hơn về vai trò của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn các cấp đã hình thành được những nếp nghĩ mới trong tổ chức hoạt động để triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Đảng về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Với những thành tích và kết quả hoạt động trong năm 2021, Công đoàn Quảng Trị được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây