Công đoàn Thành phố Đông Hà: Đổi mới phương thức hoạt động, tích cực chăm lo đoàn viên, người lao động

Thứ năm - 25/05/2023 20:02 1.119 0
Đại hội Công đoàn Thành phố Đông Hà lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh giá kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở cho hoạt động công đoàn Thành phố trong những năm tới phát triển. Trước thềm đại hội, đồng chí Hoàng Kim Hà – Thành ủy viên, Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố đã có những chia sẻ về kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua và nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.
PV: Thưa đồng chí, có thể khẳng định, hoạt động của các cấp Công đoàn Thành phố ngày càng thiết thực, hiệu quả và tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi là chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Xin đồng chí cho biết rõ hơn về những kết quả mà các cấp Công đoàn thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 -2023?

Đồng chí Hoàng Kim Hà: LĐLĐ Thành phố hiện có 134 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc với tổng số 5.017 đoàn viên (trong đó có 65 CĐCS cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; 07 CĐCS doanh nghiệp nhà nước; 62 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước). Nhiệm kỳ 2018-2023 vừa qua, các cấp Công đoàn Thành phố luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, của Thành ủy Đông Hà, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, cùng với sự nỗ lực phấn đấu, nhiệt tình, tâm huyết của cán bộ, đoàn viên công đoàn nên các phong trào và hoạt động công đoàn thành phố Đông Hà thực hiện đều đạt và vượt các chỉ tiêu do Nghị quyết đại hội công đoàn VIII đề ra. 

Trong đó, nổi bật là các cấp công đoàn Thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, lấy quyền lợi của người lao động làm trọng tâm hoạt động; kịp thời đề xuất, thương lượng, đối thoại, tham gia với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giải quyết những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ và người sử dụng lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở vượt chỉ tiêu cả về số lượng và chất lượng. Các cấp công đoàn thường xuyên phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, từ nguồn xã hội hóa và kinh phí công đoàn đã trao 768 suất quà, trị giá hơn 700 triệu đồng cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, sửa chữa và xây dựng mới 16 "Mái ấm công đoàn" cho 16 đoàn viên khó khăn về nhà ở với số tiền hơn 600 triệu đồng; hướng dẫn đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 làm hồ sơ theo Nghị quyết 68/NQ-CP, theo đó đã có 226 đoàn viên, NLĐ được hỗ trợ với số tiền 977.060.000đ. Tích cực vận động hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chăm lo cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với  số tiền gần 1 tỷ đồng. Ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho gia đình thường binh liệt sỹ, gia đình chính sách với số tiền trên 94 triệu đồng; Ủng hộ xây dựng phòng ở công vụ cho giáo viên vùng khó với số tiền hơn 136 triệu đồng.

 
tet sum vay cua dha 4

Bên cạnh đó, LĐLĐ Thành phố cũng triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước trong từng cơ quan, đơn vị, động viên đoàn viên hăng say lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. 5 năm qua, đã có 712 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, giải pháp được áp dụng vào thực tiễn, làm lợi hàng trăm triệu đồng. 

PV: Thưa đồng chí, trong nhiệm kỳ 2018-2023, LĐLĐ thành phố đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu thực hiện nghị quyết Đại hội VIII, nổi bật là làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực doanh nghiệp. Xin đồng chí cho biết những giải pháp chủ yếu của LĐLĐ thành phố đã triển khai để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu này?

Đồng chí Hoàng Kim Hà: Trên cơ sở kế hoạch thực hiện đề án 399 của Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Thành ủy và chương trình hành động của LĐLĐ tỉnh Quảng Trị. Hàng năm, LĐLĐ thành phố đã xây dựng kế hoạch, tham mưu cấp ủy cùng cấp chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với công đoàn tổ chức kiểm tra, giám sát, rà soát nắm tình hình lao động, doanh nghiệp trên địa bàn để tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; chủ động gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với người sử dụng lao động về vai trò, tầm quan trọng của tổ chức công đoàn trong việc vận động NLĐ tích cực trong lao động, sản xuất, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp. Quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS. Trong 5 năm, đã khảo sát được 239 lượt doanh nghiệp để vận động kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS. Đã phát triển được 1.748 đoàn viên (đạt 174,8% so với chỉ tiêu đề ra), thành lập được 24 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước. 

PV: Phát huy những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ tới, hoạt động Công đoàn của thành phố Đông Hà tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Hoàng Kim Hà: Nhiệm kỳ 2023 - 2028, các cấp công đoàn Thành phố đặt mục tiêu phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân; tập trung tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật lao động; tích cực tham gia có hiệu quả với chính quyền, cơ quan chuyên môn trong việc thực hiện các biện pháp chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. 

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, LĐLĐ Thành phố đề ra 2 khâu đột phá. Đó là: tập hợp phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên người lao động, trọng tâm là đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các cấp Công đoàn thành phố tập trung nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và tích cực chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ. Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội và phối hợp giải quyết tốt các chế độ chính sách cho đoàn viên, CNVCLĐ. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và NLĐ. Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội Thành phố. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; đa dạng cách thức phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, chú trọng phát huy vai trò công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc hướng dẫn, hỗ trợ NLĐ tự nguyện tổ chức vận động thành lập CĐCS theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và của pháp luật… nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ của các cấp công đoàn Thành phố trong thời gian tới.

Xin cảm ơn đồng chí!

Tác giả bài viết: Anh Nhi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây