UBND tỉnh: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, phát động phong trào thi đua năm 2017

Chủ nhật - 19/02/2017 19:36 1.284 0
Ngày 17/2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐ,KT) năm 2016 và phát động phong trào TĐ năm 2017. Các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐ,KT tỉnh; Hoàng Đức Thắng- UVTVTU, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Dũng- UVTVTU, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; bí thư, chủ tịch các huyện, thị, thành phố; đại diện lãnh đạo phòng nội vụ, trưởng khối các khối TĐ, các tập thể, cá nhân được trao thưởng… đến dự.
Đồng chí Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (thứ tư, bên trái qua) nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh (ảnh Thành Dũng)
Đồng chí Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (thứ tư, bên trái qua) nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh (ảnh Thành Dũng)
Năm 2016, công tác TĐ,KT có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều phong trào TĐ được phát động và từng bước được đổi mới, đi vào chiều sâu của cuộc sống. Các phong trào TĐ trên các lĩnh vực đã gặt hái được nhiều kết quả tốt như phong trào TĐ “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào TĐ “Dân vận khéo”, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất , kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Phong trào TĐ “ Làm theo lời Bác, ra sức rèn đức, luyện tài, lập công xuất sắc”… góp phần cùng đảng bộ và nhân dân Quảng Trị vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của địa phương.
Công tác khen thưởng đã quan tâm nhiều hơn đến người trực tiếp lao động sản xuất, các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp tư nhân; chú trọng đến các tập thể, cá nhân đạt được thành tích trong điều kiện khó khăn, ở vùng sâu, xa, biên giới, hải đảo. Đã xây dựng được các tiêu chí cụ thể, phù hợp với đặc điểm và yêu cầu nhiệm vụ của từng ngành, địa phương, đơn vị; nhiều tiêu chí được lượng hóa để chấm điểm, đảm bảo công bằng, xét chọn chính xác, công khai, dân chủ, khách quan. Ngoài việc khen thưởng thường xuyên, còn quan tâm đến khen thưởng đột xuất, kịp thời động viên, khích lệ các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, hành động dũng cảm trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, đấu tranh truy quét tội phạm. Việc xét khen thưởng đã gắn chặt chẽ với các phong trào TĐ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, chỉ tiêu TĐ đã được đăng ký. Công tác khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng theo quy chế giải thưởng Bùi Dục Tài, khen thưởng cho các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong việc nộp ngân sách nhà nước luôn được quan tâm và triển khai thường xuyên. Việc tổ chức trao tặng, truy tặng, đón nhận các danh hiệu TĐ, hình thức khen thưởng được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, đúng quy định, kịp thời động viên, khích lệ được dư luận xã hội đồng tình. Các nhân tố mới, mô hình mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt được phổ biến, tuyên truyền nêu gương rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân rộng. Tiếp tục giải quyết tồn đọng khen thưởng thành tích kháng chiến…
Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào TĐ năm 2017 với mục tiêu là“ Quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2017” và phát động đợt TĐ cao điểm chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn 7/4 (1907-2017), 45 năm giải phóng Quảng Trị 1/5 (1972- 2017), kỷ niệm 70 năm ngày Thương Binh- Liệt sĩ 27/7 (1947- 2017). Theo đó, các cấp, ngành trong tỉnh tổ chức đợt TĐ cao điểm với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, TĐ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, 45 năm giải phóng Quảng Trị (từ ngày 21/2 đến 30/4/2017)”. Phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền cùng Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể và nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng mạnh mẽ và tiếp tục tổ chức phát động các phong trào TĐ yêu nước một cách sâu rộng, đều khắp với nội dung, chỉ tiêu, biện pháp phù hợp với từng đơn vị, địa phương. Đổi mới công tác TĐ,KT theo tinh thần Chỉ thị số 34 năm 2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 18 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động TĐ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội kế hoạch 5 năm 2016- 2020 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác TĐ,KT. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển sản xuất- kinh doanh gắn với thực hiện tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2017 cao hơn năm 2016; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực của xã hội, phát huy nội lực của mọi người, mọi nhà, mọi địa phương, đơn vị, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược và các dự án động lực vào Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng Khu kinh tế Đông Nam. Ưu tiên lựa chọn tổ chức thực hiện một số việc cụ thể, phấn đấu khởi công từ 1- 2 công trình tại Khu kinh tế Đông Nam. Đẩy mạnh chương trình giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Tiếp tục thực hiện có chất lượng và hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên bám sát cơ sở để phát hiện và tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn về sự cố ô nhiễm môi trường biển nhằm phát huy tối đa công suất của các cơ sở sản xuất, đánh bắt thủy hải sản hiện có, đẩy mạnh phát triển CN- TTCN, ngành nghề ở nông thôn, nhất là ngành nghề, làng nghề truyền thống, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, thương hiệu các sản phẩm có lợi thế của tỉnh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Toàn dân đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cùng nhiều nội dung TĐ quan trọng khác góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu hưởng ứng phong trào TĐ năm 2017 với 6 nội dung trên tinh thần “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo sức mạnh tổng hợp, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 5 năm 2016- 2020 và cam kết cùng nhau tổ chức đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các phong trào TĐ yêu nước trong năm 2017.
 Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh vinh dự được Chủ tịch 
UBND tỉnh tặng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2016.

Tác giả bài viết: Nguyễn Vinh (Báo QT)

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây