Công đoàn chủ động triển khai xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Thứ ba - 28/02/2023 20:13 450 0
Trong những năm qua, với sự tham gia tích cực của các cấp công đoàn, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung và phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” nói riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, xây dựng nếp sống, môi trường làm việc văn minh, văn hóa, an toàn trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
114d2061859t4772l9 nang cao doi song va
Đẩy mạnh phong trào luyện tập, thi đấu thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của CBCCVC,NLĐ là một trong các tiêu chí đánh giá cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Từ năm 2022, tổ chức công đoàn đảm nhận vai trò chủ động, trực tiếp hướng dẫn, triển khai thực hiện phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” theo Hướng dẫn số 58/HD-TLĐ, ngày 10/5/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về thực hiện Quyết định số 2214/ QĐ-TTg, ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026.

Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 1/12/2022 của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Hướng dẫn số 72-HD/LĐLĐ ngày 28/12/2022 về triển khai thực hiện xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026 của LĐLĐ tỉnh Quảng Trị.

Điểm mới trong thực hiện phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” lần này là do LĐLĐ tỉnh trực tiếp chỉ đạo triển khai và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ký công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2 năm và 5 năm.

Các tiêu chí đã có nhiều thay đổi so với trước đây, trong đó tập trung nhiều vào việc xây dựng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ), đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm

Chú trọng về văn hóa và kỹ năng ứng xử văn minh, tác phong, nền nếp làm việc; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật tại nơi làm việc, nhất là pháp luật lao động, pháp luật về CBCCVC, các quy định, chuẩn mực về văn hóa công sở, văn hóa công vụ; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cá nhân tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong cộng đồng xã hội.

Mục tiêu phấn đấu: đối với vùng đồng bằng đạt 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; đối với vùng miền núi, biên giới, hải đảo phấn đấu đạt 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Để đạt được mục tiêu trên, ngay từ đầu năm 2023, công đoàn cơ sở cần chủ động phối hợp tốt với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp tổ chức phát động, đăng ký xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” dựa trên 4 nhóm tiêu chí. Đối với cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa: hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở; quan tâm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của CBCCVC, NLĐ; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đối với doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện các tiêu chí hằng năm đạt từ 85 điểm trở lên sẽ được công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2 năm và 5 năm.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, để tiếp tục đưa phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh đạt chất lượng, hiệu quả và đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên, CBCCVC, NLĐ, các cấp công đoàn cần phát huy vai trò trách nhiệm, tính chủ động trong triển khai để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, CBCCVC, NLĐ hưởng ứng, triển khai thực hiện các tiêu chí về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tổ chức phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với các phong trào, nội dung tiêu chí về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Thời gian tới, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo LĐLĐ cấp huyện, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc đăng ký, triển khai thực hiện phong trào ở cơ sở; kịp thời động viên, khuyến khích, biểu dương và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả của công đoàn trong triển khai thực hiện phong trào.

Tin tưởng rằng, với vai trò mới cùng với sự chủ động của các cấp công đoàn, sự phối hợp tích cực của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp, phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp công đoàn, góp phần nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho đoàn viên, CBCCVC, NLĐ, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, văn minh, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất, kinh doanh đề ra.

 

Tác giả bài viết: Tuấn Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây