Bước đột phá trong phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở

Thứ ba - 30/07/2019 20:37 1.521 0
Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, những năm qua các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với thực tiễn của đơn vị, địa phương. Nhờ vậy, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS luôn hoàn thành, vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng và hoạt động của tổ chức công đoàn không ngừng được củng cố, nâng cao, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
anh suong dvcd 1 1
Nhiều doanh nghiệp chú trọng thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên công đoàn
Đông Hà là một trong số địa phương được đánh giá đi đầu thực hiện công tác phát triển và thành lập CĐCS. Nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề “Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở” của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và LĐLĐ tỉnh, thời gian qua, LĐLĐ thành phố Đông Hà đã tiến hành khảo sát tình hình công nhân lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp; tích cực tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; vận dụng các nghị quyết, chủ trương của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố vào thực tiễn hoạt động của công đoàn ở địa phương; thường xuyên bám sát cơ sở, kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc giúp các đơn vị, doanh nghiệp nhận thức sâu sắc hơn vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn đối với hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp mình, tự nguyện đứng ra thành lập các tổ chức CĐCS, hình thành nên tổ chức chính trị, xã hội quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động.
 
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đông Hà Nguyễn Thị Hoài Như, cho biết: “Với phương châm: “Chủ động, kiên trì, linh hoạt, hiệu quả”, công tác phát triển đoàn viên công đoàn và thành lập CĐCS ở thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng, số lượng đoàn viên và CĐCS tăng qua các năm. Nếu như cuối năm 2013, toàn thành phố có 86 CĐCS/3.071 đoàn viên thì đến nay tăng lên 132 CĐCS/4.241 đoàn viên. Riêng trong năm 2018, LĐLĐ thành phố vận động thành lập được 11 CĐCS đạt 122% kế hoạch, kết nạp mới 576 đoàn viên đạt 230,4% kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm 2019, LĐLĐ đã vận động thành lập 4 CĐCS, kết nạp 150 đoàn viên mới; các CĐCS đã giới thiệu 60 đoàn viên ưu tú đi bồi dưỡng đối tượng Đảng và đã có 19 đồng chí được kết nạp vào Đảng, trong đó có 5 đảng viên ở các đơn vị doanh nghiệp. Bên cạnh việc tập trung chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, LĐLĐ thành phố còn chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động để không ngừng xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh”.
 
Để công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS trong tỉnh đạt kết quả cao, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018 gắn công tác phát triển đoàn viên với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở. Thành lập ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cấp tỉnh. Phân công trách nhiệm cho các thành viên trong ban chỉ đạo, cán bộ công đoàn chuyên trách phụ trách chuyên sâu làm công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Chỉ đạo các cấp công đoàn tiến hành khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn. Tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong đợt triển khai hoạt động “Tháng Công nhân” và dịp kỉ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Tổ chức xếp loại thi đua hằng năm của các cấp công đoàn gắn với kết quả phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo chỉ tiêu được giao, xem đó là một tiêu chí cơ bản trong việc xét thi đua, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân. Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành chỉ thị, văn bản chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Một số đơn vị tham mưu cho ban thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy tổ chức đoàn cán bộ đến làm việc trực tiếp với các đơn vị đủ điều kiện thành lập CĐCS.
  
anh suong bai dvcd
An toàn lao động cho đoàn viên công đoàn được đặt lên hàng đầu ở các doanh nghiệp trong tỉnh
Công tác tuyên truyền thành lập đoàn viên công đoàn và thành lập CĐCS được LĐLĐ tỉnh đẩy mạnh với nội dung và hình thức phong phú, trong đó tập trung phổ biến, hướng dẫn pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Riêng từ năm 2013 - 2018, đơn vị tổ chức cấp phát hơn 200 bộ điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; in ấn, phát hành hơn 2.000 tờ gấp, tài liệu tuyên truyền. Các cấp công đoàn cũng đã tổ chức hơn 5.370 đợt tuyên truyền cho hơn 234.714 công nhân lao động (CNLĐ) về các văn bản pháp luật liên quan đến lao động và công đoàn; chú trọng tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ CĐCS được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm. Riêng từ năm 2013 - 2018, LĐLĐ tỉnh tổ chức 45 lớp tập huấn về nghiệp vụ và kĩ năng hoạt động công đoàn với 4.400 cán bộ CĐCS tham gia. Công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS có nhiều đột phá, đặc biệt số lượng và chất lượng đoàn viên công đoàn, CĐCS trong tỉnh tăng rõ rệt. Nếu như cuối năm 1992, toàn tỉnh có gần 22.500 công nhân, viên chức, lao động (trong đó có 20.989 đoàn viên công đoàn với 236 tổ chức CĐCS) thì đến nay có trên 60.000 công nhân, viên chức, lao động (trong đó có 39.766 đoàn viên công đoàn với 1.058 CĐCS).
 
Cùng với công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được các cấp công đoàn trong tỉnh chú trọng. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tổ chức tốt việc đối thoại, thương lượng, kí kết thỏa ước lao động tập thể có lợi hơn cho người lao động. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động từng bước được nâng cao, tạo động lực để họ thi đua lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, ổn định và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Kết quả phân loại chất lượng CĐCS qua những năm gần đây, bình quân mỗi năm có trên 85% CĐCS đạt tiêu chuẩn vững mạnh, không có công đoàn cơ sở xếp loại yếu.
 
Hiện nay, Quảng Trị đang mở rộng thu hút các thành phần kinh tế đầu tư, nhất là Khu Kinh tế Đông Nam, tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, thu hút nhiều lao động tham gia sản xuất. Đây cũng là cơ sở để LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh phấn đấu bình quân hằng năm vận động phát triển khoảng 30 - 35 CĐCS và trên 2.000 đoàn viên công đoàn trong các cơ quan, doanh nghiệp. Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người lao động, đến tổ chức và hoạt động của công đoàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động; quyền thành lập công đoàn và tham gia hoạt động công đoàn của CNLĐ trong các doanh nghiệp. Đổi mới, đa dạng hóa phương thức phát triển đoàn viên theo hướng có sự tham gia tích cực của người lao động vào quá trình vận động thành lập CĐCS. Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS nhằm thu hút đoàn viên tham gia sinh hoạt công đoàn, thu hút CNLĐ vào tổ chức công đoàn. Xây dựng CĐCS vững mạnh và chấm điểm, đánh giá, xếp loại CĐCS hằng năm theo đúng quy định, thực chất, không chạy theo thành tích.

Tác giả bài viết: Kăn Sương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây