Lan toả phong trào thi đua yêu nước trong các cấp công đoàn và CNVCLĐ

Thứ năm - 25/07/2019 08:16 2.894 0
Năm 2019 là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 cũng là năm kỉ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị và 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Quán triệt đường lối đổi mới của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, hưởng ứng phát động thi đua của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN tỉnh và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác khen thưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
ht 4 1
Các Công đoàn ngành, Công đoàn đoàn Viên chức tỉnh ký cam kết với Thường trực LĐLĐ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm 2019
Đặc biệt, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) một cách thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của từng địa phương, từng đơn vị cơ sở, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh. Các phong trào thi đua được triển khai đồng bộ thông qua các văn bản chỉ đạo, điều hành của BTV LĐLĐ tỉnh như: Chương trình số 05/CTr-BCH ngày 23/01/2019 về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2018-2013; Kế hoạch số 22/KH-LĐLĐ ngày 04/4/2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh để triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”… Việc tổ chức phát động phong trào cũng được nghiên cứu đổi mới theo hướng rõ việc, rõ nhiệm vụ và gắn trách nhiệm của người đứng đầu. Ngay từ đầu năm, đã tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019 giữa Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh với các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh với những chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tập trung tổ chức thực hiện. Tại Lễ phát động Tháng Công nhân-Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 (ngày 21/4/2019), Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị và 90 năm  ngày thành lập Công đoàn Việt Nam trong đó tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trên tất cả mọi lĩnh vực, ngành nghề, địa phương, đối tượng.
Hưởng ứng phát động của LĐLĐ tỉnh, 100% các LĐLĐ cấp huyện, công đoàn ngành tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với nhiều nội dung hoạt động thiết thực, trọng tâm là: Thực hiện công trình, phần việc chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng nhà ở Mái ấm công đoàn trong toàn tỉnh, xây dựng các thiết chế văn hoá, nhà ở công vụ phục vụ đoàn viên CNVCLĐ; tặng sổ tiết kiệm cho đoàn viên đặc biệt khó khăn... Hiện đã có 14/14 LĐLĐ huyện, thị xã, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh khởi công xây dựng, đầu tư thực hiện 14 công trình, sản phẩm chào mừng với tổng kinh phí thực hiện 1,9 tỷ đồng.
Việc cụ thể hoá phong trào thi đua theo đặc thù nhóm ngành nghề cũng được nghiên cứu triển khai đồng bộ. Đối với khối cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập, tham mưu, phục vụ, các cấp công đoàn đã phát động phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, động viên cán bộ công chức, viên chức, lao động phát huy dân chủ, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu và tinh thần phục vụ, tham gia giám sát và phản biện xã hội; xây dựng công sở văn minh, văn hóa, an toàn, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, kiên định phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ” gắn với thực hiện chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. 
Phong trào “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn” với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời thi đua thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, xây dựng tác phong công nghiệp và ý thức tuân thủ pháp luật của người sử dụng lao động và người lao động được đồng loạt triển khai trong các CĐCS khối khối sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Các cấp công đoàn đồng hành, phối hợp với chuyên môn tổ chức phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm và cả năm 2019 của từng đơn vị, doanh nghiệp.
Riêng đối với hoạt động công đoàn tập trung triển khai, tổ chức thực hiện phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn”, nhằm động viên đội ngũ cán bộ, đoàn viên phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các cấp, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Thi đua thực hiện các công trình, sản phẩm, việc làm có ý nghĩa chào mừng; Tăng cường tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, phấn đấu “mỗi CĐCS, một lợi ích đoàn viên”. Tập trung nâng cao chất lượng và thực hiện hiệu quả TULĐTT trong khu vực doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho đoàn viên và NLĐ. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chú trọng việc bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
ht 4 2
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao Cờ thi đua cho các tập thể dẫn đầu trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.
Từ việc phát động, triển khai của các cấp công đoàn trong toàn tỉnh, các CĐCS và đoàn viên, CNVCLĐ đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Nổi bật là phong trào “Lao động sáng tạo”. Tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ 8 (2018-2019)  đã có 64 đề tài của CNVCLĐ đăng ký tham gia. Đây là những đề tài đã được nghiên cứu và hiện đang được ứng dụng thực tiễn trên các lĩnh vực như y tế, giáo dục, nông nghiệp, giao thông, điện tử viễn thông, khoa học công nghệ,  kỹ thuật…Tuỳ theo đặc thù ngành nghề, địa phương đã có các hoạt động hết sức cụ thể và được vận dụng sáng tạo, linh hoạt. Có thể kể đến phong trào thi đua  đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh của CĐN Y tế gắn với xây dựng lề lối, tác phong làm việc, thực hiện tốt quy tắc ứng xử và chế độ giao tiếp khi tiếp xúc với người bệnh;phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn. Các CĐCS thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh với việc cải cách hành  chính, nghiên cứu khoa học  gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “ trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” và tham mưu khởi công, hoàn thành các dự án lớn chào mừng 30 năm lập lại tỉnh. Công đoàn ngành giáo dục với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, tư vấn tâm lí cho học sinh; tăng cường an ninh, an toàn trường học, ứng xử văn hóa học đường và xây dựng môi trường giáo dục nhà trường lành mạnh, dân chủ, kỉ cương. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của GD&ĐT, chuyển từ dạy học chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Hay như LĐLĐ các huyện, thị xã   đã thành lập và duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động và nhân rộng mô hình CLB chuyển giao KHKT nông nghiệp, đồng hành cùng bà con nông dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT trong sản xuất nông nghiệp và 100% đơn vị hưởng ứng phong trào xây dựng cơ quan đơn vị kiểu mẫu.
Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” cũng được đẩy mạnh, từ đó góp phần trực tiếp thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp…Nhiều sáng kiến của CNLĐ đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị, giúp doanh nghiệp tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, hạ giá thành và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Các CĐCS đã có cách làm mới nhằm khuyến khích động viên đoàn viên CNVCLĐ tham gia, đồng thời hỗ trợ họ khi thực hiện ý tưởng cả về thời gian, kinh phí và huy động thêm nhân lực. Nổi bật có đoàn viên CNLĐ thuộc CĐ điện lực với 15 đề tài , CĐ Giáo dục tỉnh với 18 đề tài, CĐN Y tế với 6 đề tài, CĐ Viên chức tỉnh với 12 đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng trong quản lý điều hành, giảng dạy thuộc lĩnh vực; CNLĐ tại các doanh nghiệp với  28 sáng kiến cải tiến kỹ thuật…
Trong hoạt động công đoàn, chỉ  riêng trong “Tháng Công nhân”, LĐLĐ tỉnh tặng 45 nhà ở Mái ấm công đoàn cho CNVCLĐ khó khăn về nhà ở trị giá 1,8 tỷ đồng; 38 suất quà trị giá 38 triệu đồng cho CNVCLĐ khó khăn, hỗ trợ 01 góc tuyên truyền bảo hộ lao động, tư vấn pháp luật cho Công ty TNHH Dệt may VTJ Toms trị giá 30 triệu đồng; phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức gian hàng giảm giá, ưu đãi cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động … cấp huyện, ngành và cơ sở tặng 2.127 suất quà trị giá 750 triệu đồng cho công nhân lao động bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn. Hầu hết công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động như: giao lưu văn nghệ, thể thao; tổ chức “ngày hội công nhân”, “ngày hội tư vấn pháp luật”…. Từ công đoàn tỉnh đến cơ sở tổ chức 461 hoạt động văn nghệ thể thao thu hút 12.925 đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
 Có thể khẳng định, phong trào thi đua trong thời gian qua đã khơi dậy được tiềm năng, trí tuệ của CNVCLĐ trong các ngành, nghề, các lĩnh vực tham gia, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phong trào thi đua yêu nước. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương lao động cần cù sáng tạo. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 14/14 LĐLĐ huyện, thị xã, Công đoàn ngành biểu dương tôn vinh 493 CNVCLĐ và cán bộ công đoàn tiêu biểu; UBND tỉnh  trao Giải thưởng CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2014-2019 cho 30 cá nhân và biểu dương 30 Chủ tịch CĐCS.
Bằng các phong trào thi đua yêu nước được tỉnh phát động rộng khắp, sát với thực tiễn nhiệm vụ chính trị; bằng sự nỗ lực phấn đấu và cống hiến với tinh thần nhiệt huyết và sáng tạo của CNVCLĐ,  tin tưởng rằng mỗi phong trào, mỗi việc làm sẽ tiếp tục tạo sức lan tỏa và nhận được hưởng ứng, tham gia tích cực của các cấp công đoàn và CNVCLĐ sẽ tạo động lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ KT-XH năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hoài Lê - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây